Przeglądany tag

CME

Chicago Mercantile Exchange (CME), potocznie nazywana Chicago Merc, jest zorganizowaną giełdą dla handlu kontraktami terminowymi i opcjami. Na giełdzie obraca się kontraktami futures, a w większości przypadków opcjami, w sektorach rolnictwa, energetyki, indeksów giełdowych, walut obcych, stóp procentowych, metali, nieruchomości.

Czym jest Chicago Mercantile Exchange?

Założona w 1898 r. Chicago Mercantile Exchange rozpoczęła swoją działalność jako „Chicago Butter and Egg Board” przed zmianą nazwy w 1919 r. Była to pierwsza giełda finansowa, która stała się notowaną na giełdzie korporacją będącą własnością akcjonariuszy w 2000 r. CME uruchomiło swoje pierwsze kontrakty terminowe na mrożony boczek wieprzowy w 1961 roku. W 1969 roku dodał finansowe kontrakty terminowe i walutowe, a następnie pierwsze kontrakty na stopę procentową, obligacje i kontrakty terminowe w 1972 roku.

Utworzenie grupy CME

W 2007 roku fuzja z Chicago Board of Trade stworzyła CME Group, jedną z największych giełd finansowych na świecie. W 2008 rok przejęła ona NYMEX Holdings, Inc., spółkę dominującą New York Mercantile Exchange (NYMEX) i Commodity Exchange, Inc (COMEX). Do 2010 roku CME kupiła 90% udziałów w indeksach giełdowych i finansowych Dow Jones. Urosła ponownie w 2012 r. wraz z zakupem Kansas City Board of Trade, dominującego gracza w zakresie twardej czerwonej pszenicy ozimej. Pod koniec 2017 roku Chicago Mercantile Exchange rozpoczęła handel kontraktami futures na Bitcoin.

Według CME Group, średnio obsługuje ona 3 miliardy kontraktów o wartości około 1 biliarda dolarów rocznie. 80% transakcji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej platformy handlowej CME Globex. Ponadto grupa prowadzi CME Clearing, wiodącego dostawcę usług rozliczeniowych dla kontrahentów centralnych.

Futures i zarządzanie ryzykiem

Zawsze istnieje zapotrzebowanie, aby zarządzający pieniędzmi i podmioty komercyjne dysponowały narzędziami do zabezpieczania ryzyka i cen, które mają kluczowe znaczenie dla działalności biznesowej. Kontrakty terminowe pozwalają sprzedawcom towarów bazowych z całą pewnością poznać cenę, jaką otrzymają za swoje produkty na rynku. Jednocześnie pozwalają konsumentom lub nabywcom tych towarów bazowych z całą pewnością stwierdzić, jaką cenę zapłacą w określonym czasie w przyszłości.

Podczas gdy te podmioty komercyjne wykorzystują kontrakty terminowe futures jako zabezpieczenie, po drugiej stronie transakcji znajdują się spekulanci, którzy mają nadzieję na skorzystanie ze zmianach cen towaru bazowego. Duża rodzina giełd futures, takich jak Grupa CME, zapewnia regulowane, płynne, scentralizowane forum do prowadzenia takiej działalności. Grupa CME zapewnia również funkcje rozliczeniowe, rozliczeniowe i sprawozdawcze, które zapewniają płynny system obrotu.