Termin wygaśnięcia kontraktów na CME wpływa na cenę bitcoina | Prawda czy fałsz?

Wielu traderów wierzy w narrację, że cena Bitcoin spada przed wygaśnięciem kontraktów terminowych na kontrakty terminowe CME na BTC. Dane pokazują jednak, że cały trend jest przereklamowany.

Historycznie rzecz biorąc, za osłabienie hossy obwiniano aktywność związaną z miesięcznymi terminami wygaśnięcia na kontraktach terminowych i opcjach BTC. Wtoku kilku badań z 2019 roku, stwierdzono średni spadek ceny BTC o 2,3% na 40 godzin przed datą rozliczenia kontraktów terminowych na CME.

Jednakże, w czerwcu 2020 r., efekt zanikł. Chociaż wydaje się, że w 2020 odrzucono potencjał negatywnego wpływu wygaśnięcia CME na cenę BTC, wydaje się jak dotąd, że bieżący rok potwierdza teorię. Cena bitcoina została stłumiona przed wygaśnięciem kontraktów terminowych i opcji w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku.

price action bitcoina przed i po terminach wygaśnięcia kontraktów BTC na CME
price action bitcoina przed i po terminach wygaśnięcia kontraktów BTC na CME: źródło: TradingView

Niektórzy inwestorzy i traderzy zwrócili uwagę, że niesamowity wzrost ceny bitcoina po ostatnich terminach wygaśnięcia kontraktów terminowych i opcji stał się pewnym trendem.

BTC skutecznie zyskał na wartości w dniach następujących po wygaśnięciu, ale rozszerzenie tej analizy ujawnia niezadowalający trend.

Trzy następujące po sobie wydarzenia nie potwierdzają trendu

Ostatnie 13 miesięcy były spektakularne dla bitcoina. Kryptowaluta odnotowała 788% wzrost. Sierpień 2020 okazał się najgorszym miesiącem. Wybranie losowych punktów początkowych w ciągu miesiąca prawdopodobnie pokaże pozytywny trend.

Na przykład, jeśli użyjemy wskazań z końcówek kwartałów ostatniej hossy okaże się, że prawdopodobieństwo rajdu po każdym wygaśnięciu jest bardzo wysokie:

źródło: TradingView

Jak pokazano powyżej, rzeczywiście bitcoin zyskał na wartości po pięciu z ostatnich sześciu instancji. Jedyny wniosek może być taki, że pozytywne trendy podczas rajdu byków są raczej normą, a nie wyjątkiem.

Jakkolwiek może istnieć wyjaśnienie przyczyny słabszych wyników bitcoina na koniec miesiąca, są to nadal tylko hipotezy.

Podczas gdy animatorzy rynku i biura arbitrażowe mogłyby skorzystać na obniżeniu ceny po wzroście, inne siły, w tym zlewarowane kontrakty futures na pozycje długie i posiadacze opcji kupna, zrównoważyłyby to.

Cena bitcoina nie spadła w okresach trzech z siedmiu ostatnich terminów wygaśnięć

Dlatego sensowne jest przeanalizowanie potencjału tłumienia cen przed wygaśnięciem, zamiast szukać wyjaśnień dla wzrostu podczas hossy.

Bitcoin przed i po wygaśnięciu kontraktów na CME w 2020 r
Bitcoin przed i po wygaśnięciu kontraktów na CME w 2020 r

Wygaśnięcia w październiku i grudniu 2020 r. nie wywoływały ujemnej presji przed tymi terminami. Tymczasem, 12-procentowe, pozytywne wyniki w ciągu pięciu dni poprzedzających ostatnie wygaśnięcie dnia 30 kwietnia również stawiają pod znakiem zapytania, jak znaczące jest wygaśnięcie CME dla ceny BTC.

Biorąc pod uwagę fakt, że przed miesięcznym wygaśnięciem kontraktów terminowych i opcji w trzech z ostatnich siedmiu przypadków nie nastąpił spadek cen, dowody te powinny wbić gwóźdź do trumny nieuzasadnionego mitu.

Próba opracowania teorii wyjaśniających, dlaczego sprzedawcy działali bardziej agresywnie w określonych terminach, nie przyniesie raczej oczekiwanych rezultatów.

Jak pokazano powyżej, w trzech z siedmiu ostatnich wygaśnięć, cena bitcoina nie osiągnęła gorszych wyników. Wskaźnik sukcesu wynoszący 57% nie powinien definiować trendu, podczas gdy pozytywne wyniki po określonej dacie okazały się powszechne podczas hossy.

opracowano na podstawie: źródło

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze