Przeglądana kategoria

Gospodarka

Gospodarka to kategoria, w której znajdziesz wiadomości i artykuły dotyczące tematów gospodarczych z kraju i ze świata.

Według powszechnej definicji gospodarka jest ogółem działalności, które polegają na wytwarzaniu i podziale dóbr i usług zgodnie z potrzebami ludności.

Można przez nią rozumieć całokształt działalności gospodarczej, który prowadzony jest w danym kraju – mówimy wtedy o gospodarce narodowej. Jeżeli działalność ta dotyczy całego świata, mamy wówczas do czynienia z gospodarką światową. Co do zasady, gospodarka najczęściej regulowana jest przez państwo lub rynek.

Ponadto gospodarkę można podzielić na kilka sektorów. Zazwyczaj wyróżnia się trzy podstawowe: rolnictwo, przemysł i usługi. Każdy z tych sektorów jest niezwykle ważny i ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie państwa.