W najbliższy piątek wygasną opcje bitcoin o wartości 750 mln USD

12 510

W najbliższy piątek wygasają opcje bitcoin o wartości przekraczającej 750 milionów dolarów. Co ciekawe, ten termin zbiega się również z innymi, dość istotnymi wydarzeniami. Co może z tego wyniknąć dla rynku BTC?

Pod koniec bieżącego miesiąca możemy być świadkami dużego skoku w kontekście zmienności bitcoina. Dlaczego? Po pierwsze, rynek opcji BTC zbliża się do terminu znaczącego wygaśnięcia opcji w wymiarze 750 milionów dolarów. Po drugie, znacząco wzrosła liczba otwartych kontraktów terminowych na CME.

Gdy zbliża się termin wygaśnięcia opcji, posiadacze kontraktów na opcje muszą dostosować swoje kontrakty przed lub zaraz po ich wygaśnięciu. Może to spowodować znaczną zmienność ceny Bitcoina.

opcje bitcoin
ilość otwartych opcji na bitcoin; źródło: Skew

Miesięczne zamknięcie, wygaśnięcie opcji i wygaśnięcie CME pokrywają się

Trudno jest oszacować zmienność pochodzącą z opcji Bitcoin w wymiarze do jednego do dwóch dni przed faktycznym wygaśnięciem. Tak czy inaczej, termin o którym mowa zbiega się w czasie z innymi, dość istotnymi wydarzeniami.

Zgodnie z kalendarzem kontraktów terminowych na bitcoiny CME, październikowy kontrakt terminowy wygasa 30 października. Przypomnijmy, że wszystkie miesięczne kontrakty terminowe na Bitcoin wygasają w każdy ostatni piątek każdego miesiąca.

Zbliżające się wygaśnięcie kontraktów futures na bitcoiny na CME jest szczególnie ważne ze względu na dużą liczbę otwartych pozycji.

Wysoki open interest na CME i zamknięcie miesiąca

Ponieważ CME dostosowuje się do akredytowanych inwestorów i instytucji, rynek kontraktów terminowych CME Bitcoin przewyższający główne giełdy kryptowalut miewa różną siłę rażenia. Przede wszystkim wskazuje, że popyt na BTC ze strony instytucji nigdy wcześniej nie był tak wysoki.

Termin „open interest” odnosi się do całkowitej liczby długich i krótkich kontraktów, które zostały otwarte na rynku. W związku z tym, jeśli open interest jest blisko wygaśnięcia, może to wywołać dużą zmienność.

Oprócz bardzo oczekiwanych opcji i wygaśnięcia kontraktów terminowych, Bitcoin patrzy również w przyszłość na ważne miesięczne zamknięcie.

26 października, po zamknięciu tygodniowej świecy, Bitcoin oficjalnie oznaczył tygodniową świecę na poziomie powyżej 13000 USD po raz pierwszy od stycznia 2018 r.

Jeśli BTC pozostanie powyżej 13 000 USD do listopada, potwierdzi to zamknięcie pierwszej miesięcznej świecy powyżej 13 000 USD w ciągu prawie trzech lat.

Czy BTC da radę utrzymać wzrostowe momentum?

Analitycy Skew twierdzą, że „organiczny” charakter trwającego rajdu BTC może zwiększyć szanse na przedłużenie trendu wzrostowego. To, czy oczekiwany wzrost zmienności pomógłby BTC, czy też napędziłby gwałtowne odrzucenie, zależy od momentum BTC.

Jeśli cena Bitcoina zdołałaby utrzymać się powyżej 13000 USD do końca miesiąca, zwiększyłoby to szanse na kontynuację wzrostu w porównaniu z cofnięciem.

Bitcoin Jack twierdzi, że obecna struktura techniczna Bitcoin jest jak najbardziej bycza:

„Średnia 200-dniowa średnia BTC (kolor zielony), przekraczająca średnią wszech czasów (kolor pomarańczowy) w okresie halvingu, nigdy nie zawiodła w zwiastowaniu wzrostu […]. Jest to zasadniczo zaprogramowane w Bitcoin i dopóki istnieje zapotrzebowanie, nie ulegnie zmianie. Ostatnio sprawdzałem, popyt jest obecny. ”

Co na to górnicy?

Ciągły wzrost ceny BTC, pomimo danych on-chain wskazujących na wyprzedaż górników, również świadczy o napływie nowej fali popytu na rynek. Presja sprzedażowa ze strony obecnych graczy, górników i inwestorów jest równoważona przez nowy kapitał, który wchodzi na rynek kryptowalut.

Po wygaśnięciu ostatniej opcji 25 września, cena bitcoina wzrosła z 10 686 USD do 11 720 USD w ciągu kolejnych 16 dni…

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze