Przeglądany tag

Kontrakty futures

Kontrakty futures to zasadniczo obietnica zakupu lub sprzedaży aktywów w przyszłości. Wszystko polega na tym, że inwestorzy mogą kupować i sprzedawać te obietnice. Kontrakt futures określa cenę, za którą te aktywa będą handlowane, oraz czas, w którym transakcja będzie miała miejsce.

Co to są kontrakty futures?

To umowa kupna lub sprzedaży aktywów na giełdzie będącej przedmiotem obrotu publicznego. Umowa określa, kiedy sprzedawca dostarczy składnik aktywów i jaka będzie jego cena. Podstawowym aktywem kontraktu futures jest zwykle towar, akcje, obligacja lub waluta. Ponieważ kontrakty futures odpowiadają aktywom bazowym, są przykładem instrumentów pochodnych.

Kontrakty futures dają firmom pewien poziom pewności co do ceny aktywów w przyszłości. Pozwala to na lepsze planowanie – rolnik sadzący pszenicę może mieć wyobrażenie o tym, za ile zostanie sprzedana, gdy nadejdzie czas zbiorów. Tymczasem inwestorzy i spekulanci odnoszą korzyści z kontraktów futures, ponieważ czerpią korzyści z przewidywanych zmian cen tych aktywów.

Jak działa kontrakt futures?

Kontrakty terminowe są przedmiotem obrotu na giełdach publicznych, takich jak Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT) i New York Mercantile Exchange (NYMEX). Wszystkie są własnością grupy CME.

Komisja ds. Handlu kontraktami terminowymi na towary (CFTC) reguluje te giełdy kontraktów terminowych.

Rola giełdy kontraktów terminowych jest podobna do roli „zwykłej” giełdy. Podobnie jak w przypadku handlu akcjami, giełdy zapewniają bezpieczne i wydajne miejsce do handlu kontraktami futures. Wszelkie umowy przechodzą przez izbę rozliczeniową giełdy. Z technicznego punktu widzenia izba rozliczeniowa kupuje i sprzedaje wszystkie kontrakty.

Pojedynczy kontrakt futures musi być bardzo konkretny. Musi dotyczyć dokładnie tego samego zasobu, ilości i jakości. Musi również dotyczyć tego samego miesiąca i lokalizacji dostawy.

Jak kontrakty terminowe wpływają na gospodarkę?

Kontrakty futures pomagają firmom utrzymać ceny, co jest korzystne zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Na przykład firma transportowa może wykorzystać takie kontrakty, aby uzyskać gwarantowaną cenę gazu. Pozwala to przedsiębiorstwu transportowemu na dokładniejsze planowanie w przyszłości, niż byłoby to możliwe, gdyby było uzależnione od rynkowych cen gazu.

Podobnie rolnicy wykorzystują kontrakty terminowe, aby zablokować cenę sprzedaży swojego żywego inwentarza lub zboża. Mogą również zaplanować, w jaki sposób (i gdzie) przeniosą posiadanie towarów objętych umową. Podobnie jak firma transportowa kupująca kontrakty terminowe na gaz, rolnicy sprzedający kontrakty terminowe na towary mogą dokładniej planować przyszłe przychody i koszty bez martwienia się o zmiany popytu konsumentów i inne zmienne.

Kontrakty terminowe na towary pozwalają ekonomistom na przeprowadzanie ocen i prognoz cen surowców. Wartości te są częściowo określane przez traderów handlujących kontraktami futures, a także przez analityków monitorujących te rynki.

Fundusze hedgingowe wykorzystują kontrakty futures, aby uzyskać większą dźwignię na rynku towarowym. Nie mają zamiaru kupować, sprzedawać ani fizycznie wchodzić w interakcje z jakimkolwiek towarem. Zamiast tego planują kupić umowę kompensacyjną za cenę, która przyniesie im pieniądze. W pewnym sensie stawiają na to, jaka będzie przyszła cena tego towaru.

Rodzaje kontraktów futures

Kontrakty futures są sporządzane na towary, akcje, obligacje lub waluty.

Surowce

Towary są aktywami trwałymi, takimi jak pszenica, złoto czy ropa. Wśród nich najważniejsze mogą być kontrakty terminowe na ropę, ponieważ determinują ceny ropy. Z kolei ceny ropy naftowej są głównym wyznacznikiem ceny, jaką płacisz za paliwo na stacji benzynowej.

Akcje i obligacje

Traderzy mogą handlować kontraktami na instrumenty finansowe, gdy wyczują zmianę trendu gospodarczego. Jeśli na przykład uważają, że stopy spadną, mogą kupić kontrakt na obligacje (dzieje się tak, ponieważ ceny obligacji rosną, gdy stopy procentowe spadają). Jeśli przedsiębiorca uważa, że ​​akcje wzrosną, może kupić na przykład kontrakty terminowe odpowiadające indeksowi S&P 500.

Waluty

Futures na waluty są zapisywane parami. To obietnica wymiany określonej kwoty jednej waluty na kwotę innej waluty. Na przykład, jeśli inwestor czuje, że wartość dolara amerykańskiego wzrośnie w porównaniu z wartością euro, kupi kontrakt na USD / EUR, który odpowiada temu sentymentowi.