BlackRock chce wejść w kontrakty terminowe na bitcoinie

2 990

BlackRock zarządza aktywami o wartości 7,81 bilionów dolarów. Fundusz chce przeznaczyć środki na kontrakty terminowe na bitcoinie.

Największy na świecie fundusz inwestycyjny zdecydował się na ten krok za pośrednictwem dwóch swoich sub- funduszy. Zamiary BlackRock potwierdzają złożone wczoraj dokumenty. Wpłynęły one wczoraj do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Każdy Fundusz może korzystać z instrumentów zwanych instrumentami pochodnymi, które są instrumentami finansowymi. Ich wartość pochodzi z jednego lub większej liczby papierów wartościowych, towarów (takich jak złoto lub ropa), walut (w tym bitcoin), stóp procentowych, kredytów lub indeksów (miara wartości lub stóp procentowych, takich jak indeks S&P 500 lub główna stopa oprocentowania kredytu).

Dolar amerykański jest „coraz mniej istotny”

W zeszłym miesiącu dyrektor generalny BlackRock Larry Fink zasugerował, że Bitcoin może „prawdopodobnie” przekształcić się w rynek globalny. Warto zaznaczyć, że Fink deklarował w przeszłości dość sceptyczny stosunek względem kryptowalut.

„Bitcoin przyciągnął uwagę i poruszył wyobraźnię wielu ludzi. To wciąż niesprawdzony, dość mały rynek w porównaniu z innymi rynkami. Codziennie widzisz te wielkie gigantyczne ruchy. Czy może przekształcić się w rynek globalny? To możliwe.”

„Posiadanie waluty cyfrowej ma rzeczywisty wpływ na dolara amerykańskiego” komentował Fink. Dodał, że aktywa takie jak bitcoin, chiński juan cyfrowy i świeżo przemianowany projekt facebooka sprawiają, że dolar amerykański jest „mniej istotny”.

Bitcoin może zastąpić złoto

W listopadzie ubiegłego roku CIO BlackRock Rick Rieder wyraził opinię, że Bitcoin może ostatecznie zastąpić złoto:

„Biorę kryptowaluty na poważnie i uważam, że zostaną z nami. Jest to trwały rynek. Koncept walut cyfrowych i tego jak postrzegają je mileniasi jest prawdziwy. Ich system płatności jest prawdziwy. Bitcoin z nami zostanie.

Ciężko jednak stwierdzić, czy Bitcoin jest wart tyle na ile jest wyceniany. Ale czy myślę, że jest to trwały mechanizm, który zastąpi złoto? Tak właśnie myślę. Bitcoin jest dużo bardziej użyteczny, niż przesyłanie sobie sztabek złota.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze