BlackRock | Czy rynek BTC może stać się rynkiem globalnym?

BlackRock ponownie zabiera głos w dyskusji na temat bitcoin. Dyrektor ds. inwestycji BlackRock wywołał w ubiegłym miesiącu falę komentarzy wśród fanów kryptowalut konstatując, że bitcoin jest „tu na stałe”. Larry Fink, dyrektor generalny BlackRock, ostrzegł, że rosnąca popularność bitcoina i walut cyfrowych ma „realny wpływ” na dolara amerykańskiego.

Globalna adopcja bitcoina ma realny wpływ na dolara

„Posiadanie waluty cyfrowej ma rzeczywisty wpływ na dolara amerykańskiego” powiedział Fink. Dodał, że aktywa takie jak bitcoin, chiński juan cyfrowy i świeżo przemianowany projekt facebooka sprawiają, że dolar amerykański jest „mniej istotny”.

„Nie mówię o Amerykanach, mówię o międzynarodowych posiadaczach aktywów opartych na dolarach” – wyjaśnił Fink. „Czy [waluta cyfrowa] zmienia potrzebę dolara jako waluty rezerwowej, jeśli istniała prawdziwa waluta cyfrowa, która została oddzielona od aktywów opartych na dolarach? ”

Fink, który odpowiadał na pytania wraz z byłym gubernatorem Banku Anglii, Markiem Carneyem, powiedział, że poziom uwagi wygenerowany przez poprzednie komentarze BlackRock na temat bitcoina pokazał, jak kryptowaluta „przyciągnęła uwagę i wyobraźnię wielu„ zafascynowanych” i podekscytowanych nią” ludzi.

„Czy [bitcoin] może przekształcić się w rynek globalny?” – zastanawiał się Fink. „Możliwe. [Bitcoin jest] nadal niesprawdzony, jest to dość mały rynek w porównaniu z innymi rynkami. Codziennie widzisz te wielkie gigantyczne ruchy.”

Wyrazy uznania, Panie Bitcoin!

W ciągu ostatnich kilku tygodni cena BTC ulegała gwałtownym wahaniom. Całkiem niedawno osiągnęła poziomy, których nie widziano od szczytu manii pod koniec 2017 roku.

Ciekawe, że właśnie wtedy Fink, obok takich osób jak dyrektor generalny JP Morgan, Jamie Dimon, odrzucił bitcoina uznając kryptowalutę za nic innego jak narzędzie do „prania brudnych pieniędzy”.

Jednak w tym roku poparcie wielu znanych inwestorów potwierdziło uznanie dla wartości BTC. Dodatkowo, sceptyczni niegdyś prominenci Wall Street uważają, że bitcoin jest teraz niemożliwy do zignorowania.

Może Cię zainteresować:

  • https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin/blackrock-bitcoin-zastapi-zloto/
  • https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin/bitcoin-na-pierwszej-stronie-wall-street-journal/
  • https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin/reuters-naglowek-o-ktorym-wielu-bitcoinowcow-marzylo-od-lat/

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze