Bitcoin na pierwszej stronie Wall Street Journal

Jakkolwiek kryptowaluty zdają się być przeciwko przykuwaniu uwagi mainstreamowych mediów, na pierwszej stronie Wall Street Journal przeanalizowano aktualny, 80% wzrost wartości bitcoina.

Bitcoin wylądował na pierwszej stronie Wall Street Journal

Po wzroście o 80% w ciągu dwóch miesięcy, Bitcoin odzyskuje zainteresowanie mediów. The Wall Street Journal omawia adopcję kryptowaluty wśród inwestorów instytucjonalnych na pierwszej stronie wydania z 23 listopada.

Zauważono, że Bitcoin niedawno znalazł wsparcie ze strony „miliarderów z Wall Street” Paula Tudora Jonesa i Stanleya Druckenmillera.

Coraz większe zainteresowanie

Oprócz znacznych inwestycji ze strony zarządzających funduszami hedgingowymi i Grayscale, WSJ podkreśla rosnące zapotrzebowanie ze strony inwestorów detalicznych, którzy mają teraz dostęp do aktywów kryptograficznych za pośrednictwem znanych firm świadczących usługi finansowe (PayPal).

Uwadze dziennikarzy nie umknął również fakt, że ​​wolumen BTC w ramach Cash App odSquare wyniósł 1,6 miliarda dolarów w trzecim kwartale 2020 roku, w porównaniu do 555 milionów dolarów w całym 2019 roku. Aktywność handlowa na amerykańskiej giełdzie ItBit również wzrosła po ujawnieniu, że za pośrednictwem platformy mają być procesowane usługi handlu BTC.

Tego samego dnia dyrektor generalny PayPal, Dan Shulman, mówił podczas występu w CNBC, że coraz częstsze stosowanie Bitcoin spowoduje, że aktywa kryptograficzne „będą już nie tylko klasą aktywów, a coraz bardziej walutą”.

„Ponieważ pieniądze papierowe powoli się rozpraszają i znikają jako sposób, w jaki ludzie korzystają z transakcji, banki centralne, szczególnie po stronie detalicznej, będą musiały zastąpić papierowe pieniądze formami cyfrowej waluty fiducjarnej”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze