Grayscale trzyma już pół miliona bitcoinów

1 464

W ramach funduszu Bitcoin Trust, którym zarządza Grayscale, znajduje się obecnie ponad pół miliona BTC.

Grayscal poinformował, że posiada w swoich zasobach bitcoiny o wartości przekraczającej 8,35 miliarda dolarów. Odpowiada to 2,69% podaży Bitcoina (BTC). Dodając do tego szacunki Chainalysis, jakoby około 3,7 miliona BTC zostało utraconych na zawsze okazuje się, że w ramach BItcoin Trust może znajdować się nawet 3,37% aktualnej podaży kryptowaluty w obiegu.

Instytucje coraz bardziej chętne na GBTC

Opłaty, które inwestorzy instytucjonalni są gotowi zapłacić za możliwość zakupu i przechowywania BTC w ramach regulowanego funduszu, nie są niczym zaskakującym. Poszczególne udziały w Grayscale Bitcoin Trust wyceniane są obecnie na 18,86 USD. Grayscale pobiera również roczną opłatę w wysokości 2%.

Grayscale Bitcoin Trust akumulował bitcoina w bieżącym roku w dość dynamicznym wymiarze. Wypada zaznaczyć, że liczba BTC, które znalazły się w jurysdykcji funduszu wzrosła o prawie 50% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. To bardzo gwałtowny wzrost jeżeli chodzi o fundusz, który został uruchomiony siedem lat temu. Nie dziwią zatem sugestie odnośnie gwałtownego wzrostu zainteresowania bitcoinem ze strony podmiotów instytucjonalnych.

Największe wpływy w historii

W zeszłym tygodniu fundusz Grayscale odnotował największy w historii tygodniowy napływ środków, przyjmując pod swoje skrzydła 15 907 BTC o wartości 215 milionów dolarów.

Grayscale’s Ethereum Trust również zwiększył swoje zakupy w 2020 roku. Fundusz posiada obecnie około 1,175 miliarda dolarów w Ethereum, czyli 2,24% całej kapitalizacji ETH.

Osiem pozostałych funduszy Grayscale zarządza obecnie aktywami o wartości prawie 400 mln USD. W połączeniu z zasobami GBTC i ETHE, Daje to łączną wartość aktywów cyfrowych zarządzanych przez firmę o wymiarze bliskim 10 miliardów dolarów.

grayscale
źródło: Grayscale

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze