W piątek wygasają opcje na BTC | Co to oznacza dla ceny kryptowaluty?

W najbliższy piątek, 23 kwietnia, wygasają opcje BTC o wartości 1,55 miliarda dolarów. Niedawny spadek ceny bitcoina do 51 000 dolarów dał niedźwiedziom 340 milionów dolarów przewagi.

Cena bitcoina (BTC) powoli odradza się po gwałtownej, 16% korekcie z 18 kwietnia. Niektórzy analitycy szukają przyczyn spadku w tajemniczym depozycie w wysokości 9000 BTC na Binance. Inni skupili się na spadku hash rate spowodowanym wypadkiem w kopalni węgla w Chinach. Niezależnie od przyczyny powstania dołka na poziomie 51 200 USD, animatorzy rynku opcji byli zmuszeni dostosować swoją ekspozycję.

Opcje BTC w stanie względnej równowagi

Neutralizacja ekspozycji na opcje wymaga zwykle dynamicznego zabezpieczenia. Oznacza to, że ​​pozycje muszą być korygowane zgodnie z ceną bitcoina.

Korekty ryzyka obejmują sprzedaż BTC, gdy rynek spada, co w rezultacie zwiększa presję na likwidacje pozycji długich. Dlatego też, w miarę zbliżania się terminu wygaśnięcia opcji 23 kwietnia, sensowne jest zrozumienie obecnego poziomu ryzyka. Czy niedźwiedzie skorzystają z ceny 50 000 USD?

Przed korektą z 18 kwietnia BTC zgromadził 74% zysków w ciągu trzech miesięcy, osiągając rekordowy poziom 64 900 USD.

Podczas gdy opcja call (kup) od neutralnej do zwyżkowej zapewnia kupującemu ochronę ceny zwyżkowej, sytuacja jest odwrotna w przypadku niedźwiedzich opcji sprzedaży (sell). Mierząc poziom ekspozycji na ryzyko każdego poziomu ceny, traderzy mogą uzyskać wgląd w to, jak pozycjonują się traderzy grająca zarówno na wzrosty, jak i na spadki.

Całkowita wartość kontraktów, które wygasną 23 kwietnia, wynosi 27 320 BTC, co stanowi 1,55 miliarda USD przy obecnej cenie 56 500 USD. Jednak pozycje niedźwiedzi i byków pozostają zrównoważone, jako że opcje call stanowią łącznie 45% otwartych pozycji.

Czy niedźwiedzie mają przewagę?

Chociaż początkowy obraz wydaje się neutralny, należy wziąć pod uwagę, że opcja call za 64 000 USD i wyższe opcje są prawie bezwartościowe, a do wygaśnięcia pozostało mniej niż trzy dni. Bardziej niedźwiedzi scenariusz rysuje się, gdy te 6400 byczych kontraktów, które obecnie są sprzedawane poniżej 50 USD, zostaje usuniętych.

Opcje sprzedaży w zakresie sentymentu neutralnego do pro spadkowego dominują z 70% pozostałych 19 930 kontraktów BTC. Biorąc pod uwagę aktualną cenę BTC, open interest wynosi 1,13 miliarda dolarów, co daje niedźwiedziom przewagę w wysokości 450 milionów dolarów.

Widać, że byki zostały zaskoczone, gdy bitcoin cofnął się o 13% po rekordowym szczycie z 14 kwietnia. Skromne opcje kupna 3000 BTC pozostają na poziomie poniżej 58 000 USD, co stanowi tylko 24% całości.

Tymczasem opcje sprzedaży od neutralnych do niedźwiedzich wynoszą 9000 kontraktów BTC po 55 000 USD i więcej. Ta różnica reprezentuje open interest w wysokości 340 milionów dolarów, który sprzyja niedźwiedziom.

W obecnym stanie rzeczy, wygaśnięcia między 57 000 a 64 000 USD pozostają we względnej równowadze a to sugeruje, że do 23 kwietnia niedźwiedzie mają motywację do utrzymania ceny na niskim poziomie.

Od Redakcji

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze