Po czym poznać, że rynek bitcoina jest przegrzany? Praktyczny poradnik.

Poznajcie 3 najbardziej skuteczne sposoby na to, aby zyskać nad rynkiem minimum przewagi. Przedstawiamy 3 wskaźniki, dzięki którym będziecie mogli poznać, kiedy można mówić o dołku, jak również diagnozować, kiedy rynek BTC staje się mocno przegrzany. Kiedy sprzedać, żeby zarobić? Kiedy kupić, żeby nie…

1. MVRV (Market Value to Realized Value Ratio)

Nic Carter z Castle Island Ventures (we współpracy z Antoine Le Calvez z Blockchain.info) przedstawił na konferencji Riga Baltic Honeybadger 2018 koncepcję zrealizowanej kapitalizacji rynkowej (realized cap). Badania Cartera zainspirowane były wcześniejszymi osiągnięciami, których na tym polu „dopuścił się” niejaki Pierre Rochard.

Aby móc mówić o MVRV, w pierwszej kolejności powinniśmy poznać pojęcia „wartości rynkowej” i „zrealizowanej wartości”. Zrozumienie tych kluczowych pojęć pozwoli nam pójść dalej w tych rozważaniach.

Wartość rynkowa a wartość zrealizowana

Wartość rynkowa jest nazywana inaczej całkowitą kapitalizacją rynkową. Jako taka, ma zastosowanie do bitcoina w następującym kontekście:

Mnożymy najnowszą dostępną cenę handlową BTCUSD na giełdach (np. 61 662,12 USD) przez liczbę wydobytych do tej pory bitcoinów (w chwili, gdy przygotowuję ten tekst (16.04.20201), wydobyto już 18 684 062 BTC. Iloczynem tych dwóch wartości jest 1 152 098 873 131. To liczba, którą widzisz na co dzień w sekcji „market cap” czołowych providerów informacji o kryptowalutach.

Powiedzmy teraz, czym jest tak zwana „wartość zrealizowana” (realized value).

Zamiast liczyć wszystkie wydobyte monety po równej, bieżącej cenie, w tym przypadku bierzemy pod uwagę kurs BTC/USD w chwili, kiedy dana moneta po raz ostatni zmieniła właściciela (UTXO – więcej na ten temat nieco później).

Po co o tym mówimy?

Efektywność zrealizowanej kapitalizacji wydaje się intuicyjnie dostosowywać do dwóch kluczowych aspektów natury BTC: monet, które zostały – najprawdopodobniej – utracone na zawsze oraz monet trzymanych w portfelach z przeznaczeniem długoterminowego przechowywania (HODL).

Jednym ze sposobów spojrzenia na zrealizowaną wartość jest to, że pomaga nam ona wyeliminować część utraconych, niewykorzystanych monet z obliczeń dotyczących całkowitej wartości. Innym sposobem jest postrzeganie tego jako wskaźnika sumy poziomów, na których grupy hodlerów – kupujących, otworzyły swoje pozycje na rynkach BTC z uwzględnieniem wpływu lokalnych euforii i związanych z nimi FOMO (Fear of Missing Out – strach przed przegapieniem okazji inwestycyjnej).

Więcej na tema emocji w cyklu rynkowym bitcoina przeczytasz tutaj:

Współczynnik MVRV

Mówić najbardziej oględnie, współczynnik MVRV to stosunek ceny dziennej do ceny, jaką rynek zapłacił za dany składnik aktywów – pokazuje zatem, jaki zysk jest na rynku.

Jest to przydatne, aby zorientować się, kiedy cena na giełdzie znajduje się poniżej „wartości godziwej” (ang. fair value), jest również bardzo przydatny przy określaniu lokalnych szczytów i dołków na rynku.

MVRV oblicza się, dzieląc wartość rynkową przez wartość zrealizowaną codziennie. Przedstawia się to następująco:

źródło: charts.woobull.com
Istotne implikacje MVRV

Co potwierdza istotność wagi zastosowania i skuteczności MVRV? Okazuje się, że stoi za tym swoista dychotomia pomiedzy tym, co robią spekulancji a tym, jak zachowują się hodlerzy. W miarę postepującej hossy na rynku, wirusowo idzie informacja do mainstreamu o nowej, potencjalnej okazji inwestycyjnej. Umówmy się, że to normalne zjawisko, które można z powodzeniem obserwować nie tylko na rynkach kryptowalutowych. Jednocześnie spadki stanowią potwierdzenie nagrody dla tych, którym udało się zrealizować zyski, kiedy cena była na tak zwanej „górce”.

Odnosząc się do terminologii, którą stosuje Willy Woo, „wartość sieci” wydaje się być zarówno wartością rynkową, jak i wartością zrealizowaną. Podobnie jak w przypadku zasady NVT od Woo, MVRV wydaje się śledzić interakcje między podmiotami rynkowymi, które najlepiej opisują wyartykułowaną wyżej dychotomię. Sugeruje to czasami dużą rozbieżność między price discovery na giełdach a „bardziej rozsądnym”, stabilnym wzrostem liczby monet, które pozostają w bezruchu: albo zagubionych, albo po prostu trzymanych długoterminowo.

Jest to szczególnie interesujące, gdy wartość rynkowa spada poniżej stosunku 1: 1 do wartości zrealizowanej. Tego typu okresy obejmują zarówno etapy zaniżania wartości, jak i etapy kapitulacji w psychologii rynkowej. Tak jak górne poziomy MVRV sugerują punkt kulminacyjny euforii, przekraczając jego „godziwą” wartość w szczytach, tak samo price action odkryte na giełdach ma tendencję do spadania poniżej „prawdziwej” wartości BTC na dnie. Patrząc wstecz na ostatnie dwa cykle niedźwiedzi bitcoinów, „wypada bez wątpienia stwierdzić, że obie okazje okazały się najbardziej dogodnymi okresami do gromadzenia bitcoinów”.

Kilka zastrzeżeń

Carter zastrzega, że podobnie jak w przypadku każdego wskaźnika technicznego, zalecana jest przy korzystaniu z niego ostrożność, jak również zwrócenie uwagi na kilka kluczowych zagadnień.

Progi (thresholds): w przyszłości, w miarę jak kapitalizacja rynkowa spada ze względu na zmienność, górny próg MVRV może nie okazać się tak wiarygodny. Może się tak dziać dlatego, ponieważ kapitalizacja rynkowa z upływem czasu coraz mniej przekracza zrealizowany pułap. Carter uznaje, że niższy próg pozostanie przydatny do wykrywania niedowartościowania bitcoina w wielomiesięcznych okresach dojrzałych do akumulacji. Oznacza to, że oszczędność i moc spekulacyjna BTC będą coraz bardziej ściśle ze sobą powiązane.

Precyzja (precision): współczynnik MVRV zapewnia jedynie długoterminową perspektywę cykli rynkowych BTC – w szczególności w celu zastosowania terminologii Wyckoffa, faz dystrybucji i akumulacji.

Metodologia techniczna (technical methodology): Zastosowanie MVRV jako oscylatora momentum, w którym przerwanie linii trendu implikuje kapitulację (podobnie jak sygnał NVT lub Mayer Multiple) nadal budzi wątpliwości. W związku z tym Carter zaleca stosowanie tego wskaźnika jako uzupełnienia innych podstawowych i technicznych narzędzi.

2. HODL Wave, czyli „magia UTXO”

Bitcoin wykorzystuje ciekawą strukturę księgową zwaną UTXO – niewydane wyjście transakcji. Wszystkie UTXO mają sygnaturę czasową transakcji / bloku, w którym zostały utworzone. Ponieważ wszystkie istniejące bitcoiny są zawarte w niektórych UTXO, oznacza to, że wszystkie bitcoiny mają swój wiek: nie wiek / czas, w którym ten bitcoin został po raz pierwszy wydobyty, ale kiedy został ostatnio użyty w transakcji.

To bardzo ważne i może zostać z powodzeniem wykorzystane w określaniu potencjalnych szczytów i dołków na rynku. Dlaczego?

Unchained Capital pisze, że ponieważ sieć Bitcoin przechowuje pełną historię transakcji w łańcuchu bloków, możliwe jest spojrzenie wstecz i przeanalizowanie rozkład wieku UTXO w czasie.

Dystrybucja wieku Bitcoin UTXO

Poniższy wykres przedstawia rozkład UTXO Bitcoina, sięgający swym zakresem aż do bloku genesis:

źródło: Unchained Capital

Ten wykres pokazuje makroskopowe zmiany, które miały miejsce w historii własności BTC. Skoki w dolnych, cieplejszych pasmach wiekowych (<1 dzień, 1 dzień – 1 tydzień, 1 tydzień – 1 miesiąc) wskazują na nagłe transakcje dużych ilości bitcoinów. Stały wzrost najwyższych, kolorowych przedziałów wiekowych (2–3 lata, 3–5 lat,> 5 lat) pokazuje, że bitcoiny, z którymi nie wiążą się żadne transakcje, pozostawały pomiędzu poszczególnymi facami cyklów w bezruchu. Interakcja między tymi dwoma wzorcami ilustruje zachowanie bitcoinowych inwestorów podczas cykli rynkowych.

Unchained Capital zaznacza, że stworzenie podobnej wizualizacji dla jakiejkolwiek innej, tradycyjnej klasy aktywów, jest po prostu niemożliwe. Tylko Bitcoin i inne publiczne łańcuchy bloków skrupulatnie śledzą te dane w całej swojej historii. Umożliwia to późniejszą analizę zachowań rynkowych dla dłuższych interwałów czasowych.

HODL Wave

Powszechnym wzorcem, który może być zaobserwowany po każdym wzroście ceny bitcoina jest tak zwana „fala HODL” (ang hodl wave). Taka fala powstaje, gdy duża ilość BTC poddana jest procesowaniu w ramach transakcji w drodze do lokalnego szczytu cenowego i przechodzi przez niego, stając się ostatnim BTC (1 dzień – 1 tydzień), a następnie powoli starzeje się w ramach każdego, następującego potem pasma.

Fala HODL objawia się wizualnie na wykresie jako wzór zagnieżdżonych krzywych. Każdy przedział wiekowy staje się nagle znacznie grubszy (wyższy) w stopniowo późniejszych okresach od początku rajdu. Poniższy obrazek przedstawia kilka z największych fal HODL:

Najbardziej istotne fale HODL, z którymi rynek bitcoina miał do czynienia do tej pory:

I. Fala genesis: styczeń 2009 — czerwiec 2011 (0 USD —  33 USD):

Pierwsza fala HODL – „Genesis HODL” – nie była spowodowana wzrostem cen, ponieważ Bitcoin nie miał wówczas ceny. Zamiast tego było to spowodowane początkowym przejęciem bitcoina przez Satoshiego i innych, pierwszych górników.

W pierwszym roku historii Bitcoina społeczność była bardzo mała, wolumen transakcji był niski i nie było giełd, które mogłyby ustalić cenę. Z tych powodów monety wydobywane w 2009 roku nie były często uwzględniane w transakcjach. Orbitowały wokół i stopniowo akumulowały się w późniejszych pasmach wieku. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, skąd wzięła się w ogóle cena bitcoina i w jaki sposób ją obliczano, przeczytaj poniższy wpis:

W rezultacie każdy z kolorowych pasm wieku pojawia się nagle na diagramie po upływie wystarczającego czasu od bloku genesis (np. – zielony przedział wieku 12–18 miesięcy pojawia się dokładnie 12 miesięcy po bloku genesis). Przedział wiekowy rośnie przez jakiś czas, ale potem zaczyna się kurczyć, gdy wszystkie istniejące bitcoiny starzeją się w odniesieniu do kolejnego pasma.

Ponieważ w tamtym czasie nie było gdzie sprzedawać bitcoinów, Genesis HODL jest jedną z najbardziej wyraźnych fal na wykresie. Pierwsi górnicy nie mieli niejako innego wyboru, jak tylko trzymać bitcoiny i pozwolić im się starzeć. Późniejsze fale HODL są już znacznie bardziej wzburzone, ponieważ hodlerzy mogli upłynniać swoje środki, kiedy tylko chcieli.

Pierwsze przełamanie tego wzorca miało miejsce w połowie 2010 roku i w 2011 roku. Powstawały wówczas pierwsze giełdy Bitcoin, w tym Mt. Gox, wydany w 2010 roku. Bitstamp, Kraken, Coinbase, wszystkie uruchomione w 2011 roku. Ułamek monet starszych niż 12 miesięcy przestał rosnąć po raz pierwszy w czerwcu 2010 roku. To pierwszy w historii okres, w którym posiadacze mogli handlować kryptowalutami online. Cena BTC nie osiągnęła do lutego 2011 r. nawet 1 dolara, a pierwsi górnicy prawdopodobnie mieli w portfelach wiele tysięcy BTC.

II. Fala HODL z 2011: czerwiec 2011 — grudzień 2013 (33 USD — 1000 USD)

Począwszy od czerwca 2011 r., cena bitcoina przeżyła pierwszy poważny spadek, z 33 USD aż do 2-3 USD w listopadzie 2011 r. Odzyskanie wartości zajęło prawie dwa lata, kiedy w kwietniu 2013 r. cena wzrosła do 198 USD.

Podczas rajdu do 33 USD w czerwcu 2011 r. wszyscy, którzy sprzedali, byli z definicji wczesnymi górnikami. Nikt inny nie mógł naprawdę nabyć BTC do sprzedaży.

Ale rajd do 198 USD był już inny. Przedziały wiekowe, które skurczyły się najbardziej przed rajdem, wynosiły od 12 do 24 miesięcy. Prawdopodobnie była to pierwsza fala inwestorów – nie górników – sprzedających w celu realizacji zysków. Inwestorzy ci nabyliby swoje BTC, prowadząc do wcześniejszego wzrostu cen o 33 USD i później.

W kwietniu 2013 r. bitcoin ponownie zaczął spadać z 198 USD do 69 USD w lipcu 2013 r., aby w grudniu 2013 r. po raz pierwszy przekroczyć 1 000 USD.

To był pierwszy duży rajd bitcoina, o którym donosiły media. Wiele głównych giełd, takich jak Bitstamp, Kraken i Coinbase – nie wspominając o Mt. Gox – istniało od kilku lat i wystarczająco dojrzało, aby po raz pierwszy obsłużyć dużą falę popytu.

Zaraz po rajdzie do 1 000 USD, ponad 60% BTC zostało wydane w ciągu 12 miesięcy. To był „najnowszy” moment podaży pieniądza w BTC w historii – moment, w którym średni czas ostatniego użycia bitcoina był najniższy.

III. Wielka fala: grudzień 2013 — grudzień 2017 (1000 USD   19 000 USD):

Wzrost do 19 tysięcy dolarów, osiągnięty pod koniec roku w grudniu 2017 roku, był naprawdę spektakularny. Było znacznie więcej doniesień prasowych głównego nurtu i znacznie więcej nowych inwestorów, w tym kilku skrajnie „tradycyjnych” inwestorów, takich jak instytucje i fundusze hedgingowe.

Jako, że w lutym 2017 r. cena przekraczała 1 000 USD, prawie 60% bitcoinów było starszych niż 12 miesięcy. Rok później, tuż po szczycie na poziomie 19 tysięcy dolarów, tylko 40% bitcoinów było starszych niż 12 miesięcy. W 2017 r. 20% istniejących BTC zostało poddanych transakcjom po raz pierwszy od lat.

IV. 2020 do teraz (rajd do nowego ATH)

Rzućmy okiem na niektóre z najważniejszych wydarzeń w 2020 r. Poza 60% załamaniem cen i szybkim ożywieniem w marcu 2020 r., fale HODL w wyglądały tak, jak można by oczekiwać po raczkującej walucie o znaczeniu globalnym.

Podczas gdy krach cenowy w marcu był gwałtowny, można było zauważyć, że monety, które w tym czasie zmieniły właściciela były tymi, które wcześniej poruszały się w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wskazywało to na fakt, że krach mógł być spowodowany likwidacją zlewarowanych traderów.

Nie wpłynęło to na sytuację hodlerów długoterminowych. Oznacza to, że ​​monety, które pozostawały zaparkowane na swoich adresach dłużej niż 6 miesięcy, stały się wyższym procentem wszystkich bitcoinów znajdujących się w adresach w ogóle. To pomaga wyjaśnić szybki powrót do poprzednich cen po 2 miesiącach.

Głębokość długoterminowego wzrostu w tym cyklu nastąpiła 27 września 2020 r., kiedy 63,35% wszystkich bitcoinów (~ 11,74 mln BTC) nie zmieniło właściciela się w ciągu ponad roku przy cenie 8251 USD. Cena zakończyła rok na poziomie 29000 USD, podczas gdy zakresy fal HODL zaczęły się zmieniać.

59,03% bitcoinów przechowywanych dłużej niż 1 rok było wynikiem wciąż dalekim od dna ostatniego cyklu, czyli 10 kwietnia 2018 r. Przy cenie 6839 USD (po wzroście ze 172 USD w styczniu 2015 r.), gdy tylko 41,1% dostępnych bitcoinów było przechowywane przez 1 rok lub dłużej. Jeśli fala HODL 2018-2020 wyglądała podobnie jak ostatnia, można było spodziewać się ekstremalnych ruchów cen, gdy nowi uczestnicy próbują odzyskać tę ~ 18% różnicę między 59,03% a 41,1% długoterminowego posiadanego bitcoina. Teraz mamy nowe ATH.

3. Ostatnie wynika z dwóch poprzednich, czyli analityczna wisienka: RHODL ratio – wskaźnik przegrzania rynku BTC

RHODL opiera się na MVRV i falach HODL. Analizuje fale HODL wartości zrealizowanej, które składają się z monet, które ostatnio poruszały się w krótkim przedziale czasowym (ostatni tydzień), w porównaniu z falami wartości zrealizowanej HODL składającymi się z monet, które ostatnio przesuwały się znacznie dalej w przeszłości i dłuższe ramy czasowe (1–2 lata temu).

Wskaźnik kalibruje się również zgodnie z zasadą, że dzięki efektowi Lindy, HODL przychodzi hodlerom stosunkowo łatwo przy uwzględnieniu utraconych monet. Odbywa się to poprzez pomnożenie wyniku RHODL Ratio przez liczbę dni od rozpoczęcia zbioru danych.

Wskaźnik RHODL wchodząc w czerwoną wstęgę sygnalizuje, że rynek zbliża się do szczytu swojego cyklu. Historycznie był to dobry czas dla inwestorów na realizację zysków w każdym cyklu.

Zrealizowany wskaźnik HODL prezentuje się następująco:

źródło: lookintobitcoin

Wskaźnik podkreśla, kiedy krótkoterminowe, zrealizowane fale HODL są znacznie bardziej lub mniej warte wzięcia pod uwagę w porównaniu z długoterminowymi zrealizowanymi falami HODL. To z kolei wskazuje na główne szczyty cykli cenowych bitcoina z dużą dokładnością w ciągu 1 tygodnia od szczytu rynku dla każdego cyklu (patrz wykres wyżej).

Racjonalne uzasadnienie

RHODL jest tak skuteczny prawdopodobnie dlatego, że oddaje spekulacyjną psychologię rynku bitcoina, gdy przechodzi przez cykle rynkowe fazy adopcji. Cykle te są częściowo napędzane harmonogramem halvingu i postępującą w czasie adopcją BTC. Można to zwizualizować nakładając okresy podziału nagrody za wydobycie bloku na pół w sieci Bitcoina na wartość zrealizowaną. Widać wówczas wyraźnie, w jaki sposób wartość zrealizowana ustala poziom bazowy w okresie 1-2 lat przed halvingiem, a następnie przyspiesza, gdy rynkowa gorączka zaczyna nabierać tempa.

zrealizowana wartość a halvingi bitcoina
zrealizowana wartość a halvingi bitcoina

Wskaźnik RHODL jest godny uwagi, ponieważ zapewnia różne i interesujące wyniki w porównaniu z innymi wskaźnikami on-chain:

a. Brak „fałszywego” sygnału w 2013 r .:

Istotnym problemem związanym z dotychczasowymi wskaźnikami on-chain, które próbują wskazywaćszczyty i dołki globalnego cyklu, jest to, że dostarczają one czegoś, co można by uznać za fałszywy sygnał sprzedaży w 2013 roku.

W kwietniu 2013 r. cena BTC osiągnęła 230 USD przed korektą, a następnie przyspieszeniem do szczytu makrocyklu wynoszącego 1130 USD siedem miesięcy później, w listopadzie 2013 r. Teoretycznie inwestor polegający na tych narzędziach sprzedałby na poziomie 230 USD i czekał na sygnał zakupu (wskaźnik wchodzący w odpowiednik zielonej strefy na wykresie poniżej) przed ponownym wejściem. W tym przypadku nie było sygnału kupna wśród innych wskaźników. Nie śledząc RHODL, inwestor mógłby w rezultacie przegapić kolejny wzrost do 1130 USD.

Wiele narzędzi on-chain wskazywało kwiecień 2013 r. jako szczyt globalnego cyklu. Jak widać poniżej, ten problem nie występuje w przypadku RHODL:

b. dokładność we wskazywaniu lokalnych, tygodniowych szczytów

Realized HODL Ratio poprawnie identyfikuje szczyty cyklu rynkowego z dokładnością do kilku dni. Wskaźnik RHODL wskazał szczyt z 2017 roku na 3 dni przed właściwym szczytem rynku. W 2014 roku wskazał timing szczytu co do dnia.

c. minimalne przesunięcia wskazań w czasie

Wydaje się, że MVRV i niektóre inne wskaźniki on-chain doświadczają z czasem downtime’ów, co może utrudnić ustalenie miejsca rynkowych szczytów przyszłych cykli. Jak wyjaśnia David Puell:

„[…] ponieważ kapitalizacja rynkowa spada ze względu na zmienność, uważamy, że górny próg MVRV może nie okazać się tak wiarygodny – ponieważ kapitalizacja rynkowa coraz mniej przekracza zrealizowany pułap w miarę upływu czasu.”

Okazuje się, że RHODL ma znacznie mniejszą tendencję spadkową w czasie, co pozwala na większą pewność w określaniu nadchodzących szczytów cyklu rynkowego.

Spójrzmy teraz raz jeszcze na wskazanie RHODL. Ocenę miejsca kolejnego szczytu ceny BTC pozostawiam już Wam:


Indeks źródeł:

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze