Ważne wskaźniki bitcoina (on-chain), które warto śledzić

12 345

Jedna jaskółka wiosny nie czyni? Być może. Jednak kiedy oznak, które dobrze znamy jest więcej, prędko okazuje się, że długo wyczekiwana, zapisana w cykl natury zmiana jednak nadchodzi. Co to ma do analizy bitcoina? Choć porównanie jest nieco przewrotne, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na analizę pewnych wskaźników on-chain. Transparentność blockchaina „króla kryptowalut” pozwala bowiem śledzić wiele takich wskazań. Niektóre z nich zapewniają istotne dane, które pozwalają pozbyć się z analizy niepotrzebnego „szumu”. Poznajcie trzy ważne wskaźniki bitcoina, które każdy inwestor powinien śledzić.

Które ważne wskaźniki bitcoina warto śledzić?

To właśnie publiczny i transparentny charakter blockchainów generuje niekończący się strumień danych. Jak wiecie, każda pojedyncza transakcja i adres w łańcuchu bloków pozostawiają wyraźny ślad. Informacje te, znane jako dane on-chain, umożliwiają precyzyjną analizę aktywności sieciowej kryptowaluty. To rodzaj danych, do których często odwołują się analitycy wierząc, że ich analiza przyniesie więcej dobrego, niż obserwacja wykresu „gołej” ceny.

Niektóre wskaźniki w łańcuchu, takie jak liczba aktywnych adresów, fala HODL czy hashrate, stały się dobrze znane w branży. To jednak zaledwie czubek naprawdę wysokiej i stromej góry lodowej…

Ponieważ liczba dostępnych wskaźników w sieci wzrosła do przytłaczającej ilości, zadanie polegające na ustaleniu, które są najbardziej przydatne dla przeciętnego inwestora, stało się sporym wyzwaniem. Wydaje się, że dobrym początkiem analizy są: średnia wartość depozytów na giełdy, analiza adresów oraz sygnały, które wysyłają nam górnicy.

Średnie depozyty giełdowe

Analiza wpływów i odpływów środków z giełd nie jest wcale łatwa. Kupujący nie muszą przecież wypłacać środków natychmiast po zakupie kryptowalut. To samo można powiedzieć o depozytach (wpływach). Przecież środki mogą pozostawać w uśpieniu przez dłuższy czas, zanim w ogóle nastąpi jakakolwiek transakcja.

średnie wartości depozytów BTC na giełdach kryptowalut; źródło: tutaj

Dlatego też lepszym sposobem na ogląd rzeczywistej sytuacji w tym zakresie wydaje się być analiza średniego rozmiaru depozytów. Powyższy wykres pokazuje, że każdy szczytowy rozmiar średnich depozytów pokrywa się z lokalnym dnem wyceny bitcoina. Taki ruch może być śladem dużego wieloryba, który kapituluje i tnie straty.

Analiza tego wskaźnika daje szczególnie dobre rezultaty podczas długoterminowego trendu spadkowego. Należy pamiętać o tym, aby wskaźników łańcuchowych nie analizować w całkowitej izolacji! Ewentualna kapitulacja może bowiem nastąpić dopiero po kilku miesiącach, gdy cena nie będzie miała siły na dalsze wzrosty.

Skąd wychodzą bitcoiny? | Adresy „indywidualne” i adresy giełd

Zamiast mierzyć liczbę aktywnych adresów, 7-dniowa średnia adresów „wychodzących” daje jeszcze bardziej wyraźny wgląd w aktywność sieci. Zdecydowanie jeszcze bardziej zmniejsza rynkowy „szum” związany z wypłatami z giełd czy podwójnymi obliczeniami z usług miksowania.

źródło: BitInfoCharts

Warto zwrócić uwagę, w jaki sposób każdy większy szczyt średniej dziennej liczby adresów, z których wychodzą transfery, pokrywa się z krótkoterminową wyceną BTC. Te nagłe wzrosty liczby HODLerów przenoszących monety wskazują na krótkotrwały dyskomfort, chociaż niekoniecznie są jednoznaczne ze zmianą trendu na rynku.

Uwaga! Tego wskaźnika również nie należy interpretować bez uwzględnienia trendów rynkowych. Taki przypadek zdarzył się podczas rajdu od kwietnia do lipca 2019 r. Wówczas wskaźnik gwałtownie wzrósł, sygnalizując okres ochłodzenia, aczkolwiek kilka tygodni później ceny nadal rosły.

Transfery górników

Glassnode zapewnia szczegółowy wgląd na transfery górników Bitcoin na giełdy. Jeszcze przed majowym halvingiem, w sieci wydobywano dziennie średnio 1800 BTC. Aktualnie wartość ta uległa zmniejszeniu o połowę.

Chociaż giełdy niekoniecznie są jedynym sposobem dla górników, aby upłynnić środki, jest to zdecydowanie najlepszy wskaźnik do oszacowania ich krótkoterminowych oczekiwań cenowych.

transfery górników bitcoina na giełdy kryptowalut; źródło: glassnode

Powyższy 7-dniowy wykres średniej kroczącej pokazuje, że taki przepływ został drastycznie zmniejszony około halvingu Bitcoina. Wartość wskaźnika pozostała na najniższym poziomie od 12 miesięcy.

Tymczasem kurs BTC pozostawał stosunkowo stabilny na poziomie 9 800 USD, nie przekraczając poziomu 10 000 USD. Ograniczenie wymiaru przenoszenia monet na giełdy można by zatem interpretować jako nieco niedźwiedzi wskaźnik.

Taka postawa górników odmawiających sprzedaży może być potencjalnym katalizatorem bardziej znaczącego spadku, w przypadku gdy cena BTC nie będzie w stanie utrzymać wyższych poziomów. W przeciwieństwie do liczby otwartych kontraktów futures, w których pozycje sprzedających ulegają likwidacji wraz ze wzrostem rynku, taki efekt nie wystąpi, gdy wzrośnie ilość BTC utrzymywana przez górników.

Ważne wskaźniki bitcoin | Analiza „on-chain” kontra sprzeczne sygnały

Analiza on-chain nie jest nauką ścisłą, Handel kryptowalutą jest, jak do tej pory, działalnością opartą na ludzkich instynktach. Wiąże się to z tym, że w obliczu sprzecznych sygnałów inwestorzy mają tendencję do racjonalizacji i wykluczania tych, które nie pokrywają się z ich sposobem myślenia i oczekiwaniami. Analiza wskaźników on-chain okazuje się bardzo pomocna przy próbach oddzielenia godnych uwagi sygnałów od szumu, który rozprasza właściwy obraz.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze