Kiedy sprzedawać bitcoina? Kiedy kupować? | Podpowiedzi udzielić może ciekawa korelacja…

14 901

Strach i chciwość to tylko dwie z wielu kluczowych emocji, które napędzają price action na wszystkich rynkach. Niedawno odkryto niecodzienną korelację pomiędzy pewnymi danymi on-chain sieci Bitcoin a wskazaniami popularnego indeksu fear & greed. Czy może ona stanowić odpowiedź na pytanie, kiedy sprzedawać bitcoina?

W związku z pewnymi danymi on-chain sieci Bitcoin odkryto dziwną korelację, która w ciekawy sposób dopasowuje się do indeksu „strachu i chciwości” na rynku kryptowalut. Oto dlaczego to odkrycie jest tak uderzające i jakie informacje traderzy i analitycy mogą zebrać z pozyskanych danych.

Jak zachowuje się btcoin, czyli strach i chciwość w UTXO

Nie ma niczego dziwnego w tym, że zachowanie się ceny bitcoina na wykresie powoduje zmiany w zachowaniu całej sieci oraz jej użytkowników. Opracowano nawet pewne narzędzia do analizy wskaźników on-chain kryptowaluty, w tym całkowitej liczby transakcji, ilości wydawanych pieniędzy i wielu innych.

Dane obejmują również bardzo szczegółowe i specjalistyczne informacje, takie jak niewydane dane wyjściowe transakcji (UTXO).

Co ciekawe, pewien analityk kryptowalut pokazał, że procent UTXO w zyskach idealnie pasuje do wskaźnika strachu i chciwości.

Każdy szczyt i dołek we wskazaniu indeksu strachu i chciwości jest niesamowicie dobrze dopasowany do danych UTXO nałożonych na wykres ceny bitcoina. A ponieważ dane są tak dokładnie dopasowane, może być niezwykle przydatne do określania szczytów podczas obecnej hossy.

UTXO dostarczają wskazówek dotyczących miejsc, w których byki realizowały zyski podczas poprzednich cykli

Indeks strachu i chciwości został uruchomiony w 2018 roku, zaraz po rozpoczęciu bessy. Wskaźnik narodził się podczas bessy i tylko kilka razy w swojej historii osiągnął punkt „extreme greed”. Tak właśnie jest w chwili przygotowywania niniejszej publikacji:

ekstremalna chciwość bitcoin kiedy sprzedawać bitcoina
źródło: tutaj

Kiedy BTC osiągnął wskazanie „greed” w 2019 roku, nastąpiła gwałtowna zmiana w celu ponownego przetestowania dna. Od tego czasu bitcoin skradał się w indeksie strachu i chciwości coraz wyżej.

Znaczenie korelacji w historycznych okresach byka

Korzystając z danych UTXO, które tak dobrze pasują do indeksu fear & greed, istnieje możliwość zrozumienia, jaką rolę strach i chciwość odegrały w poprzednich hossach.

W 2013 r. miały miejsce dwa główne impulsy napędzane chciwością, po których nastąpiła bessa. W 2017 r. hossa przebiegała nieskrępowanie przez prawie cały rok.

kiedy sprzedawać bitcoina
„szczyty chciwości na wykresie bitcoin; źródło: Glassnode

W 2017 roku pojawiło się łącznie pięć dużych, „zaokrąglonych” punktów szczytowych po dwóch trójkątnych szczytach. Podczas aktualnego cyklu wystąpił już trzeci szczyt w kształcie trójkąta, ale jak dotąd tylko jedna wypukłość. Czy to oznacza, że Bitcoin może mieć jeszcze cztery bycze impulsy, zanim znajdzie się na szczycie?

Wszystko jest możliwe, ale jeśli indeks strachu i chciwości zacznie spadać w nadchodzących dniach i tygodniach, może to oznaczać, że rozpoczęła się nowa bessa.

Więcej na temat opisanej korelacji znajdziesz na twitterze @Stillm4n

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze