Prehistoria ceny bitcoina | Kiedy 1 BTC był wart mniej niż 1 cent….

Jak rodziła się cena bitcoina? Cóż, nie było mnie tam wtedy (mogę tego tylko żałować)… Dlatego też, przyznam zupełnie szczerze, temat ten stał się trampoliną do bardzo wnikliwego researchu tego, jak to się odbywało w tamtych czasach, na początku jakiegokolwiek obrotu bitcoinem. Skąd wzięła się pierwsza wycena? Jakie były reakcje ludzi zaangażowanych w kryptowalutę, którą stworzył Satoshi Nakamoto? W jaki sposób kupowano i sprzedawano BTC?

Ten artykuł jest próbą usystematyzowania wiedzy o początkach BTC, genezie jego ceny i historii budowania wartości z lat 2009 – 2011. Mam nadzieję, że dowiecie się z tego artykułu wielu ciekawych rzeczy, które rozpalą Waszą wyobraźnię i, choć na chwilę, pozwolą poczuć ducha „tamtych czasów”. Żeby nie przedłużać – zapraszam Was na fascynującą przygodę w głąb prehistorii bitcoinowej ceny!

Cena bitcoina | Wyzwanie, z którym należało się zmierzyć

Jak wyceniać coś tak abstrakcyjnego, jak bitcoin? Takie pytanie mogli zadawać sobie pierwsi górnicy i użytkownicy, którzy chcieli kupić bądź sprzedać kryptowalutę.

W czasach, kiedy bitcoin dopiero rodził się do życia, ludzie nie mieli komfortu śledzenia jego ceny na podanym na tacy wykresie. Problem polegał przede wszystkim na tym, że nikt nie wiedział za bardzo, w jaki sposób określić cenę rewolucyjnego zasobu cyfrowego. Sytuacja była patowa o tyle, parafrazując The Madhattera z forum Bitcointalk, że nie wiadomo było co było pierwsze – jajko czy kura. Dylemat sprowadzał się do samego procesu wymiany, którego podstawą stała się starta jak świat zasada, że coś jest warte dokładnie tyle, ile druga strona transakcji jest skłonna za to zapłacić.

Powyższe potwierdza jedno i trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie. Cena bitcoina nie zrodziła się ze spekulacji. Wszyscy, którzy sądzą, że początek obrotu bitcoinem wiąże się z „niesławną” giełdą Mt Gox albo świadomie upraszczają sprawę albo są po prostu w błędzie. Zalążki kształtowania się ceny bitcoina wynikały z czegoś zgoła odmiennego i fundamentalnego zarazem, a mianowicie z wyceny po koszcie wydobycia.

Pierwsza cena bitcoina | Kantor New Liberty Standard

Pierwszym miejscem w historii, gdzie bitcoin zyskał jakąkolwiek „wycenę”, był internetowy kantor o nazwie New Liberty Standard.

Bitcoin, nie posiadający jeszcze wówczas żadnej wartości wyrażonej w FIAT, startował rzecz jasna z pułapu nie innego, jak 0 USD. Pierwsza cena bitcoina, która została podana 5 października 2009 roku na stronie New Liberty Standard, wynosiła 0,00076 USD za 1 BTC. Dla lepszego obrazu wyjaśniam, że rozmawiamy tutaj o wartości rzędu 0,076 centa. Najniższa cena, w jakiej bitcoin był notowany w tym kantorze ( ATL – All-Time-Low), wynosiła natomiast 0,0006 USD.

Już w tamtym czasie bitcoinowa społeczność żywo komentowała kamień milowy, jakim stał się algorytm wyceny BTC przez New Liberty Standard. Dość znamienna w tym wymiarze jest wypowiedź niejakiego BitcoinFX datowana na 5 lutego 2010 roku:

„New Liberty Standard wykonuje fantastyczną i logiczną pracę, aby pomóc 'utrzymać piłkę w grze’. […] Obecnie opracowuję model sieci neuronowej, który uwzględnia inne czynniki, takie jak skończona liczba bitcoinów, dzienne fixingu złota i srebra, inne pary walutowe i dzienne kursy wymiany oraz średnia liczba użytkowników Bitcoina itp. Oczywiście uwzględniam New Liberty Standard. Będzie to bardzo elastyczny model, który pomoże obliczyć i przewidzieć przyszłe kursy wymiany i podzielę się nim z naszą społecznością”.

Do rzeczy… Jak można było kupić pierwsze bitcoiny?

Punktem odniesienia do wyceny bitcoina była wartość jednego grama cyfrowego złota o nazwie Pecunix (firma była zarejestrowana w Panamie). Było to nic innego, jak cyfrowa waluta zabezpieczona złotem. W założeniu, złoto (zgodnie z tym co opisuje flyingatom.gold) było przechowywane w rezerwach, a sama „waluta” była denominowana w ramach gramów złota wyrażonych w formie Pecunix GAU.

Otwarcie i utrzymanie konta Pecunix było bezpłatne. Opłata transakcyjna wynosiła 0,5% wartości transakcji do 100 GAU. Powyżej tego poziomu, opłata malała do 0,15%. Maksymalna wartość opłaty ustalona była na 3 GAU. Co istotne, Pecunix zezwalał na obciążenie opłatą dowolną stronę transakcji. Istniała również możliwość, aby „nadawca” i „odbiorca” zostali obciążeni nią „pół na pół”.

Bogatsi o tę wiedzę wyjaśnijmy teraz, jak New Liberty Standard prowadził obrót bitcoinem. Kantor umożliwiał wymianę bitcoina w zakresie minimalnego wolumenu, który odniesiony był do jednego grama cyfrowej waluty Pecunix. Na dzień ostatniej aktualizacji serwisu, tj. 8 czerwca 2010 roku, wartość ta wynosiła 40 USD.

Na New Liberty Standard można było wymieniać bitcoiny także za pośrednictwem Liberty Reserve USD, Moneybookers USD czy PayPal USD. Akceptowane były płatności SMS oraz przelewy bankowe.

Pierwszym krokiem na drodze do wymiany bitcoina była rejestracja adresu klucza publicznego bitcoin z adresem New Liberty Standard (wzór formularza rejestracyjnego możesz podejrzeć tutaj). Kantor informował, że po dokonaniu rejestracji, użytkownik otrzymywał ( w ciągu 48 godzin) dedykowany numer konta mailem. Od tej chwili można było kupować BTC poprzez wysłanie dowodu płatności Pecunix na adres mailowy New Liberty Standard.

Jakie były determinanty kursu wymiany bitcoina dla pojedynczej transakcji?

Jako, że w tamtym czasie bitcoin miał bardzo małą wartość, New Liberty Standard dawał sobie 48 godzin na to, aby przeprocesować transakcję. Wszystkie „zlecenia” obsługiwane były w kolejności, w której docierały do kantoru.

Kurs wymiany bitcoina determinowany był poprzez moment, w którym kantor otrzymywał płatność. New Liberty Standard publikował dedykowany arkusz kalkulacyjny, w którym pokazane było, ile bitcoinów jest aktualnie „na stanie” kantoru i jakim wymiarem USD kantor operuje. Jeśli saldo kantoru pokazywało pewną ilość środków, która okazywała się być niewystarczająca, aby przeprocesować transakcję z sukcesem, New Liberty Standard zwracał środki pomniejszone o opłatę transakcyjną Pecunix. W przypadku, gdy saldo kantoru nie zawierało żadnych środków, a użytkownik złożył zlecenie, kantor zwracał je na jego konto.

Ilość środków przeznaczonych na transakcje po stronie kantoru determinowana była przez wartość salda na chwilę procesowania transakcji. Kurs wymiany zmieniał się raz na dobę o północy czasu Greenwich.

W jaki sposób New Liberty Standard obliczał kurs wymiany bitcoina?

Jak wspomniałem na początku, kurs wymiany bitcoina na New Liberty Standard opierał się o alborytm, którego wyznacznikiem były koszty wydobycia cyfrowej monety.

W 2009 roku, kurs wymiany bitcoina w kantorze New Liberty Standard obliczany był przez podzielenie 1 dolara przez średnią ilość energii elektrycznej wymaganej do uruchomienia komputera z wysoko wydajnym procesorem przez rok, obliczoną na 1331,5 kWh, pomnożoną przez średni koszt energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych z poprzedniego roku, ( 0,1136 dolara) podzielony przez 12 miesięcy, podzielone przez liczbę bitcoinów wygenerowanych przez komputer w ciągu ostatnich 30 dni.

Szczęśliwie, strona internetowa kantoru New Liberty Standard została zarchiwizowana i jej obraz przetrwał do dziś. Dzięki temu możemy rzucić okiem na to, jak kształtowała się cena bitcoina w oparciu o powyższy algorytm (ostatni wiersz poniższej tabeli zawiera pierwszą cenę bitcoina, o której wspominałem wcześniej):

$1.00 USD1,392.33 BTC01/01-15/2010
$1.00 USD1,451.83 BTC12/31/2009
$1.00 USD1,555.24 BTC12/30/2009
$1.00 USD1,578.77 BTC12/29/2009
$1.00 USD1,578.77 BTC12/28/2009
$1.00 USD1,578.77 BTC12/27/2009
$1.00 USD1,578.77 BTC12/26/2009
$1.00 USD1,578.77 BTC12/25/2009
$1.00 USD1,578.77 BTC12/24/2009
$1.00 USD1,578.77 BTC12/23/2009
$1.00 USD1,578.77 BTC12/22/2009
$1.00 USD1,594.63 BTC12/21/2009
$1.00 USD1,594.63 BTC12/20/2009
$1.00 USD1,586.70 BTC12/19/2009
$1.00 USD1,622.40 BTC12/18/2009
$1.00 USD1,630.33 BTC12/17/2009
$1.00 USD1,606.53 BTC12/16/2009
$1.00 USD1,626.37 BTC12/15/2009
$1.00 USD1,626.37 BTC12/14/2009
$1.00 USD1,618.43 BTC12/13/2009
$1.00 USD1,562.90 BTC12/12/2009
$1.00 USD1,503.40 BTC12/11/2009
$1.00 USD1,491.50 BTC12/10/2009
$1.00 USD1,455.80 BTC12/09/2009
$1.00 USD1,428.03 BTC12/08/2009
$1.00 USD1,392.33 BTC12/07/2009
$1.00 USD1,364.56 BTC12/06/2009
$1.00 USD1,336.80 BTC12/05/2009
$1.00 USD1,340.76 BTC12/04/2009
$1.00 USD1,297.13 BTC12/03/2009
$1.00 USD1,257.46 BTC12/02/2009
$1.00 USD1,233.66 BTC12/01/2009
$1.00 USD1,213.83 BTC11/30/2009
$1.00 USD1,205.89 BTC11/29/2009
$1.00 USD1,178.13 BTC11/28/2009
$1.00 USD1,162.26 BTC11/27/2009
$1.00 USD1,114.66 BTC11/26/2009
$1.00 USD1,110.69 BTC11/25/2009
$1.00 USD1,078.96 BTC11/24/2009
$1.00 USD999.62 BTC11/23/2009
$1.00 USD944.09 BTC11/22/2009
$1.00 USD940.12 BTC11/21/2009
$1.00 USD928.22 BTC11/20/2009
$1.00 USD932.19 BTC11/19/2009
$1.00 USD904.42 BTC11/18/2009
$1.00 USD848.89 BTC11/17/2009
$1.00 USD840.96 BTC11/16/2009
$1.00 USD809.22 BTC11/15/2009
$1.00 USD777.49 BTC11/14/2009
$1.00 USD737.82 BTC11/13/2009
$1.00 USD745.75 BTC11/12/2009
$1.00 USD769.55 BTC11/11/2009
$1.00 USD809.22 BTC11/10/2009
$1.00 USD793.35 BTC11/09/2009
$1.00 USD793.35 BTC11/08/2009
$1.00 USD781.45 BTC11/07/2009
$1.00 USD777.49 BTC11/06/2009
$1.00 USD765.59 BTC11/05/2009
$1.00 USD765.59 BTC11/04/2009
$1.00 USD785.42 BTC11/03/2009
$1.00 USD796.09 BTC11/02/2009
$1.00 USD820.27 BTC11/01/2009
$1.00 USD802.17 BTC10/31/2009
$1.00 USD796.41 BTC10/30/2009
$1.00 USD790.17 BTC10/29/2009
$1.00 USD778.48 BTC10/28/2009
$1.00 USD791.63 BTC10/27/2009
$1.00 USD789.75 BTC10/26/2009
$1.00 USD776.35 BTC10/25/2009
$1.00 USD785.42 BTC10/24/2009
$1.00 USD795.44 BTC10/23/2009
$1.00 USD819.80 BTC10/22/2009
$1.00 USD826.02 BTC10/21/2009
$1.00 USD810.71 BTC10/20/2009
$1.00 USD801.29 BTC10/19/2009
$1.00 USD816.02 BTC10/18/2009
$1.00 USD805.56 BTC10/17/2009
$1.00 USD803.27 BTC10/16/2009
$1.00 USD854.66 BTC10/15/2009
$1.00 USD880.62 BTC10/14/2009
$1.00 USD885.91 BTC10/13/2009
$1.00 USD907.40 BTC10/12/2009
$1.00 USD867.02 BTC10/11/2009
$1.00 USD892.52 BTC10/10/2009
$1.00 USD833.02 BTC10/09/2009
$1.00 USD922.27 BTC10/08/2009
$1.00 USD952.02 BTC10/07/2009
$1.00 USD1,130.53 BTC10/06/2009
$1.00 USD1,309.03 BTC10/05/2009
źródło: New Liberty Standard

W 2010 roku, kurs wymiany bitcoina na New Liberty Standard opierał się o średnią podaż w skali dnia podzieloną przez średnią kosztów wydobycia. Co istotne, średnie dzienne obliczane były na na moment dnia poprzedzającego wydobycie i zmniejszały się z dnia na dzień o połowę, uwzględniając średnią z dwóch średnich wskazanych powyżej.

Kantor określał koszt wydobycia bitcoina na podstawie następującego algorytmu:

(M2> N2, ((B2 + F2) / 2) * (1 / (3 – ((N2 / M2) * 2))), ((B2 + F2) / 2) * (3 – ((M2 / N2) * 2)))

gdzie:

 • M2 = dostępne saldo USD pomnożone przez kurs wymiany z tego samego dnia,
 • N2 = dostępne saldo bitcoinów,
 • B2 = liczba bitcoinów wydobytych poprzedniego dnia,
 • F2 = średnia dziennej, skorygowanej „produkcji” bitcoinów.

Tabela wyceny BTC na New Liberty Standard z 2010 roku przedstawia się następująco:

1 USD = ? BTC50 BTC = ? USDDostępne USDDostępne BTCDate
$1.00 = ฿169.25฿50.00 = $0.3004/21/2010
$1.00 = ฿166.91฿50.00 = $0.30$0.52฿23,141.3804/20/2010
$1.00 = ฿164.57฿50.00 = $0.30$0.52฿23,142.4404/19/2010
$1.00 = ฿164.78฿50.00 = $0.30$0.52฿23,141.3204/18/2010
$1.00 = ฿164.78฿50.00 = $0.30$0.52฿22,819.9204/17/2010
$1.00 = ฿163.64฿50.00 = $0.31$1.03฿22,435.8604/16/2010
$1.00 = ฿162.49฿50.00 = $0.31$1.06฿22,432.1504/15/2010
$1.00 = ฿161.34฿50.00 = $0.31$1.06฿22,433.3504/14/2010
$1.00 = ฿160.72฿50.00 = $0.31$0.12฿22,585.0704/13/2010
$1.00 = ฿159.86฿50.00 = $0.31$1.06฿22,436.4204/12/2010
$1.00 = ฿159.51฿50.00 = $0.31$1.06฿22,436.4204/11/2010
$1.00 = ฿158.67฿50.00 = $0.32$1.80฿22,319.9004/10/2010
$1.00 = ฿156.10฿50.00 = $0.32$0.90฿22,460.1004/09/2010
$1.00 = ฿154.70฿50.00 = $0.32$1.28฿22,402.5804/08/2010
$1.00 = ฿153.32฿50.00 = $0.33$2.34฿22,241.8004/07/2010
$1.00 = ฿154.20฿50.00 = $0.32$1.00฿22,448.9004/06/2010
$1.00 = ฿155.11฿50.00 = $0.32$1.12฿22,429.2104/05/2010
$1.00 = ฿154.45฿50.00 = $0.32$0.90฿22,463.8004/04/2010
$1.00 = ฿154.58฿50.00 = $0.32$1.80฿22,324.5404/03/2010
$1.00 = ฿154.70฿50.00 = $0.32$1.80฿22,324.5404/02/2010
$1.00 = ฿154.83฿50.00 = $0.32$0.90฿22,463.7604/01/2010
$1.00 = ฿153.61฿50.00 = $0.33$1.80฿22,326.5803/31/2010
$1.00 = ฿152.67฿50.00 = $0.33$1.80฿22,326.5803/30/2010
$1.00 = ฿152.54฿50.00 = $0.33$0.90฿22,463.9703/29/2010
$1.00 = ฿152.25฿50.00 = $0.33$11.80฿20,805.2703/28/2010
$1.00 = ฿152.68฿50.00 = $0.33$1.80฿22,331.9703/27/2010
$1.00 = ฿153.13฿50.00 = $0.33$0.90฿22,469.3703/26/2010
$1.00 = ฿152.44฿50.00 = $0.33$2.97฿22,155.0403/25/2010
$1.00 = ฿151.80฿50.00 = $0.33$7.58฿21,455.0403/24/2010
$1.00 = ฿151.72฿50.00 = $0.33$5.58฿21,758.4603/23/2010
$1.00 = ฿150.47฿50.00 = $0.33$6.58฿21,608.4603/22/2010
$1.00 = ฿148.34฿50.00 = $0.34$6.58฿21,608.4603/21/2010
$1.00 = ฿146.52฿50.00 = $0.34$9.99฿21,108.4603/20/2010
$1.00 = ฿146.21฿50.00 = $0.34$30.17฿18,158.4603/19/2010
$1.00 = ฿146.22฿50.00 = $0.34$30.17฿18,158.4603/18/2010
$1.00 = ฿147.45฿50.00 = $0.34$30.17฿18,158.4603/17/2010
$1.00 = ฿149.05฿50.00 = $0.34$30.17฿18,158.4603/16/2010
$1.00 = ฿149.03฿50.00 = $0.34$30.17฿18,158.4603/15/2010
$1.00 = ฿148.52฿50.00 = $0.34$38.25฿16,958.4603/14/2010
$1.00 = ฿150.90฿50.00 = $0.33$50.18฿15,158.4603/13/2010
$1.00 = ฿152.05฿50.00 = $0.33$50.92฿14,908.4603/12/2010
$1.00 = ฿154.54฿50.00 = $0.32$61.34฿13,158.4603/11/2010
$1.00 = ฿158.33฿50.00 = $0.32$64.85฿12,458.4603/10/2010
$1.00 = ฿160.54฿50.00 = $0.31$88.85฿8,458.4603/09/2010
$1.00 = ฿164.74฿50.00 = $0.30$138.41฿148.4103/08/2010
$1.00 = ฿171.87฿50.00 = $0.29$137.51฿154.8203/07/2010
$1.00 = ฿175.15฿50.00 = $0.29$4.78฿23,246.4903/06/2010
$1.00 = ฿173.68฿50.00 = $0.29$3.88฿23,246.4903/05/2010
$1.00 = ฿176.30฿50.00 = $0.28$112.44฿3,946.4903/04/2010
$1.00 = ฿179.83฿50.00 = $0.28$128.84฿837.7103/03/2010
$1.00 = ฿182.74฿50.00 = $0.27$128.84฿675.7403/02/2010
$1.00 = ฿185.29฿50.00 = $0.27$128.84฿511.1603/01/2010
$1.00 = ฿188.75฿50.00 = $0.26$128.84฿344.2802/28/2010
$1.00 = ฿193.49฿50.00 = $0.26$128.84฿174.2802/27/2010
$1.00 = ฿195.92฿50.00 = $0.26$89.85฿7,638.4502/26/2010
$1.00 = ฿198.84฿50.00 = $0.25$89.85฿7,461.9802/25/2010
$1.00 = ฿201.01฿50.00 = $0.25$98.19฿5,607.7302/24/2010
$1.00 = ฿206.20฿50.00 = $0.24$74.18฿10,376.8202/23/2010
$1.00 = ฿212.49฿50.00 = $0.24$120.34฿191.2402/22/2010
$1.00 = ฿214.52฿50.00 = $0.23$116.40฿652.5702/21/2010
$1.00 = ฿219.33฿50.00 = $0.23$115.50฿459.5002/20/2010
$1.00 = ฿226.50฿50.00 = $0.22$114.60฿262.1002/19/2010
$1.00 = ฿232.18฿50.00 = $0.22$113.70฿64.7002/18/2010
$1.00 = ฿234.68฿50.00 = $0.21$31.20฿19,009.9202/17/2010
$1.00 = ฿237.90฿50.00 = $0.21$30.30฿18,800.9602/16/2010
$1.00 = ฿241.12฿50.00 = $0.21$29.40฿18,586.8502/15/2010
$1.00 = ฿246.77฿50.00 = $0.20$28.50฿18,369.8402/14/2010
$1.00 = ฿249.71฿50.00 = $0.20$4.84฿23,830.9202/13/2010
$1.00 = ฿255.72฿50.00 = $0.20$11.76฿21,606.1802/12/2010
$1.00 = ฿259.97฿50.00 = $0.19$13.56฿20,673.2502/11/2010
$1.00 = ฿259.28฿50.00 = $0.19$12.66฿20,439.2802/10/2010
$1.00 = ฿262.98฿50.00 = $0.19$84.01฿1,205.9302/09/2010
$1.00 = ฿263.52฿50.00 = $0.19$83.11฿969.2502/08/2010
$1.00 = ฿267.73฿50.00 = $0.19$82.21฿732.0802/07/2010
$1.00 = ฿272.31฿50.00 = $0.18$81.31฿491.1202/06/2010
$1.00 = ฿273.38฿50.00 = $0.18$80.41฿246.0402/05/2010
$1.00 = ฿280.09฿50.00 = $0.18$37.14฿11,867.8002/04/2010
$1.00 = ฿286.05฿50.00 = $0.17$36.24฿11,717.8002/03/2010
$1.00 = ฿297.29฿50.00 = $0.17$35.34฿11,642.8002/02/2010
$1.00 = ฿303.33฿50.00 = $0.16$34.44฿11,467.8002/01/2010
$1.00 = ฿303.19฿50.00 = $0.16$33.54฿11,192.8001/31/2010
$1.00 = ฿308.57฿50.00 = $0.16$32.64฿10,992.8001/30/2010
$1.00 = ฿306.81฿50.00 = $0.16$31.74฿10,692.8001/29/2010
$1.00 = ฿304.77฿50.00 = $0.16$30.84฿10,392.8001/28/2010
$1.00 = ฿313.94฿50.00 = $0.16$29.94฿10,217.8001/27/2010
$1.00 = ฿297.08฿50.00 = $0.17$29.04฿9,767.8001/26/2010
$1.00 = ฿307.31฿50.00 = $0.16$28.14฿9,592.8001/25/2010
$1.00 = ฿307.50฿50.00 = $0.16$27.24฿9,317.8001/24/2010
$1.00 = ฿311.42฿50.00 = $0.16$26.33฿9,067.8001/23/2010
$1.00 = ฿328.06฿50.00 = $0.15$25.43฿8,892.8001/22/2010
$1.00 = ฿345.62฿50.00 = $0.14$24.53฿8,692.8001/21/2010
$1.00 = ฿342.54฿50.00 = $0.15$23.63฿8,367.8001/20/2010
$1.00 = ฿365.52฿50.00 = $0.14$22.73฿8,142.8001/19/2010
$1.00 = ฿339.45฿50.00 = $0.15$21.83฿7,742.8001/18/2010
$1.00 = ฿357.14฿50.00 = $0.14$20.92฿7,467.8001/17/2010
$1.00 = ฿353.26฿50.00 = $0.14$0.92฿325.0001/16/2010
źródło: New Liberty Standard

Handel bitcoinem na forum BitcoinTalk i kanałach IRC

Kiedy bitcoinowa machina nabrała rozpędu, sprawy potoczyły się dalej względnie gładko. Użytkownicy zaczęli wymieniać między sobą BTC poprzez fora i knały na IRC-u. Wypada zatem zgodzić się z cytowanym wcześniej BitcoinFX, że wraz z New Liberty Standard machina zaczęła rozkręcać się na dobre…

wykres ceny BTC od początku istnienia z ręcznie naniesionym wykresem ceny przez Autechre (serdeczne podziękowania za udostępnienie wykresu)

Nie wszystko jednak przedstawiało się zawsze w różowych barwach. Żeby nie być gołosłownym:). Pod koniec marca 2010 roku, niejaki „SmokeTooMuch” wystawił na Bitcointalk smakowitą (jak na dzisiejsze czasy oczywiście:)) ofertę sprzedaży. Zobaczcie:

cena bitcoina smoke too much
źródło: SmokeTooMuch – post na forum BitcoinTalk

tłumaczenie posta:

„Chcę tutaj zrobić mały eksperyment:

Chcę sprzedać na aukcji 10000 BTC, stawka początkowa to 50 USD.
(10 tys.BTC jest obecnie wartych ~ 65,50 USD)

Aukcja potrwa siedem dni. Zakończy się 6 kwietnia o 3:00 czasu niemieckiego (zwykle UTC + 1h, obecnie + 2h).
(aby sprawdzić prawidłowy czas, spójrz tutaj: http://www.weltzeituhr.com/laender/039_e.shtml)

Aby złożyć ofertę, musisz napisać w tym wątku tutaj i powiedzieć, ile licytujesz. Jedyny warunek: każda oferta musi być co najmniej 1 USD wyższa od poprzedniej.

Po zakończeniu aukcji skontaktuję się ze zwycięzcą w wiadomości prywatnej i wyślę mu 5000 BTC, a następnie poczekam, aż licytant prześle pieniądze na moje konto PayPal, a następnie wyślę pozostałe 5000 BTC.

Tak, dobrze czytasz. „Eksperyment” SmokeTooMuch dotyczył 10 0000 BTC po cenie wywoławczej 50 dolarów. To mniej więcej 0,5 centa za 1 BTC = 1,5 gosza!

Zastanawiasz się, jak skończyła się ta akcja? Spieszę zatem z odpowiedzią:

NIKT NIE KUPIŁ TYCH BITCOINÓW! N I K T!

Jeden użytkownik zaproponował 20 USD, czyli znacznie poniżej początkowej stawki. Ktoś inny napisał, że proponowana cena wywoławcza w wysokości 50 USD jest zdecydowanie za wysoka. Summa summarum SmokeTooMuch napisał:

„Aukcja zakończona. Jako, że nikt nie rozpoczął aukcji, bitcoiny nie zmieniają właściciela.”

Ten arcyciekawy wątek możesz prześledzić tutaj.

Pierwsza giełda bitcoin: Bitcoin Market

Od lutego 2010 roku możemy mówić o początku spekulacji na bitcoinie. Data związana jest z uruchomieniem pierwszej w historii giełdy bitcoin o nazwie Bitcoin Market.

15 stycznia 2010 roku niejaki dwdollar poinformował użytkowników Bitcointalk, że zamierza stworzyć giełdę bitcoina:

„Próbuję stworzyć rynek, na którym Bitcoiny są traktowane jako towar. Ludzie będą mogli wymieniać Bitcoiny na dolary i spekulować na wartości. Teoretycznie ustali to kurs wymiany w czasie rzeczywistym, więc wszyscy będziemy mieli wskazówkę, jaka jest aktualna wartość Bitcoina w porównaniu do dolara. Mam wczesną wersję pod adresem http://98.168.168.27:8080/ (niestety ten link już nie działa – przyp. aut.)

To tylko mała demonstracja tego, co mam na myśli i pokazanie wszystkim, że aktywnie nad tym pracuję. Zarejestruj się i wypróbuj. Otrzymasz 10 demo dolarów i 10 000 demo bitcoinów do handlu. Działają TYLKO zlecenia z limitem. Czas na zlecenia rynkowe przyjdzie później.”

Oto jak prezentowała się giełda:

giełda Bitcoin Market
giełda Bitcoin Market
Bitcoin Market w działaniu

Bitcoinmarket.com wystartował oficjalnie 17 marca 2010 roku. Podobnie jak wszystkie platformy, które pojawiły się w tym wczesnym okresie handlu bitcoinem, giełda była pełna błędów i dziur w kodzie. Co ciekawe, użytkownicy forum Bitcointalk z chęcią wyłapywali potencjalne exploity i proponowali sposoby ich załatania.

W pierwszej fazie działalności, giełda honorowała PayPal jako metodę płatności za wymianę BTC na FIAT. Niestety, wraz ze wzrostem wartości bitcoina rosła także liczba oszustów. Po serii oszukańczych transakcji, Paypal został usunięty z giełdy 4 czerwca 2011 r.

Dokładnie tego dnia jeden z użytkowników forum zauważył:

„Ten rynek wariuje. Wczoraj widziałem, jak gość wystawił na sprzedaż na eBayu kilkadziesiąt bitcoinów za 20 dolarów. Myślał, że od razu niczego nie sprzeda. Sprzedał wszystkie 30 monet czterem różnym oferentom w ciągu 12 godzin. Dziś rano widzę BTC na bitcoinmarket.com za 23,99 USD! Zwykle jestem typem faceta kupującego i trzymającego, ale ten szybki wzrost mnie przeraża. Posiadam tylko 75 BTC, ale czuję się jak bogacz”.

cena bitcoina wykres pierwsza giełda BTC market
wykres notowań na pierwszej w historii giełdzie bitcoina – BTC Market; źródło: BitcoinCharts

W tamtej chwili dni Bitcoinmarket.com były już policzone. Pojawiła się nowa giełda, która otworzyła swoje wirtualne drzwi przed rzeszą ludzi zafascynowanych bitcoinem. Niestety, wielu z nich poszło za BTC nie w kontekście stojącej za nim technologii, ale jako echo powstałego w tym samym roku SilkRoad. Następca Bitcoinmarket.com został uruchomiony w lipcu 2011 r. Do 2014 r. zdołał obsłużyć 70% wszystkich, globalnych transakcji bitcoinowych. Mowa oczywiście o Mt. Gox. To już jednak temat na zupełnie nową historię…

Możesz ją poznać zaglądając tutaj:

i tutaj:

EPILOG | Najważniejsze wydarzenia z historii bitcoina z lat 2009 – 2017

Zbliżając się ku końcowi niniejszego opracowania warto przypomnieć najważniejsze daty, które towarzyszyły „królowi kryptowalut” na drodze do pamiętnego ATH z końca 2017 roku.

cena bitcoina
wykres ceny BTC od początku istnienia z ręcznie naniesionym wykresem ceny przez Autechre z grupy BitHub Krypto Polska (serdeczne podziękowania za udostępnienie wykresu)

Ta droga pokazuje, jak początkowo nikomu nieznane aktywo przebyło drogę „od zera do bohatera”. Jeżeli historia ceny bitcoina wzbudziła w Tobie, drogi Czytelniku, choć cień nostalgii i poczucia straconej szansy zobacz, jak przedstawiały się najważniejsze wydarzenia w historii bitcoina w tym okresie (źródła wykresów znajdują się tutaj)

2009
 • 3 stycznia – uruchomienie sieci. Pierwszy wydobyty blok BTC, nagroda w wysokości 50 bitcoinów za blok.
 • 9 stycznia – pierwsza wersja Bitcoin Core v.01
 • 12 stycznia – Pierwsza transakcja BTC. Nadawca Satoshi Nakamoto, odbiorca Hal Finney.
 • 5 października – cena BTC: 1 309,03 BTC = 1 dolar amerykański, [1 BTC = 0,0007 $] Sprzedaż rozpoczęła się od New Liberty Standard.
2010
 • Luty – Uruchomiono pierwszą giełdę kryptowalut Bitcoin Market.
 • Maj to pierwsza płatność za towar za pomocą BTC – kupno pizzy w cenie 10 tys. BTC = 25 dolarów. 1 BTC = 0,0025 USD
 • Czerwiec – rdzeń Bitcoin v0.3, który został zgłoszony na Slashdot.org, aby znacznie zwiększyć liczbę użytkowników BTC.
 • lipiec – kurs BTC podskoczył 10 razy. Od 0,008 $ za BTC do 0,08 $ za BTC z powodu wiadomości na Slashdot.org
 • lipiec – ruszyła giełda MTGOX
 • Październik – BTC zaczął rosnąć, a cena BTC wynosiła 0,06 USD za BTC
 • Listopad – Obroty na MTGOX osiągnęły 1 milion USD. Kurs Bitcoina również wzrósł do 0,5 USD za BTC
 • grudzień – cena bitcoina wynosiła 0,22 USD
cena bitcoina w 2010 roku
najwyższa cena bitcoina w 2010 roku
2011
 • styczeń – wielka transakcja BTC z Zimbabwe. Użytkownik wymienił 4 BTC na 100 bilionów dolarów Zimbabwe.
 • luty – stabilny kurs BTC na poziomie 1 BTC = 1 USD
 • marzec – pojawiły się plotki o atakach z superkomputerów czy botnetów.
 • marzec – plotki o ataku powodują spadek ceny BTC do 0,7 USD
 • kwiecień – Magazyn TIME opublikował artykuł o Bitcoinie
 • czerwiec – koszt 6 dni 1 BTC = 31,91 USD na MtGox, hack MtGox prowadzi do gwałtownego spadku ceny BTC. 1 btc = 0,1 USD
 • sierpień – Pierwsza Konferencja Bitcoin na World Expo w Nowym Jorku
 • listopad – Konferencja nt. Kryptowalut w Europie. Praga, Republika Czeska)
 • grudzień – cena bitcoina mieści się w przedziale 3,91 USD / BTC
cena bitcoina 2011
2012
 • marzec – zhakowano serwery Linode (hosting w chmurze, na którym użytkownicy przechowywali portfele), skradziono około 50 000 BTC (250 000 USD). Była to wówczas największa kradzież BTC.
 • wrzesień – Londyńska konferencja Bitcoin
 • listopad – WordPress zaczął akceptować bitcoiny
 • Listopad – blok nr 210 000 był początkiem 1 halvingu, nagroda za blok została zmniejszona do 25 BTC
 • grudzień – cena 1 BTC = 13,41 USD
2013
 • Luty – Bitcoin Core v.08
 • luty – Cena 1 BTC = 31,91 USD
 • marzec – kapitalizacja BTC przekracza 1 miliard USD
 • kwiecień – cena 1 BTC = 100 USD
 • październik – Robocoin i Bitcoiniacs uruchamiają pierwszy na świecie bankomat Bitcoin w Vancouver w Kanadzie.
 • listopad – Zynga akceptuje bitcoiny. 1 BTC = 1000 USD
 • grudzień – Chiny zakazują używania kryptowaluty w tym kraju. Cena spadła do 898 USD
2014
 • styczeń – Wiceprezes Fundacji Bitcoin, Charlie Schrem, został aresztowany, co spowodowało natychmiastowy spadek ceny
 • luty – Jedna z największych giełd, Mt.Gox, zawiesza wypłaty z powodu problemów technicznych / włamań. Pod koniec miesiąca Mt. Gox ogłosił upadłość w Japonii w związku z doniesieniami o kradzieży 744 000 bitcoinów.
 • lipiec – Newegg i Dell akceptują płatności Bitcoin
 • grudzień – Microsoft zaczyna akceptować bitcoiny do płacenia za gry Xbox i oprogramowanie Windows
 • grudzień – cena 1 BTC = 323 USD
2015
 • luty – cena spadła do 262 USD / BTC
 • maj – Ross Ulbricht został skazany za pranie brudnych pieniędzy, hakowanie komputerów i handel narkotykami za pośrednictwem witryny Silk Roads w darknecie
 • listopad – symbol BTC dodany do Unicode
 • Grudzień – Badacz i specjalista ds. bezpieczeństwa Gvern Branwen opublikował artykuł w magazynie WIRED, w którym stwierdził, że Australijczyk o nazwisku Craig S. Wright to Satoshi Nakamoto.
 • grudzień – cena 1 BTC = 438 USD
cena bitcoina 2015
2016
 • marzec – Japonia akceptuje Bitcoin jako prawny środek płatniczy
 • Kwiecień – Steam zaczyna akceptować bitcoiny jako płatność
 • Sierpień – Bitfinex zhakowany na 120 000 BTC
 • wrzesień – liczba bankomatów bitcoinowych na całym świecie sięga 771
 • grudzień – cena 958 USD / BTC
2017
 • Styczeń – Bitcoin przebił cenę 1000 USD po raz pierwszy od 3 lat.
 • Kwiecień – Japonia prawnie zatwierdza Bitcoin jako metodę płatności.
 • czerwiec – cena bitcoina potroiła się. Ponad 3000 USD za 1 BTC
 • wrzesień – 5000 $USD za 1 BTC
 • październik – Chiny zakazały kryptowalut i ICO, ale ceny wciąż rosną.
 • listopad – cena bitcoinów przekracza 10 000 USD / BTC
 • Grudzień – Bitcoin osiąga rekordowy poziom 17 750 USD / BTC
cena bitcoina 2017

Słowem podsumowania…

W nowych silnikach wykresów ceny bitcoina, notowania nie sięgają zwykle dalej, niż do początków Mt Gox-a. Mam szczerą nadzieję, że lupa, którą wziąłem do ręki przygotowując niniejszą publikację, przybliżyła Wam nieco obraz tego, jak to było w bitcoinowej prehistorii.

Są wśród Nas tacy, którzy doskonale pamiętają tamte czasy. Im dziękuję za inspirację i wskazanie ścieżek, dzięki którym powyższe opracowanie mogło ujrzeć światło dzienne.

Serdeczne podziękowania dla Autechre z grupy Bithub Krypto Polska za pomoc w zebraniu materiału źródłowego potrzebnego do opracowania niniejszego artykułu.

Jeżeli masz uwagi, wnioski lub postulaty – zostaw je w komentarzu. Jeśli tekst Ci się spodobał, udostępnij go innym osobom. Niech, tak samo jak Ty dzisiaj, poczują smak bitcoina za 0,0006 USD.

Napisy końcowe:

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx