Co to jest halving? | Bitcoin za 100 tys. $ do 2021 roku?

Już 7 sierpnia tego roku dojdzie do podziału nagrody w sieci Litecoin. Za rok z kawałkiem, 25 maja 2020, przewidziany jest natomiast najbardziej wyczekiwany halving w ostatnim czasie, który dotyczy króla kryptowalut – Bitcoina. To dobry moment, aby przypomnieć czym jest halving, skąd się w ogóle wziął i jakie niesie ze sobą skutki. Zaczynamy!

Co to jest halving?

Aby mówić o zmniejszeniu nagrody o połowę (halving) powinniśmy w pierwszej kolejności zrozumieć, w jaki sposób kryptowaluta jest tworzona. Jak zapewne wiesz, w przeciwieństwie do walut FIAT, bitcoin nie jest regulowany przez żaden organ centralny. Innymi słowy, Bitcoin to sieć zdecentralizowana.  Miliony komputerów (tzw. „górników”, ang. miners) na całym świecie pracują nad rejestrowaniem transakcji i weryfikacją ich dokładności w blockchain.

Mówiąc najprościej, zadaniem górników sieci Bitcoin jest dodawanie nowych bloków informacji do bazy danych powszechnie znanej jako „księga publiczna”. Za ich wysiłki i pokrycie wydatków związanych z wydobyciem sieć nagradza ich właśnie kryptowalutą – bitcoinami (BTC).

Banki centralne kontrolują podaż pieniądza, aby utrzymać inflację na “rozsądnym” poziomie. Nie ma ograniczeń, ile pieniędzy mogą wydrukować. Ale z Bitcoinem jest inna historia. Górny limit podaży bitcoin wynosi 21 milionów. Innymi słowy, gdy łańcuch bloków osiągnie tę wielkość, nie wygeneruje się więcej BTC. W jaki sposób zamierzono zapobiec inflacji w miarę dystrybucji waluty? Twórca Bitcoina Satoshi Nakamoto udzielił odpowiedzi na to pytanie w e-mailu w 2008 roku:

„Fakt, że nowe monety są produkowane oznacza, że podaż pieniądza wzrasta o planowaną kwotę, ale niekoniecznie powoduje to inflację. Jeśli podaż pieniądza wzrasta w takim samym tempie, w jakim wzrasta liczba osób, które go używają, ceny pozostają stabilne. Jeśli nie wzrośnie ona tak szybko, jak popyt, nastąpi deflacja i wcześni posiadacze pieniądza zobaczą wzrost wartości. Monety muszą się jakoś rozdystrybuować, a stała stawka wydaje się najlepszą formułą. ”

Oto, jak to powinno wyglądać w praktyce:

halving bitcoin

Źródło: tutaj

Skutki halvingu

Po osiągnięciu konsensusu górnik, który poprawnie rozwiązał algorytm otrzymuje wspomnianą wyżej nagrodę. Nagroda ta zmniejsza się o połowę w czasie w ramach zaplanowanego systemu sieci. LTC i BTC mają ograniczoną podaż monet, które będą wydobywane, co oznacza, że ​​nagroda górnika musi ostatecznie osiągnąć zero.

Całkowita podaż LTC zostanie osiągnięta, gdy zostanie rozdanych 84 mln monet. Obniża o połowę co 840 000 bloków i będzie to robić do momentu wydobycia wszystkich monet. Z drugiej strony bitcoinów wydobędzie się tylko 21 milionów. W tym przypadku halving wypada co 210 000 bloków.

Pierwszy halving LTC miał miejsce w dniu 25 sierpnia 2015 r. Jednak BTC doświadczyło pierwszego podziału nagrody w dniu 28 listopada 2012 r. W obu przypadkach nagroda w wysokości 50 monet spadła do 25. BTC zmniejszyła się o połowę po raz drugi 9 lipca 2016 r., kiedy nagroda spadła do 12,5 BTC. Taka ilość będzie wartością nagrody dla górników Litecoin po drugim halvingu LTC w sierpniu bieżącego roku (będziemy jeszcze o tym przypomnieć naszym czytelnikom).

W 2020 r. nastąpi zmniejszenie o połowę nagród w sieci Bitcoin. Nagroda za wydobycie spadnie z 12,5 do 6,25 bitcoinów na blok.

Spowoduje to zmniejszenie rocznej inflacji Bitcoin do 1,8%, przy rocznej inflacji złota utrzymującej się na średnim poziomie 3%. Oznacza to, że po nadchodzącym halvingu bitcoin stanie się rzadszy niż złoto.

Za blokową nagrodę w wysokości 12,5 bitcoinów i czas wydobycia wynoszący 10 minut górnicy generują obecnie 1800 bitcoinów dziennie. Po halvingu 2020 r. liczba ta zostanie zredukowana do zaledwie 900 nowych bitcoinów dziennie.

W momencie halvingu 2020 r. w sumie zostanie wydobytych 18 375 000 bitcoinów. To około 85% ich całkowitej podaży, która, przypomnijmy raz jeszcze, wynosi dokładnie 21 milionów.

Kiedy ten halving?

Oczekuje się, że redukcja nagrody za wydobycie w sieci Bitcoin nastąpi pod koniec maja 2020 r. Należy jednak pamiętać, że o dacie halvingu nie decyduje zwykły kalendarz, ale liczba bloków, które zostały wydobyte dlatego też data, którą podałem we wstępie może okazać się orientacyjna. Aktualnie trudność wydobycia BTC przedstawia się następująco:

Trudność wydobycia Bitcoin

Jeśli poziom trudności spadnie kilka razy, halving może nastąpić kilka tygodni później.

Jak halving wpływał dotychczas na rynek?

Biorąc pod uwagę, że Bitcoin ma dopiero 10 lat, trudno jest mówić o jego historii. Jednakże już teraz identyfikujemy pewne wzorce, na podstawie których można wyciągnąć określone wnioski.

Zwróć uwagę na poniższy wykres. Pokazuje on wyraźnie, że w przypadku dwóch poprzednich podziałów nagrody w sieci Bitcoin, dały one początek wzrostom wartości kryptowaluty:

wzrosty po halvingach

Źródło: tutaj

Jest coś jeszcze. Prawie rok przed każdym dotychczasowym halvingiem zaczynał się kształtować trend wzrostowy. Zgodnie z tym wykresem, połowa 2019 r. będzie punktem wyjścia dla kolejnego zwyżkowego cyklu, gdy rynek zbliża się do długo oczekiwanego halvingu 2020 r.

Należy pamiętać, że halving w sieci Bitcoin jest przydatny nie tylko przy kontroli inflacji. Ta metoda sprzyja również trwałym wzrostom wartości kryptowaluty poprzez zachęcanie górników do pozostawania w sieci przez dłuższy okres czasu. Pomimo faktu, że 83% całkowitej podaży Bitcoina zostało już wydobyte, ostatni bitcoin ma zostać wydobyty dopiero w 2140 roku!

Skoro nagroda spada, to po co dalej kopać?

Jak wspomniałem wcześniej, halving wiąże się ze zmniejszeniem o połowę nagrody, jaką górnicy otrzymują za swoją pracę. Jaki zatem wpływ ma tak duża obniżka na działalność górniczą, która de facto stanowi podstawę działania całej sieci?

Faktem jest, że po halvingu górnicy nie wyłączają swoich komputerów. W rzeczywistości moc obliczeniowa zużywana przez sieć Bitcoin pozostała stała. Ale dlaczego?

Jeśli cena Bitcoinów wzrośnie wystarczająco wysoko, aby zrekompensować zmniejszenie nagrody spowodowane jej podziałem, są duże szanse na to, że sytuacja nie ulegnie znaczącym zmianom.

koparka

Rentowność wydobycia bitcoinów uzależniona jest przecież od wielu czynników. Nagroda za blok jest tylko jedną z nich! Badając, czy górnictwo jest naprawdę dobrym biznesem, górnicy powinni również pamiętać o takich zmiennych, jak:

 • Hashrate
 • Trudność wydobycia
 • Koszt energii elektrycznej
 • Pobór energii
 • Opłaty miningowe

Koszt energii elektrycznej zależy od tego, gdzie fizycznie znajduje się sprzęt wydobywczy. Kraje takie jak Argentyna, Rosja czy Chiny oferują bardzo konkurencyjne stawki w porównaniu z USA lub UE. Wydajność sprzętu używanego przez górników ma również wpływ na wynik operacji wydobywczych. Im bardziej zaawansowany sprzęt, tym lepsza wydajność na wat. Przy obecnej stopie Bitcoin wynoszącej 4089 dolarów wydobycie jest nieopłacalne w wielu krajach.

Czy w związku z halvingiem cena bitcoina przekroczy 100 000 $ do 2021?

Oba halvingi, które Bitcoin miał do tej pory, posłużyły jako potężne katalizatory cenowe i były najlepszym czasem w historii do inwestowania w kryptowalutę:

BTC halving 3

Źródło: tutaj

Zaraz po pierwszej połowie w 2012 r. Cena Bitcoin wzrosła z 12 do 140 dolarów. Kilka tygodni po drugim halvingu w 2016 r. bitcoin rozpoczął rajd, który napędził jego cenę z 582 USD do 20 000 USD.

W czasie, kiedy dochodzi do podziału nagrody można zaobserwować dwa główne impulsy dla wzrostów wartości kryptowaluty:

 1. Kupuj plotki, sprzedawaj wiadomości. Spekulanci lubią kupować aktywa przed ważnym wydarzeniem. Dotyczy to nie tylko rynków kryptograficznych, ale także tradycyjnych akcji. Taki mechanizm mógł być jednym z czynników, które spowodowały wzrosty na rok przed halvingami Bitcoina w 2012 i 2016 roku.
 2. Wpływ na rynek zmniejszonej dziennej podaży. Po zmniejszeniu nagrody o połowę i sprzedaży kryptoaktywów przez spekulantów, zacznie się gwałtownie zmniejszać inflacja. Zamiast 1800 nowych dostępnych bitcoinów dziennie, będzie teraz tylko 900 bitcoinów. 

Dodatkowo, w przypadku dwóch ostatnich halvingów w sieci Bitcoin, wzrosty były napędzane były głównie przez fundusze inwestorów indywidualnych. Tym razem wiele wskazuje na to, że duże instytucje (takie jak Fidelity, NASDAQ i JP Morgan) przygotowują swoją infrastrukturę inwestycyjną Bitcoin na czas halvingu bitcoina.

Myślę, że nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że zdają sobie sprawę ze znaczenia halvingu i że będą oferować bitcoina jako opcję inwestycyjną dla swoich milionów klientów.

Historia pokazuje, że halving to swoiste światełko tunelu, które napędza wzrosty. Pytanie, czy tym razem też tak będzie?

BTC halving 4

Źródło: tutaj

Chciałbym przypomnieć Wam artykuł Bitcoin za 300 tys. $ w 2026? | Według BNC-BLX to możliwe. Zajrzyjcie do niego. Być może stanowi to projekcję dalszego ciągu wydarzeń związanych z halvingiem? W artykule znajdziecie analizę scenariuszy możliwych wzrostów wyceny BTC w oparciu o wiele ciekawych czynników i obserwacji. Jednym z nich jest przecież występujący średnio co cztery lata halving…

Nieodżałowane straty | Viva le Hodlers!

Obecnie wielu szacuje, że ponad 25% wszystkich bitcoinów (co daje prawie 4 miliony BTC) zostało już na zawsze utraconych. Oznaczałoby to, że w momencie zmniejszenia o połowę nagrody za wydobycie istniałoby tylko około 13 700 000 dostępnych bitcoinów.

Innym aspektem, który jest bardzo niedoceniany podczas dyskusji prowadzonych przez społeczność są zachowania “hodlerskie”. Są bowiem wśród nas tacy, którzy najprawdopodobniej przetrzymują swoje bitcoiny w dramatycznych i często chaotycznych huśtawkach rynku. Bitcoin to nie tylko zwykła spekulacja, to ruch. Coraz więcej osób faworyzuje zasady zdecentralizowanej sieci Bitcoin zamiast istniejących systemów bankowych. Hodlerzy, w połączeniu z utraconymi monetami Bitcoina, mogą służyć jako dodatkowy sumpt podaży i popytu, co może ostatecznie przyczynić się do pozytywnych działań cenowych.

utracone bitcoiny

Zakończenie

Podsumujmy fakty odnośnie nadchodzącego halvingu bitcoina:

 1. To będzie trzeci halving
 2. Spodziewany jest na przełomie maja/czerwca 2020
 3. Po halvingu będzie tworzonych 900 BTC/ dzień
 4. 85% bitcoinów będzie wydobytych w momencie wystąpienia halvingu
 5. Inflacja bitcoina wyniesie 1,8%
 6. Historycznie rzecz ujmując, po poprzednich halvingach mieliśmy bull run:)
 7. Po halvingu zostanie do wydobycia 3,15 miliona bitcoinów

Odnośnie sieci Litecoin:

 1. To będzie drugi halving
 2. Spodziewany jest w 7 sierpnia 2019
 3. Po halvingu będzie wydobywanych 7200 LTC/ dzień
 4. Nagroda za wydobycie zostanie zmniejszona z 25 LTC do 12,5 LTC

Chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi wydarzeń w świecie kryptowalut i blockchain? Koniecznie zapisz się na newsletter bithub.pl! Przypomnimy Tobie również informacje o nadchodzącym halvingu w sieciach Litecoin i Bitcoin! Szczegółowe countery odliczające czas do halvingu sieci znajdziesz tutaj (BTC) i tutaj (LTC).

Komentarze