Przeglądany tag

Giełda

Giełda to zorganizowany i regulowany rynek finansowy. Można na niej kupować i sprzedawać papiery wartościowe (obligacje, akcje) po cenach regulowanych przez siły popytu i podaży.

Giełdy papierów wartościowych zasadniczo służą jako rynki pierwotne, na których korporacje, rządy i inne podmioty mogą pozyskiwać kapitał poprzez przeznaczanie oszczędności inwestorów na produktywne przedsięwzięcia.

W ramach giełdy wyróżnia się również rynki wtórne. Inwestorzy mogą na nich sprzedawać swoje papiery wartościowe innym inwestorom za gotówkę. Zmniejszają w ten sposób ryzyko inwestycji i utrzymują płynność w systemie.

Giełda reguluje zasady dotyczące notowań oraz wymogi ustawowe, które są wiążące dla wszystkich podmiotów handlowych, które są notowane na giełdzie.