Nie przegap: Tego dnia na wykresie bitcoina może ukształtować się dno

7 466

Trader i analityk kryptowalut Justin Bennett zaleca bitcoinowym bykom, aby pilnowali tej konkretnej daty w kalendarzu zwłaszcza teraz, kiedy król kryptowalut walczy o utrzymanie tempa wzrostu.

25 czerwca wygasają kontrakty terminowe na BTC

W nowej sesji swoich tweetów na temat strategii inwestycyjnej na rynku bitcoina Justin Bennett wskazuje, że terminy miesięcznych wygaśnięć kontraktów futures odegrały dotychczas dużą rolę w price action bitcoina, korelując często z lokalnymi szczytami i dołkami.

Analityk zakłada, że ​​jeśli cena bitcoina śledzi miesięczne wygaśnięcia kontraktów futures, może również korelować z wygaśnięciami kwartalnymi. Bennett zauważa, że ​​25 czerwca wygasną kontrakty terminowe na II kwartał dla BTC, potencjalnie oznaczając dno dla flagowego aktywa cyfrowego i ogólnych rynków kryptowalutowych.

„Moja teoria jest taka, że ​​jeśli bitcoin śledził miesięczne wygaśnięcia kontraktów terminowych… to ma się rozumieć, że może również zachować się tak samo w kontekście kwartalnych wygaśnięć na rynkach kontraktów terminowych. A jeśli tak jest, to mieliśmy szczyt wkrótce po rozpoczęciu kwietnia […]; jeśli ta teoria się utrzyma, to koło 25 czerwca możemy zobaczyć dno na rynkach kryptowalut. Wtedy wygasają kontrakty terminowe na II kwartał. Tak więc 25 czerwca będzie datą, którą warto zapamiętać w swoim kalendarzu. Powiem jeszcze, że od 20 czerwca… do 25 czerwca będzie to zakres, na który warto mieć oko”.

Co teraz?

Bennett bierze również pod uwagę, że do tego czasu bitcoin i reszta rynków kryptowalut może napotkać presję na spadki.

„Jednakże jeśli ta teoria ma wartość, to należy również zauważyć […], że kryptowaluty mogą pozostawać pod presją przez następne kilka tygodni, aż do wygaśnięcia 25 czerwca…

To tylko moja teoria, ale biorąc pod uwagę to, co obserwowaliśmy z kontekście miesięcznych wygaśnięć kontraktów terminowych w 2021 r., myślę, że sensowne jest przynajmniej obserwowanie wygaśnięcia kontraktów terminowych na drugi kwartał (25 czerwca), ponieważ może to oznaczać dno dla kryptowalut.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze