25 czerwca chwilą prawdy dla ceny ethereum?

25 czerwca może okazać się momentem przełomowym dla ceny ethereum (ETH) przez wzgląd na termin wygaśnięcia opcji o wartości 1,5 mld USD. Byki i niedźwiedzie wydają się być podekscytowane tym faktem w takim samym stopniu.

Największe wygaśniecie na rynku opcji ethereum jak dotąd w tym roku

25 czerwca Ether (ETH) stanie w obliczu największego wygaśnięcia opcji w 2021 r. Tego dnia zostaną rozliczone pozycje o wartości 1,5 miliarda USD. Liczba ta jest o 30% większa niż wartość wygaśnięcia z 26 marca, które miało miejsce, gdy cena eteru spadła o 17% w ciągu 5 dni i osiągnęła najniższy poziom blisko 1550 USD.

Po wygaśnięciu opcji marcowych, ethereum zyskało 56%, osiągając 2500 USD w ciągu trzech tygodni. Te ruchy były całkowicie nieskorelowane z bitcoinami (BTC). Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, czy podobna struktura rynku może mieć miejsce w przypadku wygaśnięcia kontraktów terminowych i opcji z terminem wygaśnięcia 25 czerwca.

Opcje są podobne do kontraktów futures pod tym względem, że kontrakty na instrumenty pochodne dają inwestorom prawo, ale nie obowiązek, co do sprzedaży lub kupna aktywów za z góry określoną cenę.

Gdy zbliża się termin wygaśnięcia opcji, posiadacze kontraktów na opcje muszą dostosować swoje kontrakty przed lub zaraz po ich wygaśnięciu. Może to doprowadzić do znacznej zmienności ceny ETH.

Najważniejsze fakty

11 marca górnicy Ether zorganizowali „pokaz siły” przeciwko EIP-1559. Sytuacja pogorszyła się 22 marca, gdy CoinMetrics opublikowało „Raport dotyczący gasu w Ethereum”, stwierdzając, że długo oczekiwana modernizacja sieci EIP-1559 raczej nie rozwiąże problemu wysokich opłat transakcyjnych.

Sytuacja zaczęła się zmieniać 29 marca, gdy Visa ogłosiła plany wykorzystania blockchainu Ethereum do rozliczenia transakcji dokonywanych w trybie FIAT, a 15 kwietnia z powodzeniem wdrożono aktualizację Berlin.

Jak na wygaśniecie opcji pozycjonują się najwięksi gracze?

opcje ethereum
liczba otwartych pozycji na rynku opcji ethereum względem daty wygaśnięcia; źródło: bybt

Warto zwrócić uwagę na to, że czerwcowe wygaśnięcie zawiera ponad 638 000 kontraktów na opcje ETH, co stanowi 45% łącznego open interest o wartości 3,4 miliarda USD.

W przeciwieństwie do kontraktów terminowych, opcje podzielone są na dwa segmenty. Opcje call (kupno) umożliwiają kupującemu nabycie Etheru po ustalonej cenie w dniu wygaśnięcia. Ogólnie rzecz biorąc, są one używane w neutralnych transakcjach arbitrażowych lub strategiach nastawionych na wzrosty.

Tymczasem opcje sprzedaży (sprzedaży) są powszechnie używane do zabezpieczenia lub ochrony przed negatywnymi wahaniami cen.

opcje ethereum call vs. put
opcje ethereum call vs. put; źródło: Bybt

Prawdopodobne scenariusze dla rynku ethereum na dzień 25 czerwca

Jak pokazano powyżej, istnieje nieproporcjonalna liczba opcji kupna przy stawkach 2200 USD i wyższych. Oznacza to, że jeśli cena eteru spadnie 25 czerwca poniżej tego poziomu, 73% opcji neutralnych i byczych okaże się bezwartościowych. Pozostające w grze 95 000 opcji kupna oznaczałoby 228 mln USD w otwartych pozycji.

Z drugiej strony, większość opcji sprzedaży została otwarta po cenie 2100 USD lub niższej. W konsekwencji, jeśli cena utrzyma się powyżej tego poziomu, 74% tych opcji (od neutralnych do niedźwiedzich) stanie się bezwartościowe. W związku z tym pozostałe 73 700 opcji sprzedaży stanowiłoby 177 mln USD w otwartych pozycjach.

Wyrokowanie odnośnie tego, kto 25 czerwca okaże się zwycięzcą, wydaje się być nieco przedwczesne. Biorąc jednak pod uwagę obecną cenę ETH na poziomie 2300 USD, wiele wskazuje na to, że obydwie strony odczuwają w tym względzie porównywalny wymiar komfortu.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze