Górnicy Ethereum planują „pokaz siły” przeciwko EIP-1559

W proteście przeciwko nadchodzącej implementacji EIP-1559, niektórzy górnicy Ethereum organizują przekierowanie mocy wydobywczej do puli przeciwnej do 1559 na okres 51 godzin.

Niektórzy górnicy Ethereum próbują zdobyć poparcie dla demonstracji siły, aby pokazać swój sprzeciw wobec zbliżającego się wdrożenia EIP-1559.

Demonstracja siły?

W kontekście stale rosnących opłat w Ethereum, EIP-1559 ma na celu zastąpienie istniejącego w sieci rynku opłat opartych na licytacji mechanizmem stałej ceny i spalania.

Tak czy inaczej EIP-1559 – który ma zostać uruchomiony w lipcu, znacząco wpłynie na dochody górników. Niektórzy analitycy szacują, że górnicy Ethereum mogą stracić do 50% swoich zysków.

Aby zasygnalizować swój sprzeciw wobec propozycji, niektórzy górnicy planują na 1 kwietnia 51-godzinny pokaz siły. Górnicy zamierzają skierować swój hash rate do puli przeciwnej 1559, Ethermine, na czas 51 godzin.

Jeśli to się powiedzie, pula będzie w stanie dysponować wystarczającą mocą wydobywczą, aby dokonać jednostronnych zmian w protokole sieci.

„Sieć nie powinna zostać zaatakowana”

W filmie z 9 marca popularny YouTuber, „Bits Be Trippin”, omówił planowane przekierowanie hash power, opisując proponowany ruch jako życzliwy „pokaz siły”:

YouTuber starał się uspokoić obawy, jakoby Ethermine mogła zaatakować sieć, twierdząc, że „nie ma zachęty”, by to zrobić.

„Pokazuje to, że jeśli masz niedopasowane zachęty, możesz ustawić sieć w pozycji, w której potencjalny napastnik mógłby podać cenę, zapłacić znacznie więcej za tę moc, która właśnie została uruchomiona, a teraz masz sytuację, w której możesz mieć podwójne wydatki lub reorg bloków”– powiedział.

EIP-1559 a kwestia podaży ETH

Z początkiem marca informowaliśmy Was o tym, że EIP-1559 zostanie wdrożone w lipcu. Wielu zwolenników Ethereum spoza sektora wydobywczego przyjęło te doniesienia z radością i nadzieją.

Oprócz utrzymania ograniczenia opłat, część założeń aktualizacji sprowadza się do tego, że może doprowadzić do obniżenia podaży etheru. Wczoraj w podcaście Tima Ferrissa, współzałożyciel Ethereum i współautor EIP-1559, Vitalik Buterin, podkreślał, że ​​mechanizm spalania może spowodować zniszczenie większej ilości eteru niż stworzenie – tworząc tym samym zwyżkową dynamikę dla Ethereum:

„Jeśli popyt na użycie Ethereum jest wystarczająco wysoki, to w rzeczywistości byłoby więcej niszczonych ETH, niż jest tworzonych.”

W pewnej analizie oszacowano, że gdyby EIP-1559 działało w okresie między październikiem 2019 a październikiem 2020 r. spaleniu uległoby blisko 1 milion ETH – co odpowiada około 1% podaży cyfrowego aktywa znajdującej się w obrocie.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze