Ethereum | EIP 1559 ogłoszone na lipiec. Co zmieni się w zakresie opłat?

Zespół All Core Devs potwierdził, że EIP 1559 zostanie dołączona do londyńskiego hard forka Ethereum w lipcu bieżącego roku niezależnie od tego, „czy to się komuś podoba czy też nie”. Skąd ta pewność?

EIP 1559 to wielka rzecz. Jakie przyniesie zmiany?

Wprowadzenie zmian w ramach EIP 1559 ma stanowić jeden z najważniejszych kamieni milowych, jakie kiedykolwiek dokonano w łańcuchu bloków Ethereum. Do londyńskiej aktualizacji ma zostać dołączonych jeszcze około pięciu innych EIP.

Wysokie opłaty za gas w sieci Ethereum są dużym kłopotem dla użytkowników już o dłuższego czasu. Za kilka miesięcy może to już nie stanowić problemu. Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1559 ma zapewnić rozwiązanie kwestii wysokich opłat za gas poprzez usprawnienie procesowania transakcji w sieci i modyfikację ekonomii obecnej polityki monetarnej sieci.

Istotną cechą tej nowej struktury opłat jest to, że opłata za włączenie jest płacona tylko górnikom ETH. W ramach tego planu wydobycie nadal spali niezbędne koszty. Ma to zapewnić, że ​​do transakcji w sieci Ethereum można używać tylko tokenów sieciowych. Propozycja wspiera ekonomiczną wartość tokenów ETH w ekosystemie Ethereum i ryzyko związane z redukcją ryzyka związanego z MEV.

Spalanie ma również na celu zrównoważenie inflacji w sieci Ethereum, zapewniając w ten sposób górnikom między innymi nagrody blokowe. Zapewnienie, że górnik nie uiści opłaty podstawowej za blok Ethereum, ma kluczowe znaczenie, ponieważ zachęta do wykorzystania opłaty TX jest zasadniczo usuwana, aby pobierać jeszcze więcej opłat od użytkowników sieci.

Biorąc pod uwagę obecne trudności z wyborem właściwej opłaty transakcyjnej, propozycja została dobrze przyjęta przez programistów i użytkowników Ethereum. Z drugiej strony część górników i pul wydobywczy zebrała się przeciwko inicjatywie wprowadzenia zaproponowanych zmian.

Oprócz głosów „za” są też głosy „przeciw”

Zaiste, mining Ethereum było ostatnio niezwykle dochodowym biznesem. Według CoinMetrics całkowite dochody z wydobycia przekroczyły w lutym rekordowe 1,3 miliarda dolarów, z czego około 50% pochodziło z samych opłat. Wzrost zarówno ceny eteru, jak i opłat transakcyjnych wprowadził do sieci falę nowej mocy obliczeniowej, która jest ponad dwukrotnie większa niż rok temu.

Flexpool, mniejszościowa grupa wydobywcza, rozpoczęła kampanię przeciwko EIP. Dołączyło do niej kilka mniejszych grup, a następnie Ethermine i SparkPool. Ponad 60% mocy obliczeniowej sieci Ethereum stoi teraz w sprzeczności z propozycją. Mając około 10% pojemności hash, F2Pool jest największą pulą na korzyść EIP.

Komentarze