W piątek wygasają opcje na kontrakty BTC warte 4 mld USD | Co to oznacza dla bitcoina?

9 046

Dane pokazują, że profesjonalni inwestorzy nadal są nastawieni na wzrosty. Już jutro wygasają opcje na kontrakty terminowe BTC o wartości 4 miliardów dolarów…

W ciągu ostatnich 24 godzin cena bitcoina (BTC) spadła o 10% i testowała poziom 30 000 USD. Spadek poniżej tego, co traderzy określają jako „kluczowe” wsparcie, nastąpił zaledwie dwa dni przed wygaśnięciem kontraktów terminowych i opcji.

Równowaga byków i niedźwiedzi

Pomimo rekordowego wygaśnięcia opcji o wartości 4 miliardów dolarów, które nastąpi już jutro, zarówno bycze, jak i niedźwiedzie transakcje mają podobne rozmiary.

W przeciwieństwie do kontraktów terminowych, opcje dzielone są na dwa segmenty. Opcje call (kupno) pozwalają kupującemu nabyć BTC po ustalonej cenie w dniu wygaśnięcia. Z drugiej strony sprzedawca instrumentu będzie zobowiązany do sprzedaży BTC. Ogólnie rzecz biorąc, są one używane albo w neutralnych transakcjach arbitrażowych, albo w strategiach nastawionych na wzrosty.

Opcje put (sprzedaż) są powszechnie stosowane jako zabezpieczenie przed spadkowymi wahaniami cen.

Aby zrozumieć, w jaki sposób te konkurujące z sobą siły są zrównoważone, wypada porównać wielkość opcji kupna i sprzedaży dla każdej ceny wygaśnięcia (wykonania). Rynki opcji są typu „wszystko albo nic”. Oznacza to, że ​​albo mają wartość, albo stają się bezwartościowe w przypadku transakcji powyżej ceny wykonania kupna, lub odwrotnie – w przypadku posiadaczy opcji sprzedaży.

Łączny wolumen obrotu opcjami w ciągu ostatnich 24 godzin. Źródło: Bybt.com

(Nie)równowaga i jej implikacje

Wolumen obrotu w ciągu ostatnich 24 godzin sprzyjał bardziej zwyżkowym opcjom kupna – o 51%. Niemniej jednak liczba ta jest skażona strike’ami wycenianymi na 37 000 USD i więcej. Biorąc pod uwagę fakt, że do wygaśnięcia zostało mniej niż 36 godzin, kontrakty te sprzedawane są poniżej 50 USD.

Wykluczając te nadmiernie optymistyczne ruchy, w dzisiejszym obrocie dodano kolejne 95 milionów dolarów otwartych opcji call poniżej 35 000 dolarów. Z drugiej strony, niedźwiedzie opcje sprzedaży na poziomie 27 000 USD i więcej dają otwartym pozycjom łączną wartość 90 milionów USD.

Wynik dzisiejszej aktywności jest dla piątkowego terminu wygaśnięcia raczej neutralny. Warto jednak zwrócić uwagę na ogólną (nie)równowagę otwartych pozycji niezależnie od dzisiejszego ruchu.

źródło: bybt.com

Wykluczając opcje sprzedaży poniżej 27 000 USD i opcje kupna powyżej 35 000 USD, łatwiej jest oszacować potencjalny wpływ piątkowego wygaśnięcia. Zachęty do pompowania lub obniżania ceny o ponad 16% stają się mniej prawdopodobne, ponieważ potencjalne zyski rzadko przewyższają koszty.

Dane te plasują opcje kupna o wartości 582 mln USD na 35 000 USD dla piątkowego wygaśnięcia opcji. Tymczasem, niedźwiedzie opcje na spadki do 27 000 USD wynoszą 422 mln USD. Taka nierównowaga w wysokości 160 milionów dolarów sprzyja bardziej opcjom kupna.

Biorąc pod uwagę wolumeny, którymi handlowano w ciągu ostatnich 24 godzin i liczbę otwartych opcji put, niedźwiedzie nie mają widoków na zyski z presji na BTC poniżej 29 000 USD, przynajmniej z punktu widzenia rynku opcji.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze