Górnicy bitcoina wiedzą, co się święci…

19 112

W chwili, gdy zmienność cenowa mogłaby przyprawiać o zawrót głowy, „król kryptowalut” spoczął na przedziale pomiędzy 10 000 a 11 000 USD. Czy górnicy bitcoina wiedzą, jaki kierunek cena BTC obierze w najbliższej przyszłości?

Ruch w tym, wydawałoby się, dość szerokim przedziale, nie do końca daje przekonanie, że BTC jest w stanie hossy. Ciekawe, że w takich właśnie „okolicznościach przyrody”, mamy do czynienia z szeroką gamą poziomów oporu, które mogą sygnalizować szczyty w trwającym właśnie średnioterminowym rajdzie.

Czy bitcoin zostawił sobie miejsce na wzrosty? Oczywiście, a wielu dodaje do tego jako argument, sygnały ze strony kluczowych wskaźników on-chain. To właśnie teraz, wg komentatorów, mamy do czynienia z sygnałem, który stał się preludium 1500% odbicia w górę z 2017 roku… Ujmując rzecz czysto fundamentalnie, piłka również miałaby być po stronie byków.

Górnicy… czy wiedzą więcej niż My?

CEO CryptoQuant – Ki Young Ju zwrócił na to uwagę w jednym ze swoich niedawnych tweetów. Zasugerował, że bitcoin mógłby znajdować się na początku nowego bull-runu. Miał to wywnioskować na podstawie analizy byczych sygnałów wyświetlanych przez sektor miningowy.

Już 24 września Ki udostępnił poniższy wykres. Zauważył, że górnicy sieci Bitcoin sugerują, że bull run jest tuż za rogiem. Ten sam sygnał pojawił się na początku 2017 roku, poprzedzając gwałtowny, paraboliczny wzrost.

„Jeśli górnicy BTC nadal kierują ceną, niebawem powinna rozpocząć się kolejna hossa. MPI (Miner Position Index) ma bardzo wysoki wskaźnik trafień w prognozowaniu hossy / bessy, gdy czynniki makro, takie jak rynek akcji, nie odgrywają takiej roli.”

Zakładając, że historia mogłaby się powtórzyć, BTC znajdowałby się we wstępnej fazie rajdu, który powinien wynieść wycenę kryptowaluty o niebo wyżej niż dotychczasowe ATH na poziomie ok. 20 000 USD.

bitcoin
źródło: TradingView

Fundamenty lepsze niż kiedykolwiek?

Dane on-chain to nie wszystko. Wydaje się, że rynek kryptowalut oczekuje silnego, wzrostowego impulsu dla ceny. Mówiąc o fundamentach BTC, Raoul Pal – CEO Real Vision powiedział niedawno, że:

„Większość ludzi nie rozumie tego ostatniego, ale mówiąc po prostu, Powell pokazał, że istnieje ZERO tolerancji dla deflacji, więc zrobią WSZYSTKO, aby ją powstrzymać, a to jest dobre dla dwóch najtrudniejszych aktywów – złota i bitcoina. Powell CHCE inflacji. Nie sądzę, żeby dostał prawdziwą inflację popytową, ale dostanie dewaluację w połączeniu z innymi bankami centralnymi podczas tej samej misji. ”

Inni, jak Pal, zdają się potwierdzać ten optymistyczny sentyment. BTC miałby być gotowy na wzrost na podstawie ogromnej ilości bodźców geopolitycznych i monetarnych stymulujących gospodarkę.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze