„Czuję ATH…”, czyli bitcoin w skali makro

4 941

Współzałożyciel Bitazu Capital – Mohit Sorout – widzi w najbliższej przyszłości czas na nowe ATH bitcoina. Okazuje się, że nie tylko on…

Sorout udostępnił wczoraj na swoim Twitterze poniższy wykres komentując: „Ten wykres $ btc daje mi podstawy, by czuć wibracje nowego ATH”. Wykres przedstawia, jak zmienność wiodącej kryptowaluty osiąga punkt krytyczny, który był ostatnio obserwowany przy dnie cenowym w 2019 roku.

Ten okres niskiej zmienności miałby w opinii Sorouta świadczyć o tym, że wkrótce nastąpi przełamanie makro, potencjalnie w kierunku wzrostowym:

Nie tylko Sorout mysli o ATH na bitcoinie

Sorout nie jest jedynym fund managerem, który uważa, że ​​bitcoin wkrótce ustanowi nowy rekord wszech czasów w kontekście swojej wyceny (ATH).

Biorąc pod uwagę fundamenty, jest wielu wybitnych analityków i inwestorów kryptowalut, którzy wcale nie są nastawieni na spadki.

Mike Novogratz, założyciel Galaxy Digital, powiedział podczas ubiegłotygodniowego wywiadu dla CNBC, że jego zdaniem BTC osiągnie 20 000 dolarów jeszcze w 2020 roku. Swoją opinię przypisał trwającemu „drukowaniu” pieniędzy przez banki centralne. Argumentował ponadto, że taka aktywność napędza rosnące zainteresowanie złotem i innymi kryptowalutami:

„Wielkie bańki zwykle kończą się posunięciami politycznymi. Nie wygląda na to, żeby Fed podniósł stopy procentowe… Historia płynności szybko się nie skończy. Otrzymamy duży bodziec. […] Wiele z tego zainteresowania detalicznego przesunęło się na […] akcje technologiczne, ponieważ dawały po prostu więcej możliwości i zabawy… Wczoraj zobaczyliśmy, jak dużo pieniędzy powróciło do złota i bitcoina. Istnieje gra adopcyjna na bitcoinie, która nie występuje na złocie. Ja jednak lubię obydwa aktywa”.

Podobne odczucia mają Dan Morehead i Joey Krug z Pantera Capital. W marcowym biuletynie napisali, że wzrost wyceny aktywów idzie w parze z permanentnym dodrukiem pieniądza, którym parają się banki centralne. Bitcoin nie jest w tej kwestii żadnym wyjątkiem:

„W miarę jak rządy zwiększają ilość papierowych pieniędzy, potrzeba ich jeszcze więcej, aby kupić rzeczy, które mają ustalone ilości, takie jak akcje i nieruchomości powyżej miejsca, w którym zostałyby rozliczone bez wzrostu ilości pieniędzy. Myślę, że oni to zrobią. W konsekwencji zawyżają również ceny innych rzeczy, takich jak złoto, bitcoin i inne kryptowaluty”.

Morehead i Krug dodali, że BTC może osiągnąć nowe ATH w ciągu 12 miesięcy od chwili publikacji ich marcowego komunikatu. Uzasadniając swoje przewidywania powołali się na czas potrzebny instytucjom na ponowne zrównoważenie i analizę portfeli inwestycyjnych.Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze