Złoto przekracza granicę 2000 dolarów za uncję!

3 102

Dobra wiadomość dla osób, które zainwestowały w złoto. Jego aktualna cena za uncję przekroczyła 2000 dolarów. Do bezpiecznej przystani dokuje coraz więcej inwestorów. Czy złoto przetrwa finansowy kryzys? Jest na to wielka szansa.

źródło

Kierunek bezpieczna przystań

To niesamowite, ze od końcówki 2018 roku cena za uncję poszybowała o 800 dolarów. W tym momencie drukarki Fed – u, które pracują nieustannie „drukując” pieniądze, narażają budżet na spiralę coraz większych spadków. Inwestorzy szukają możliwości bezpiecznej alokacji swoich środków, a jak pokazuje historia na złoto jest popyt, gdy kryzys puka do drzwi. Goldman Sachs przewiduje, iż cena złota może skoczyć do 2300 dolarów na uncję.

„Ludzie chcą bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo w tej chwili jest złotem, ponieważ kruszce się nie poddają” – dodał Bob Haberkorn, starszy strateg rynkowy w RJO Futures.

Koszty ratowania gospodarki rosną

Trwa wyprzedaż dolara. Kongres pracuje w pocie czoła nad osiągnięciem porozumienia w sprawie nowego pakietu ratunkowego. Prezes Banku Rezerw Federalnych San Francisco wspomniał w jednym z wywiadów, że gospodarka amerykańska będzie potrzebowała o wiele większego wsparcia niż zakładano. Co za tym idzie stymulacja gospodarki nie skończy się zbyt szybko.

„Kontrakty futures na złoto wciąż kierują się na północ w stronę cen. W przypadku złota szlachetnego o ograniczonych możliwościach wyceny, przełamanie powyżej poziomu 2000 $/oz otwiera w tym biegu dalsze pole do popisu, napędzane kupnem w bezpiecznym miejscu, które nie powinno wkrótce wyschnąć” – mówi Jingyi Pan z IG.

źródło

Srebro też ma się świetnie

Złoto to jedno, ale spójrzmy jak srebro świetnie prosperuje w trakcie kryzysu. To również kierunek bezpiecznych inwestycji, nieco mniej popularny niż złoto, ale za to naprawdę rentowny. Od marca, gdy ogłoszono pandemię i spadło wszystko na raz, srebro ukierunkowało się na rajd po cenę powyżej 90 dolarów za uncję na dzień dzisiejszy, startując z poziomu 50 dolarów. To aż 40% wzrostu wartości.


źródła:
https://linkd.pl/7rsc
https://linkd.pl/7r7p

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze