Tygodniowa świeca bitcoin zamyka się ponad 13 000 USD po raz pierwszy od 2018 roku!

Kolejna, tygodniowa świeca bitcoin zamknięta. Niektórzy uważają, że właśnie ta świeca ma ogromne znaczenie. Dlaczego? To największa, wzrostowa, tygodniowa świeca na wykresie bitcoina od czasu końca 2017 i początku 2018 roku.

„To świeca o kluczowym znaczeniu”

Jeden ze znanych analityków udostępnił, jeszcze przed zamknięciem tygodnia, poniższy wykres. Skomentował go w następujących słowach:

„To tygodniowe zamknięcie jest ważniejsze niż myślisz. Bitcoin nie zamknął się powyżej 11700 od czasu ostatniej bull manii”.

Edward Cleps zwrócił uwagę, że bitcoin „nie widział” tygodniowego zamknięcia świecy na poziomie powyżej 11700 USD od szczytów obserwowanych na początku 2018 roku. Poprzednie rajdy ceny, takie jak chociażby ten z połowy 2018 roku lub lata 2019 – one wszystkie kończyły się właśnie w okolicy 11 700 USD (w skali tygodnia).

Bitcoin przebijający się w tym miejscu wyżej miałby potwierdzić, że znajduje się w środku trendu wzrostowego,. Czy doprowadzi on kryptowalutę do nowego ATH?

tygodniowa świeca bitcoin
wykres XBT USD od TradingView

Cena gotowa do wzrostu?

Inny analityk kryptowalut zauważył, że chociaż BTC jest na poziomie znacznie wyższym niż ostatniego lata, rynek kontraktów terminowych nie jest jeszcze przegrzany. Wskazał na poniższy wykres, który pokazuje, że zagregowany funding rate najlepszych platform futures nie jest jeszcze zbyt pozytywny. Sugeruje to, że Bitcoin nadal ma możliwość ekspozycji na wzrost bez konieczności obaw o to, że jego price action będzie nie do utrzymania.

„Dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że istnieją mocne argumenty przemawiające za tym, że parabola potrwa jeszcze trochę dłużej. Cena jest wyższa niż w poprzednim przedziale (lipiec-sierpień), ale rynek nie jest już tak zwyżkowy jak wtedy [..]

Obserwowany obecnie neutralny funding rate sugeruje, że traderzy bitcoinowych derywatywów nie są w peletonie aktualnego rajdu ceny.

tygodniowe price action bitcoina w okresie letnim tego roku
tygodniowe price action bitcoina w okresie letnim tego roku; źródło: tutaj

Co to jest funding rate?

Funding to, najprościej mówiąc, regularne płatności między kupującymi, a sprzedającymi, które wykonywane są w zgodzie z funding rate. W momencie gdy wskaźnik funding rate jest większy od zera (dodatni), traderzy z otwartymi pozycjami long (nabywcy kontraktów) muszą płacić tym traderom, którzy otworzyli pozycje short (sprzedający kontrakty). W drugą stronę zasada działania wygląda analogicznie. Jeżeli wskaźnik funding rate jest mniejszy od zera (ujemny), to shortujący płacą longującym.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze