Czekając na Godota? | Pierwszy miesiąc futures CME na ETH zdecydowanie niedźwiedzi

2 837

W porównaniu ze schematem, który jest prawie identyczny z tym, co wydarzyło się, gdy po raz pierwszy uruchomiono kontrakty terminowe na bitcoin, inauguracyjny miesiąc kontraktów ethereum na CME okazał się przytłaczająco niedźwiedzi.

Kontrakty terminowe umożliwiają inwestorom instytucjonalnym zabezpieczenie się przed przyszłymi zmianami cen aktywów z możliwością ich shortowania. Podobnie jak w przypadku bitcoin, Chicago Mercantile Exchange wypuściło swoje produkty, gdy Ethereum było na drodze do rekordowego poziomu.

Pierwszy miesiąc handlu kontraktami futures okazał się spadkowy. Cena ethereum cofnęła się mocno a ci, którzy shortowali na CME, mieli rację.

Kontrakty futures na ETH

CME uruchomiło swoje kontrakty futures na Ether 8 lutego. W tym czasie wartość aktywa wynosiła około 1600 USD.

21 lutego, cena ethereum osiągnęła najwyższy w historii poziom 2050 USD. Od tamtej chwili skorygowała się jednak o 30% do dzisiejszych cen na poziomie około 1450 USD – 10% niższych niż w momencie uruchomienia kontraktów futures.

Od czasu uruchomienia kontraktów terminowych na CME, ETH osiągnęło gorsze wyniki od BTC. Podobna sytuacja wystąpiła jednak w przypadku BTC, który osiągnął gorsze wyniki od ETH po uruchomieniu kontraktów terminowych na CME.

Kiedy kontrakty terminowe na bitcoin zostały po raz pierwszy uruchomione w grudniu 2017 r., król kryptowalut osiągnął – około tygodnia później – ówczesny rekord wyceny. Niedługo potem cena cofnęła się, co miało podobny wpływ na rynki kontraktów terminowych. Czy dokładnie to samo stało się z ethereum nieco ponad trzy lata później?

BTC odzyskało równowagę i weszło w nową hossę. Zwolennicy ethereum wierzą, że to samo stanie się z ETH, niezależnie od tego, jak głęboka jest korekta. Problemem mogą okazać jednak wysokie opłaty transakcyjne. Wielu upatruje rozwiązania tej sytuacji w ramach najnowszego EIP:

Czekając na Godota?

Pod względem wolumenów, najwyższa wartość odnotowana w lutym na CME w kontekście ETH wynosiła 23 lutego 2092 sprzedanych kontraktów. Nie dalej jak do 26 lutego wartość ta spadła do około 749 kontraktów.

Społeczność ethereum wierzy w długoterminowe powodzenie kontraktów i oczekuje zwyżek. Fundamentami, które mają to potwierdzać, mają być: wprowadzenie ETH 2.0 i wzrost możliwości stakingu.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze