W obliczu galopujących cen za gas, ethereum staje się coraz bardziej…

10 181

Coraz wyższe opłaty za gas szkodzą przeciętnemu użytkownikowi, aczkolwiek Grayscale dostrzega również dobre strony…

Zwolennik Ethereum i DeFi, Ryan Sean Adams, zwrócił uwagę na fakt, jak wysokie opłaty za gas, w stosunku do obecnej ceny etheru, mogą być w rzeczywistości oznaką potencjalnych wzrostów.

Powołując się na raport badawczy Grayscale pd tytułem „Valuing Ethereum”, Adams stwierdził, że Ethereum „faktycznie staje się tańszy”, biorąc pod uwagę stosunek ceny do sprzedaży.

P/S

Stosunek ceny do sprzedaży (P/S) jest obliczany poprzez podzielenie kapitalizacji rynkowej aktywa przez wartość przychodów ze sprzedaży. W tym przypadku, podzielenie 184-miliardowej kapitalizacji rynkowej Ethereum przez całkowity przychód z opłat transakcyjnych daje podobny wskaźnik. Im niższy wskaźnik P/S, tym atrakcyjniejsza inwestycja (chociaż toczy się dyskusja, jak takie metrum można zastosować do zdecentralizowanych aktywów cyfrowych).

Według raportu Grayscale, wskaźnik P/S Ethereum był na początku 2021 roku najniższy od ponad trzech lat i wynosił około 0,02.

Chociaż Ethereum nie jest firmą, a opłaty transakcyjne nie są technicznie przychodami, instrumenty inwestycyjne klasy instytucjonalnej, takie jak te od Grayscale, często wykorzystują tradycyjne metody analityczne, aby pomóc wycenić aktywa. W raporcie czytamy:

„Niższy współczynnik wskazuje, że sieć generuje wysokie przychody w porównaniu z historyczną kapitalizacją rynkową ethereum, a zatem może być niedowartościowana”.

Pozytywny znak dla inwestorów?

Warto pamiętać o ogromnym wysiłku włożonym w obniżenie opłat za ETH dzięki Eth2, skalowaniu w warstwie drugiej i EIP-1559 Ethereum. Tak czy inaczej, wysokie opłaty transakcyjne wskazują na duży popyt w sieci, co jest dobrą wiadomością dla górników i hodlerów.

Według BitInfoCharts, średnia opłata transakcyjna w Ethereum wzrosła do rekordowego poziomu około 23 USD. To sprawia, że ​​korzystanie z sieci jest całkowicie nieopłacalne w przypadku mniejszych transakcji, co eliminuje dużą aktywność DeFi dla przeciętnego tradera lub inwestora.

Z drugiej strony, zwolennicy Grayscale i Ethereum dostrzegają pozytywne aspekty:

„Na podstawie tych danych możemy zaobserwować, że cena eth ma tendencję do zmian wraz z fundamentalnym wymiarem aktywności w sieci […] wiele wskaźników osiąga nowe szczyty, w tym aktywne adresy, hash rate i opłaty sieciowe – to pozytywny znak dla inwestorów.”

Grayscale zasugerowała również, że nastawiona na obniżenie stawek za gas EIP-1559 może stworzyć pozytywną aurę, która stanie się wyjątkowo bycza dla ceny ETH.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze