Ethereum sięga 1700 USD za sztukę | To by było na tyle?

6 382

Kolejny dzień zapowiadał kolejny rekord ceny ethereum i… stało się. Niemniej jednak wzrosły opłaty za gas co powoduje, że korzystanie z sieci jest coraz bardziej kosztowne.

Na początku czwartkowej sesji azjatyckiej cena ethereum osiągnęła nowy rekord 1700 USD, co oznacza wzrost o 8% w ciągu dnia. ETH jest obecnie o 17% wyżej niż jego poprzedni rekord wszech czasów sprzed 3 lat. Może jednak z łatwością pójść wyżej pod warunkiem, że aktualne tmomentum nie ulegnie spowolnieniu.

Ostatnie ruchy uplasowały wycenę aktywa zdecydowanie powyżej poprzedniego i jednocześnie najwyższego poziomu z 2018 roku. Od początku roku cena ETH wzrosła aż o 130%. Dla porównania, Bitcoin zarobił zaledwie 30% w tym samym okresie czasu.

ethereum 1700
kurs ETH/ USD od TradingView

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs ETH/ USD nieznacznie się wycofał i na Binance wynosił 1665 USD. Momentum będzie prawdopodobnie napędzane przez kontrakty terminowe Ethereum, które zadebiutują na Chicago Mercantile Exchange już 8 lutego.

Ethereum do 20 000 dolarów?

Podobnie jak w przypadku każdej kryptwaluty, która osiąga nowy rekord wyceny, pojawiają się długoterminowe prognozy. Te, które wyszły z ust ekonomisty i dyrektora generalnego Global Macro Investor, Raoula Pala są doprawdy obiecujące. Strateg inwestycyjny przewiduje, że cena ethereum może dojść nawet do 20 000 USD.

„Nadal spodziewam się, że do końca roku osiągnie 20 000 USD”:

20 000 USD to zapewne dość optymistyczna prognoza, aczkolwiek cena ETH może z łatwością osiągnąć 5 000 USD, gdy skalowanie ETH 2.0 zostanie ostatecznie wdrożone wraz z fazą 1 Serenity.

Przy obecnych cenach, około 4,9 miliarda dolarów ETH pozostaje zablokowanych w kontrakcie Beacon Chain bez ruchu od co najmniej roku. Obecnie stakowanych jest prawie 3 miliony ETH, które nie będą dostępne dla inwestorów, dopóki faza 1.5 nie połączy ze sobą dwóch łańcuchów bloków.

Gas, gas, gas…

Opłaty transakcyjne Ethereum wzrosły do poziomu prawie 20 USD:

opłaty transakcyjne ethereum
opłaty transakcyjne w sieci Ethereum; źródło: BitInfoCharts.com

To zasadniczo sprawiło, że mikrotransakcja DeFi jest nie do utrzymania, ponieważ przeniesienie czegokolwiek poniżej 1000 USD w tokenach ERC-20 jest wysoce kłopotliwe. Ekspert branżowy Anthony Sassano skomentował wzrost wolumenu DEX dla ETH, który zwiększa popyt w sieci, w następujących słowach:

„Wolumen na zecentralizowanych giełdach Ethereum wyniósł w styczniu 63 miliardy dolarów – bijąc rekord wszech czasów z września 2020 roku, który wynosił 29 miliardów dolarów”.

Fermerzy DeFi przechodzą obecnie na giełdy warstwy 2, takie jak Loopring lub alternatywne łańcuchy, takie jak Flamingo Finance i Binance Smart Chain NEO. Obydwa powyższe odnotowały ostatnio gwałtowny wzrost wolumenu.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze