Przed Ethereum świetlana przyszłość, również na wykresach…

18 457

Czy nadchodzące kontrakty futures na Ethereum na CME, zwiększone zainteresowanie instytucjonalne ETH w Grayscale i rozwój sektora DeFi, który jest napędzany głównie przez zdecentralizowane aplikacje oparte na Ethereum, może spowodować, że cena ETH wzrośnie do co najmniej 10 000 USD?

Tak twierdzi analityk kryptowalut Lark Davis. Uznał, że wymienione wyżej kwestie, w towarzystwie niedawnego zatwierdzenia użycia stablecoinów przez OCC, nieuchronnie doprowadzą do wykładniczych wzrostów wartości ETH.

„Kontrakty terminowe na Ethereum już wkrótce, w Grayscale pojawiają się już pierwsi inwestorzy nastawieni na ETH, OCC daje zielone światło stablecoinom, EIP 1559, warstwa 2, defi…. Tak, ETH osiągnie co najmniej 10K. ”

CME uruchomi kontrakty terminowe ETH już na początku lutego

Niecały miesiąc temu Chicago Mercantile Exchange (CME) ogłosiła, że uruchomi kontrakt futures na Ether (ETH) począwszy od 8 lutego 2021 r.

CME to jeden z wiodących, najbardziej zróżnicowanych i regulowanych rynków instrumentów pochodnych na świecie, który jako pierwszy uruchomił kontrakty terminowe na Bitcoin w grudniu 2017 r. wraz z Chicago Board of Options Exchange (CBOE).

Każdy kontrakt futures na ETH będzie zawierał 50 jednostek ETH, a handel produktami będzie możliwy od niedzieli do piątku w godzinach 17: 00-16: 00 CT.

Kontrakty futures na ethereum

Decyzja CME o uruchomieniu kontraktu futures na ETH wynika najprawdopodobniej z ogromnego sukcesu stojącego za kontraktami terminowymi na bitcoiny. Kontrakty futures są dobrze znane na tradycyjnym rynku instrumentów pochodnych, ale są stosunkowo nową koncepcją na rynku kryptowalut. Pozwalają inwestorom kupić (pozycja długa) lub sprzedać (pozycja krótka) aktywa po z góry określonej cenie w przyszłości.

Po wygaśnięciu kontraktu transakcja jest wykonywana automatycznie, niezależnie od aktualnej ceny rynkowej aktywa. Inwestorzy wykorzystują kontrakty futures, aby zminimalizować ryzyko. Kontrakty mogą być realizowane za pośrednictwem giełdy lub smart kontraktów.

Sukces ETH zależy od ETH 2.0?

Ponad 2% całkowitej podaży ETH jest obecnie w stanie stakingu w ramach ETH 2.0. Dane z BeaconScan pokazują, że liczba walidatorów wzrosła o 62% z 27 507 (od chwili uruchomienia 1 grudnia) do 72 294 walidatorów.

Podczas gdy inwestorzy wydają się być optymistami co do wartości ETH, druga co do wielkości kryptowaluta na świecie wciąż znajduje się w środku ogromnej transformacji technologicznej, której wskaźnik sukcesu może znacząco wpłynąć na jej przyszłość.

Tymczasem ETH odnotował w ciągu dnia wzrost o 10,80%, osiągając cenę 1343 USD i kapitalizację rynkową wynoszącą 152 miliardy USD, co plasuje aktywo na 87 pozycji na liście najdroższych aktywów na świecie.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze