CME królem bitcoinowego rynku futures

2 096

Grupa CME stała się największym na świecie rynkiem dla bitcoinowych kontraktów terminowych. CME przejmuje koszulkę lidera po wzroście liczby transakcji, który odnotowano w ciągu ostatniego miesiąca.

Arcane Research ogłosiło, że CME wyprzedziła OKEx w wyścigu o koronę największego na świecie rynku bitcoinowych kontraktów terminowych. Powołując się na dane z firmy Skew, analitycy Arcane poinformowali, że liczba otwartych kontraktów futures na Bitcoin CME osiągnęła wartość 1,16 miliarda dolarów. OKEx zarejestrował w tym samym czasie 1,07 miliarda dolarów.

To czas instytucji!

Rynek kontraktów terminowych bitcoin na CME wzrósł w ciągu ostatniego miesiąca ponad dwukrotnie. Coraz więcej traderów szukało ekspozycji na flagową kryptowalutę, która osiągnęła niemal rekordowe poziomy. Handel kontraktami terminowymi może czasami wywoływać dużą zmienność, zwłaszcza gdy zbliża się termin wygaśnięcia. Listopadowy kontrakt terminowy BTCX20 wygasł w dniu wczorajszym.

Głównymi graczami rynku futures stały się również giełdy Binance i Huobi. Pod względem liczby otwartych kontraktów są odpowiednio trzecią i czwartą co do wielkości platformą kontraktów terminowych BTC.

Na liście Arcane pojawił się również Bybit. Na początku tego tygodnia firma ogłosiła, że ​​wkrótce uruchomi kwartalny kontrakt futures na Bitcoin.

Futures coraz bardziej zyskuje na znaczeniu

Rynek kontraktów terminowych jest ważnym motorem adopcji BTC. Podczas gdy hossa w 2017 r. była napędzana głównie przez handlowców detalicznych, obecny trend wzrostowy napędzany jest w dużej mierze przez ruchy instytucjonalne.

Według Wilshire Phoenix, CME staje się kluczowe dla ceny BTC. W ich niedawnym raporcie czytamy, że znaczenie CME jest „widoczne nie tylko poprzez wolumen obrotu i liczę otwartych kontraktów, ale także przez wpływ na kształtowanie się ceny spot”.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze