Popyt na BTC | Kupują więcej, niż dzienny wolumen niejednej giełdy!

5 167

Chociaż niedawne wydarzenia wokół BitMEX zdały się wstrząsnąć całym rynkiem, sam bitcoin zachował obojętność. Pomimo tego, że największa kryptwaluta odczuła ogromną presję na sprzedaż, nie poddała się i była w stanie dojść nawet do 11731 USD. To poziom cenowy, którego nie było nam dane oglądać od dłuższego czasu. Popyt na BTC wspierany jest przez arcyciekawy czynnik…

Ciekawe, że nawet gdy Square ogłaszał swoją inwestycję w Bitcoin, rynek wchłonął te wiadomości i nie zachowywał się zbyt zmiennie. Wielu inwestorów zwróciło uwagę, że bitcoin zyskał dojrzałość, wokół której nie przechodzą obojętnie największe instytucje.

Popyt na BTC | Bakkt, CME, LMAX Digital

Według Arcane Research, giełda Bakkt była, w okresie od września do października, świadkiem kolejnego, rekordowego miesiąca obrotu. Wzrost zainteresowania ze strony instytucji wynikał głównie z zainteresowania firm takich jak Microstrategy i Square.

popyt na btc
źródło: Arcane Research

Ponieważ giełda jest dedykowana inwestorom instytucjonalnym w USA, powyższy wzrost wolumenu sugerował rosnący popyt na BTC wśród instytucji.

Arcane Research podkreśla znaczenie tego wzrostu. Zauważa, że w październiku na Bakkt wygasło 400 kontraktów BTC. Był to wzrost o 14% od września. Liczba otwartych kontraktów na Bakkt rosła natomiast stopniowo już od połowy września. Open Interest na dzień 15 października wyniósł około 18 milionów dolarów, jednakże dzień później odnotował spadek o 3 miliony dolarów.

Innymi platformami szeroko używanymi przez instytucje były LMAX Digital i CME, które również odnotowały w październiku wzrost wolumenu. Według Skew, LMAX Digital uplasował się na drugim miejscu pod względem 24-godzinnego wolumenu spot BTC, zaraz po Coinbase:

popyt na btc
źródło: Skew

LMAX Digital przekraczał jednak dzienny wolumen innych czołowych giełd detalicznych, takich jak Bitstamp, Kraken i Gemini. Popyt na BTC na CME wykazywał silny trend wzrostowy już od początku miesiąca. 16 października zmienił się z 345 milionów dolarów na 515 milionów dolarów. Były to dość oczywiste, że instytucje trzymają się BTC dosyć mocno.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze