JP Morgan przygląda się milionowej inwestycji Square w bitcoina

JP Morgan to jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie. Firma opublikowała raport, w którym wspomina o 50-milionową inwestycję Square w bitcoina. Jeden z analityków JPMorgan stwierdził, że inwestycja Square jest „silnym wotum zaufania” dla BTC i jego przyszłości.

JPMorgan wierzy, że Square widzi potencjał inwestycyjny w BTC

Kilka tygodni temu firma Square ogłosiła, że ​​zainwestowała 50 milionów dolarów w Bitcoin. Nastąpiło to po decyzji MicroStrategy o umieszczeniu w portfelu 425 milionów dolarów w najpopularniejszej walucie cyfrowej. Według analityka JPMorgan, Square może nadal dodawać więcej BTC do swojego portfela.

Dla przypomnienia:

To pokazuje, że istnieje kilka dużych firm, które są zainteresowane bitcoinem i całym rynkiem kryptowalut. Branża kryptowalutowa rozwija się i widzimy, jak różne firmy lokują swoje fundusze w tej przestrzeni.

Bitcoin coraz bardziej istotny

Analityk JP Morgan wyjaśnił dalej, że możliwe jest również, aby inni operatorzy płatności zaczęli dodawać BTC do swoich portfeli. Bitcoin może służyć jako store-of-value w czasach, gdy rządy z całego świata drukują pieniądze, aby walczyć z kryzysem COVID-19.

Warto pamiętać, że Bitcoin ma ograniczoną podaż wynoszącą 21 milionów monet. Waluty fiducjarne są natomiast codziennie dewaluowane, a banki centralne coraz bardziej „elastyczne”.

Po kryzysie koronawirusowym z początku marca 2020 r. – który wpłynął na rynki finansowe i przestrzeń kryptowalut – Bitcoin i inne wirtualne waluty miały bardzo pozytywne wyniki w drugim i trzecim kwartale. Bitcoin ruszył w górę z poziomu poniżej 4000 USD (w marcu) do ponad 12 400 USD (kilka tygodni temu). Obecnie Bitcoin jest notowany blisko tych poziomów i wielu analityków uważa, że ​​BTC może nadal rosnąć.

Według danych dostarczonych przez CoinMarketCap, Bitcoin jest obecnie sprzedawany za lekko ponad 11 400 USD, a jego wycena rynkowa wynosi ponad 211 miliardów USD.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze