Bitcoin spadł w nocy do 3782$! | Blisko 50% pożar na rynku kryptowalut

22 362

W ciągu ostatnich kilku godzin bitcoin spadł ponownie, tym razem poniżej 4000 $. Stało się to po nagłym zanurkowaniu ceny o kolejne 11,24%. Nowe minimum bitcoina (roczne) wyniosło 3782 $. Ostry ruch w dół był szybki i krótkotrwały – cena szybko wróciła z powrotem do 5260 $.

bitcoin 3600 tradingview
kurs BTC USD; źródło: tutaj

Perspektywa 7-dniowa pokazuje natomiast prawdziwy pożar, jeśli chodzi o wszystkie wiodące kryptowaluty. Spadki sięgają rzędu nawet 50%:

btc 360
źródło: coin360

W 1-godzinnym przedziale czasowym inwestorzy zauważyli silne odreagowanie po spadku RSI do 8,45, najniższego poziomu, którego nie widzieliśmy od 23 listopada 2018 r.

W najbliższej przyszłości zapewne okaże się, czy obecne spadki prowadzą do bardziej trwałego wzrostu wolumenu zakupów. Na crypto-Twitterze pojawiły się wypowiedzi pełne przypuszczeń na temat tego, że bitcoin spadł poniżej 4000$ likwidując większość pożyczek, które oferują zdecentralizowane platformy finansowe.

bitcoin tether binance
źródło: TradingView

Polski off-topic | WIG-20 najniżej w swojej historii

To, co aktualnie dzieje się na rynkach finansowych w ogóle, przyprawia o niesamowity zawrót głowy. W ogólnoświatowej panice spowodowanej pandemią koronawirusa indeksy lecą na łeb na szyję. Polski WIG-20 doświadczył wczoraj największego spadku w całej swojej historii o 13,28%. Warto dodać, że poprzedni, największy spadek WIG-20 odnotował 28 października 1997 na poziomie 13,20%.

Jesteśmy przekonani, że z uwagę śledzicie to, co dzieje się na wykresach kryptowalut. Poniżej link do wnikliwej analizy sytuacji pióra Stokarza – tekst jest jeszcze ciepły – zapraszamy do lektury:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze