Przeglądany tag

FIAT

Pieniądz fiducjarny (FIAT) jest walutą (środkiem wymiany) ustanowioną jako pieniądz, często na mocy przepisów rządowych, ale która nie ma wartości wewnętrznej. FIAT ma wartość niezależną od wartości nominalnej, jaką może mieć na przykład metal szlachetny).

Pieniądz fiducjarny nie ma wartości użytkowej. Ma wartość tylko dlatego, że rząd utrzymuje  jego wartość lub ponieważ strony zaangażowane w wymianę zgadzają się co do jego wartości.  FIAT został wprowadzony jako alternatywa dla pieniądza towarowego (środka, który ma swoją wewnętrzną wartość) i pieniądza reprezentatywnego (pieniądza, który reprezentuje coś o wewnętrznej wartości). Pieniądz reprezentatywny jest podobny do pieniądza fiducjarnego, ale reprezentuje roszczenie do towaru (który można w większym lub mniejszym stopniu wykupić).

Banknoty emitowane przez rząd były używane po raz pierwszy w XI wieku w Chinach. Od tego czasu były używane przez różne kraje, zwykle równolegle z walutami towarowymi. W XX wieku zaczęły dominować pieniądze FIAT. Od czasu oddzielenia dolara amerykańskiego od złota przez Richarda Nixona w 1971 r., na całym świecie stosowany jest system krajowych walut fiducjarnych.