3 trendy on-chain 2021 roku | Czy będą hot również w przyszłym sezonie?

4 150

W związku ze zbliżającym się końcem 2021 r., warto podsumować 3 główne trendy w branży kryptowalut, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatnie 12 miesięcy.

Korzystając z danych on-chain danych rynkowych, IntoTheBlock zidentyfikował trzy kluczowe trendy tego roku:

 1. Instytucjonalizacja bitcoina
 2. Ethereum motorem gospodarki cyfrowej
 3. Sektoryzacja ekosystemu aktywów cyfrowych

1. Instytucjonalizacja Bitcoina

Przez lata słyszeliśmy, ze do branży kryptowalut nadciągają pieniądze instytucjonalne. Podczas tegorocznej hossy stało się to faktem.

W bitcoin inwestowały nie tylko spółki notowane publiczne, takie jak Tesla, MicroStrategy i Square. BTC kupowało (i nadal kupuje) nawet jedno państwo (Salwador) i co więcej, uczyniło z kryptowaluty legalny środek płatniczy. Square posunął się nawet do zmiany marki na Block i obecnie pracuje nad zdecentralizowaną giełdą opartą o Bitcoin.

Zainteresowanie bitcoinem wzrosło również na Wall Street, a znane nazwiska, takie jak George Soros i Paul Tudor Jones, zaczęły inwestować w BTC i publicznie wspierać cyfrowe aktywo. Wiele więcej starszych instytucji zyskało pośrednią ekspozycję na bitcoin dzięki posiadaniu akcji, które mają BTC w swoim bilansie. Stało się tak w przypadku chociażby Blackrock i JPMorgan, które posiadają znaczny udział odpowiednio w MicroStrategy i Coinbase.

Wzrost zainteresowania instytucjonalnego bitcoinem jest również widoczny w danych on-chain.

kryptowaluty instytucje
źródło: link

4-krotny wzrost wolumenu dużych transakcji – łączny wolumen transferowany w transakcjach o wartości ponad 100 tys. USD wzrósł czterokrotnie – ze średnio 450 mld USD tygodniowo w styczniu do 1,9 tys. USD w listopadzie.

 • Wolumeny dużych transakcji działały jako forpoczta działalności instytucjonalnej i „wielorybów”, biorąc pod uwagę, że minimalne transakcje o wartości 100 000 USD odfiltrowują handlowców detalicznych
 • Wzrost wolumenu dużych transakcji zdystansował cenę bitcoina co sugeruje, że instytucje te były zarówno dużymi kupującymi, jak i sprzedającymi

W kontekście całkowitego wolumenu przetwarzanego przez łańcuch bloków Bitcoin, instytucjonalizacja kryptowaluty staje się jeszcze bardziej widoczna.

wolumen bitcoin
źródło: IntoTheBlock; wykorzystane wskaźniki: Large Transaction Volume i Total Volume

99% wolumenu dużych transakcji – odsetek całkowitego wolumenu zarządzanego przez instytucje i wieloryby osiągnął w czwartym kwartale 2021 r. rekordowy poziom 99,3%. To wzrost z 97,5% w pierwszym kwartale bieżącego roku i z 58% w pierwszym kwartale z 2017 roku.

Konkluzja – Bitcoin dojrzał jako zasób, a procesowanie transakcji w wymiarze setek miliardów dolarów tygodniowo przeszło do porządku dziennego. To przejście nie nastąpiło jednak z dnia na dzień i prawdopodobnie będzie trwało nadal.

2. Ethereum motorem gospodarki cyfrowej

Bitcoin z pewnością nie jest jedynym krypto-aktywem, który wzbudził największe zainteresowanie instytucji. Ethereum, wraz z innymi platformami smart kontraktów, przyciągnęło do siebie dużą falę inwestycji i adopcji dzięki zróżnicowanemu zestawowi przypadków użycia.

Dni ICO już dawno minęły, a na blockchainie Ethereum ma miejsce znacznie więcej ciekawych rzeczy niż zbieranie funduszy. Stablecoiny, aplikacje DeFi i przedmioty kolekcjonerskie (NFT) to tylko niektóre z przypadków użycia, które rozkwitły w tym roku w ekosystemie Ethereum.

Chociaż niektóre z zastosowań tych aplikacji mogą podlegać mniejszemu bądź większemu wymiarowi spekulacji, gros całkowitej aktywności na Ethereum pokazuje, jak z powodzeniem urósł on do roli silnika, który napędził gospodarkę cyfrową.

ethereum udział w gospodarce cyfrowej
wolumen środków przetransferowanych w ETH i stablecoinach na blockchainie Ethereum na podstawie wolumenu transakcji ETH, USDT, USDC i DAI; źródło: IntoTheBlock

Przez cztery kwartały z rzędu sieć Ethereum przetworzyła transakcje o wartości przekraczającej 2 biliony dolarów.

 • Nawet bez pełnych danych za IV kwartał, łączna kwota rozliczona na Ethereum potroiła się w stosunku do IV kwartału 2020 r. i wzrosła pięciokrotnie w porównaniu z ostatnim kwartałem 2017 r.
 • Biorąc pod uwagę tysiące tokenów ERC-20 i transakcji NFT procesowanych w Ethereum każdego dnia, całkowita kwota rozliczona w sieci może być nawet dwukrotnie większa w stosunku do wartości pokazanych powyżej.
opłaty ethereum total stan na 17 grudnia 2021
Opłaty w Ethereum; stan na 17 grudnia 2021; źródło: IntoTheBlock

Za korzystanie z Ethereum użytkownicy zapłacili miliardy dolarów:

 • Łączna kwota opłat w ETH wzrosła ponad 10-krotnie – z 430 mln USD w IV kwartale 2020 r. do ponad 4,8 mld USD (jak do tej pory w IV kwartale 2021 r.)
 • Dane odnośnie wolumenu opłat zdają się podkreślać wysoki popyt i gotowość do płacenia za korzystanie z blockchainu Ethereum
 • Przy średnich opłatach transakcyjnych wynoszących czasami 50 USD (lub więcej), blockchain Ethereum odrzuca jednak użytkowników zamierzających dokonywać mniejszych transakcji

Mechanizm spalania opłat:

 • Od czasu wdrożenia EIP-1559 wysoki procent ETH wydanych w ramach opłat (średnio 85%) podlega spaleniu, skutecznie odsuwając tę ​​podaż z obiegu
 • Do tej pory spalono ponad 1,2 miliona ETH (>1% podaży w obiegu)
 • Zmniejszyło to emisję netto Ethereum (inflacja) z 4% do zaledwie 1%

Ogólnie rzecz biorąc, Ethereum działa jako szkielet niezliczonych zastosowań. Ta aktywność doprowadziła sieć do wypracowania własnej gospodarki cyfrowej.

3. Sektoryzacja ekosystemu aktywów cyfrowych

Jeszcze do niedawna słowo „altcoin” opisywało cały rynek kryptowalut z wyjątkiem bitcoina. Obecnie, gdy udział BTC w kryptowalutach wynosi 40%, a przypadki użycia wykraczają daleko poza wykorzystanie do płatności, przestrzeń aktywów cyfrowych przekształcił się w przestrzeń wielosektorową.

Chociaż od samego początku w społeczności krypto uwzględniano koncepcje zastosowań wykraczające poza funkcje pieniężne, niewiele z nich do 2021 r. zmaterializowało. Konsolidacja infrastruktury platformy smart kontraktów doprowadziła do powstania zdecentralizowanych protokołów. Rozszerzyło to przestrzeń z prostych tokenów do niezliczonych typów aplikacji objętych ogólnym terminem web 3.0.

Zróżnicowanie tych sektorów doprowadziło do tego, że pewna grupa tokenów zaczęła charakteryzować się swoim własnym schematem zachowań. Być może zaczęło się to od „lata DeFi” w 2020 r., aczkolwiek tendencja ta stałą się zdecydowanie bardziej wyraźna w 2021 r.

sektoryzacja rynku aktywów cyfrowych
źródło: IntoTheBlock

DeFi błyszczy, a następnie wchodzi na rynek bessy – tokeny zdecentralizowanych finansów doświadczyły z początkiem roku gwałtownych wzrostów. Sektor ten ponownie zwrócił na siebie uwagę wraz ze wzrostem dziennej aktywności adresów. Jednak od tego czasu zarówno aktywne adresy, jak i ceny spadły, nawet jeśli wykorzystanie samych protokołów nadal rosło.

Rynki NFT eksplodują w pierwszym kwartale i wkraczają w stan prawdziwej manii w trzecim kwartale – tokeny niewymienialne nagle stały się w pewnym momencie 2021 roku tematem nr 1. Po sprzedaży dzieła Beeple o wartości 69 milionów dolarów tysiące ludzi zaczęło zgłębiać temat NFT. Jednak dopiero późnym latem, wczesną jesienią, NFT naprawdę wystartowały, osiągając miliardową sprzedaż na OpenSea.

Podwójna bańka na rynku meme tokenów – na przykład Shiba Inu. Ludzie rzucili się na meme tokeny – zwłaszcza te, które w swoim logo umieściły wizerunek psa. Skok dziennej liczby aktywnych adresów odzwierciedlał ceny, z ogromnymi wzrostami, które miały miejsce w maju, a następnie w październiku.

Facebook napędza spekulacje dotyczące metaverse — po zmianie marki Facebooka na Meta pod koniec października, początek listopada był naznaczony szaloną aktywnością wokół tokenów Metaverse. W towarzystwie facebookowych rewelacji cena tokena MANA wzrosła 6-krotnie w ciągu miesiąca, a wraz z nią liczba dziennych, aktywnych adresów w Decentraland.

Gry P2E przyciągają tłumy – na czele peletonu gier play-to-earn znalazł się projekt Axie Infinity. Pojawiające się jak grzyby po deszczu gry zaczęły przyciągać do aktywów cyfrowych niezliczoną rzeszę nowych użytkowników. Doprowadziło to również do rosnącego zainteresowania ze strony inwestorów.

Podsumowując, rynki aktywów cyfrowych cały czas wykazują oznaki dojrzewania. Chociaż ceny tokenów wciąż często spadają w tandemie, wyodrębnienie wyszczególnionych wyżej sektorów doprowadziło (w określonych grupach) do nieskorelowanych z niczym innym wzrostów. Co więcej, wskazuje to na potencjał zasobów cyfrowych wykraczający poza zwykłą klasę aktywów i zmierzający w kierunku wyodrębnienia kilku aktywów następnej generacji.

***

Opracowano na podstawie biuletynu IntoTheBlock (link)

źródło grafiki tytułowej: Imaxtree

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze