Stało się | Tesla wchodzi w bitcoin

Na biurko Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wpłynął dziś formularz 10-K informujący, między innymi, o alokacji funduszy w BTC przez Tesla Inc.

Po wielu tygodniach spekulacji, dyskusji iaktywności na Twitterze, Elon Muska podjął najwyraźniej decyzję o tym, że ulokuje część aktywów koncernu Tesla w najpopularniejszej z kryptowalut.

W dokumencie czytamy:

„Zainwestowaliśmy łącznie 1,50 miliarda dolarów w bitcoiny zgodnie z tą polityką i możemy od czasu do czasu lub długoterminowo nabywać i utrzymywać aktywa cyfrowe”.

„Ponadto spodziewamy się, że w najbliższej przyszłości zaczniemy akceptować bitcoiny jako formę płatności za nasze produkty, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów i początkowo na ograniczonych zasadach […]”.

i dalej:

„Ceny aktywów cyfrowych podlegały w przeszłości i mogą nadal podlegać dużym wahaniom, w tym w wyniku różnych powiązanych ryzyk i niepewności. Na przykład, rozpowszechnienie takich aktywów jest stosunkowo nowym trendem, a ich długoterminowe przyjęcie przez inwestorów, konsumentów i przedsiębiorstwa jest nieprzewidywalne. Co więcej, brak fizycznej formy, ich poleganie na technologii przy tworzeniu, istnieniu i walidacji transakcyjnej oraz ich decentralizacja mogą narazić ich integralność na ataki oraz technologiczną przestarzałość. Wreszcie, zakres, w jakim przepisy dotyczące papierów wartościowych lub inne przepisy mają zastosowanie lub mogą mieć zastosowanie w przyszłości w stosunku do takich aktywów, jest niejasny i może ulec zmianie w przyszłości. Jeśli posiadamy aktywa cyfrowe, a ich wartość spadnie w stosunku do naszych cen zakupu, nasza sytuacja finansowa może na tym ucierpieć.”

Z pełną treścią formularza możecie zapoznać się tutaj

Nowe ATH bitcoina

W obliczu powyższego, kurs BTC/ USD poszybował mocno do góry. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji bitcoin kosztuje ponad 44 000 USD:

tesla bitcoin
źródło: TradingView

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze