Przeglądany tag

Visa

Visa i MasterCard to jedyne sieciowe procesory płatnicze, które są zaangażowane we wszystkie obszary rynku płatności. Działając wyłącznie jako procesory sieciowe, te dwie firmy mają wyjątkową przewagę, ale działają inaczej.

Visa i MasterCard są przedmiotem publicznego obrotu. Visa (symbol handlowy V) ma kapitalizację rynkową w wysokości 365 miliardów dolarów, podczas gdy MasterCard (symbol handlowy MA) jest tuż za nią z kwotą 293 miliardów dolarów (kapitalizacja rynkowa na 3 marca 2020 r.).

Modele biznesowe obu firm są bardzo podobne. Visa i MasterCard nie wydają kart bezpośrednio publicznie, ale raczej poprzez partnerskie instytucje finansowe, takie jak banki i spółdzielcze kasy pożyczkowe. Następnie instytucja finansowa wydaje karty płatnicze dla osób fizycznych i firm, bezpośrednio lub we współpracy z liniami lotniczymi, hotelami lub markami detalicznymi.

Instytucja finansowa wydająca kartę określa warunki karty płatniczej, w tym opłaty, nagrody i inne funkcje. (Detaliści zwykle współpracują z zewnętrzną instytucją finansową). W przypadku kart kredytowych bank – emitent jest odpowiedzialny za gwarantowanie emisji, strukturyzację stóp procentowych i pełny rozwój programów nagród.

Wydawcy kart mogą również oferować inne korzyści, takie jak ochrona przed kradzieżą tożsamości i przed oszustwami, ubezpieczenie wynajmu samochodu lub zniżki na zakup w innych firmach. Podczas gdy różnice w stopach procentowych, limitach kredytowych, programach nagród i korzyściach są kontrolowane przez instytucję finansową, która je wydała, Visa i MasterCard konkurują o współpracę pod wspólną marką, a także uczestniczą w opracowywaniu warunków karty.

Ogólnie branża płatności kartami jest złożona i obejmuje akceptantów, banki akceptantów, bankowość wydawców, przetwarzanie sieciowe i posiadaczy kart. Procesory sieciowe, a zwłaszcza MasterCard i Visa, mają swobodę kształtowania swoich opłat w dowolny sposób. Taka struktura i raportowanie to jedna z największych różnic między dwoma największymi procesorami sieciowymi.

Visa

W 2019 roku Visa wygenerowała 23 miliardy dolarów całkowitego przychodu przy wolumenie płatności 8,8 biliona dolarów. Podstawowe produkty Visa obejmują: karty kredytowe, debetowe i przedpłacone, a także rozwiązania biznesowe i globalne usługi bankomatowe. Segmenty działalności spółki podlegające obowiązkowi sprawozdawczości obejmują:

  • Usługa
  • Przetwarzanie danych
  • Transakcje międzynarodowe
  • Inne

Zarówno Visa, jak i MasterCard generują większość swoich przychodów z opłat za usługi i przetwarzanie danych, ale obie firmy inaczej charakteryzują te opłaty i mają również własne struktury opłat. Opłaty za usługi są pobierane od wydawcy i zależą od wielkości karty.

Opłaty za przetwarzanie danych są zwykle również pobierane od emitenta, który z kolei pobiera te opłaty, obciążając akceptantów za każdą indywidualną transakcję. Opłaty za przetwarzanie danych są zazwyczaj bardzo małymi, stałymi opłatami pobieranymi za każdą transakcję, które pokrywają koszty dostarczania informacji transakcyjnych przesyłanych w sieci.