Przeglądany tag

Dominacja bitcoina

Dominacja Bitcoina to wskaźnik, którego mogą używać obserwatorzy runku, aby szybko zorientować się, jaka jest wartość Bitcoin w porównaniu z szerszym rynkiem walut cyfrowych. Indeks ten, oferowany przez CoinMarketCap, mierzy kapitalizację rynkową Bitcoina w porównaniu z całkowitym rynkiem dla tych aktywów cyfrowych.

Indeks dominacji Bitcoina

Zgodnie z treścią artykułu napisanego przez Jimmy’ego Songa, dominacja Bitcoina została stworzona, aby zilustrować, jak duże znaczenie w całej gospodarce kryptowalutowej miał Bitcoin, pierwsza cyfrowa waluta.

Zastosowania indeksu dominacji Bitcoina

Traderzy mogą korzystać z indeksu dominacji Bitcoin, aby uzyskać wgląd w rynek, a dokładniej, nastroje innych uczestników rynku. Cena dowolnego aktywa jest funkcją podaży i popytu, więc indeks skutecznie mierzy popyt na Bitcoiny w stosunku do popytu na altcoiny.

Traderzy mogą również wykorzystać ten indeks do określenia awersji do ryzyka na rynku. W niektórych momentach Bitcoin funkcjonował jako bezpieczna przystań, służąc jako silny magazyn wartości podczas zawirowań makroekonomicznych. Działając jak cyfrowe złoto, Bitcoin przyciągnął uwagę wielu inwestorów.

Jeśli wartość altcoinów zaczyna spadać, a Bitcoin znacznie lepiej radzi sobie z utrzymaniem swojej wartości, można to zinterpretować jako to, że inwestorzy kupują Bitcoin z nastawieniem na „bezpieczną przystań”.

Krytyka wokół dominacji bitcoina

Jedną z głównych zarzutów pod adresem Bitcoin Dominance Index jest to, że uczestnicy rynku mogą łatwo zmniejszyć znaczenie tego konkretnego wskaźnika poprzez tworzenie własnych cyfrowych monet a także przechowując airdropy, kiedy to członkowie społeczności kryptowalut i blockchain otrzymują bezpłatne jednostki waluty cyfrowej.

Warto również zauważyć, że niektórzy analitycy skrytykowali użyteczność kapitalizacji rynkowej, wskazując na jej ograniczenia. Kapitalizacja rynkowa była tradycyjnie definiowana jako liczba jednostek danego papieru wartościowego pomnożona przez jego cenę.

Jeśli spółka ABC ma 1 milion pozostających w obrocie akcji po 50 USD za sztukę, wówczas kapitalizacja rynkowa tej spółki wynosi 50 mln USD. Wykorzystując tę ​​miarę, inwestorzy mogą szybko zorientować się, ile warta jest firma.

Inwestorzy mogą również wykorzystać to, aby uzyskać lepszy obraz wartości rynkowej waluty cyfrowej. Jednak kapitalizacja rynkowa ma swoje ograniczenia, gdy jest używana w ten sposób. Na przykład większość bitcoinów pozostaje uśpionych, ponieważ zostały porzucone lub znajdują się w portfelach, do których nie można już uzyskać dostępu.

Podsumowując

Indeks dominacji Bitcoina to miernik, którego inwestorzy mogą użyć, aby szybko zorientować się w wartości Bitcoin w porównaniu z szerszym rynkiem walut cyfrowych. Indeks został pierwotnie stworzony, aby zilustrować kluczową rolę, jaką Bitcoin odgrywa w całej gospodarce kryptowalut.