Dominacja Bitcoin spada do 50% po raz pierwszy od 33 miesięcy

3 575

Udział bitcoina w rynku zmniejszył się w ciągu ostatnich 30 dni, spadając do 50% po raz pierwszy od lipca 2018 roku.

Dominacja rynkowa bitcoina spadła 22 kwietnia do 50%, co oznacza najniższy poziom od 33 miesięcy. W chwili pisania tego tekstu nastąpił wzrost do 50,4% (CoinMarketCap).

Dwumiesięczny okres konsolidacji na poziomie 62% zakończył się pod koniec marca. Wtedy zaczęła rosnąć dominacja alctoinów. Dominacja BTC spadała systematycznie przez cały kwiecień, znosząc wskaźnik o 12% do obecnego poziomu.

dominacja bitcoina
dominacja Bitcoina (wykres tygodniowy); źródło: tutaj

Ostatnim razem dominacja BTC spadła do 50% w lipcu 2018 r., kiedy kryptowaluta kosztowała nieco poniżej 8000 USD. Był to środek długiej bessy, podczas której cena cyfrowego aktywa spadła – do połowy grudnia tego samego roku – do 3200 USD.

W styczniu 2018 roku, kiedy altcoiny były na szczycie, król kryptowalut dominował w zakresie zaledwie 35%.

Co z dominacją pozostałych cyfrowych aktywów?

Podobnie jak w przypadku ostatniego rajdu byków, ethereum zagarnęło największą część rynkowego tortu BTC. ETH plasuje się obecnie nieco poniżej 30% kapitalizacji rynkowej bitcoina z 285 miliardami dolarów w porównaniu do 978 miliardów dolarów. Jako procent całości, ethereum ma udział w rynku na poziomie 14,25% (Coingecko). W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cena ETH utrzymuje się na poziomie 2464 USD.

Również Binance Coin powędrował wyżej na wykresie kapitalizacji rynkowej z wynikiem 82 miliardów dolarów i 4% udziałem w całym rynku, który ponownie przekroczył 2 biliony dolarów.

Do spadku udziału Bitcoina przyczynił się również gwałtowny wzrost liczby stablecoinów w obiegu. Pierwsza czwórka – USDT, USDC, BUSD i DAI – dzieli między sobą 74 miliardy dolarów, co czyni je łącznie czwartym co do wielkości zasobem cyfrowym.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze