Analiza Techniczna Kryptowalut 28-09-2020 | BTC, BTC.D, ETH

1 586

Zaczynamy nowy tydzień od Analizy Technicznej Kryptowalut 28-09-2020. Zapraszam do lektury!

Można powiedzieć, że ostatni tydzień nie należał do interesujących, jeśli chodzi o wydarzenia na wykresie. Mimo to, z perspektywy tradera można było wyciągnąć „kilka dolarów” z rynku. Szczególnie BTC okazał się być przewidywalny i zyskowny. Z kwestii fundamentalnych, na rynki bardziej, niż epidemia koronawirusa będą wpływać wybory prezydenckie w USA. Wynik wyborów nie powinien decydować o kierunku i zmianie trendów, ale zdecydowanie przyniesie wysoką zmienność na większości rynków finansowych, na czym zależy chyba wszystkim traderom, czy inwestorom. Dotyczyć to będzie także kryptowalut.

BTC:

Cena zareagowała poprawnie na strefę pomiędzy 10800, a 11100 USD. Nastąpiła oczekiwana podaż. Był to powód do zawarcia zyskownych pozycji krótkich lub sprzedaży Bitcoina z planowanym odkupieniem przy poziomie 11189 USD, gdyby analiza okazała się błędna. Planowany target to domknięcie luki z przedziału cenowego ok. 9600 – 9840 USD, przy okazji wykonania fali piątej w pięciofalowym zejściu oznaczanym jako [A] korekty. Na większości giełd, oznaczony kolorem poziom overbalance nie został osiągnięty.

Inaczej stało się na giełdzie Binance. Tam zapalnik StopLossa został uaktywniony. Jak to interpretować? Jedna giełda Binance nie stanowi całkowitego, ani nawet większości wolumenu handlowego tego waloru. A jednak, żeby nie być posądzonym o tzw. Market maker dobrze byłoby, gdyby pozostałe giełdy również z czasem zaliczyły ten poziom. Inaczej użytkownicy mieliby prawo stracić zaufanie do Binance i przetransferować swoje środki przeznaczone do aktywnego handlu na inne platformy. A zatem, jesteśmy w trakcie trwania ruchu, który wg wielu analityków został zapoczątkowany odbiciem od punktów oporu, które wcześniej służyły za wsparcie techniczne. Oznaczyłem je żółtymi okręgami. Następnie cena spadając uderzyła we wciąż aktualną i respektowaną, zieloną linię trendu wzrostowego. Zbliżamy się po raz kolejny do poziomu overbalance, który dodatkowo krzyżuje się z linią trendu spadkowego zapoczątkowanego 17 sierpnia 2020 r. To tam znajduje się obserwowane przeze mnie miejsce. Mój aktywny i aktualny SL, jeśli cena przebije się przez ten poziom pokonując jednocześnie linię trendu, kliknę BUY i będę oczekiwał ataku na szczyty.

Dodam, że za plecami nadal obowiązuję trend wzrostowy, a ostatnie spadki dalej należy traktować jako korektę i tak do czasu, aż ( jeśli ) domknięta zostałaby opisana wcześniej luka cenowa. Scenariusze możliwe po domknięciu luki ujawnię, gdy ( jeśli ) zostanie ona domknięta.

Analiza Techniczna Kryptowalut 28-09-2020
Wykres BTC/USD. Interwał D1.

BTC.D:

Przyznaję, indeksowi udało się wybić ostatni szczyt, co pozornie mogłoby zwiastować zawrócenie, jednak altcoiny tak łatwo się nie poddadzą. Jeśli spojrzymy na interwał tygodniowy, to po tym wybiciu pozostał jedynie górny cień świecy, która sama w sobie wskazuje formacje spadkową. Łącząc to z faktem, iż mierzenie geometryczne wskazują, że indeks nadal znajduje się w strefie 1:1 z ostatnią korektą w trendzie spadkowym, absolutnie nie można przyznać, że „alt sezon” już się zakończył.

Do chwili, gdy na wykresie nie zobaczę 63 pkt. dominacji Bitcoina, nie uznam zmiany kierunku. Przypominam, że wykres BTC.D absolutnie nie wskazuje korelacji kryptowalut w parze z walutami fiducjarnymi. Gdyby wbrew mojej ocenie wzrosty się pogłębiały, to należy pamiętać, że powyżej znajduje się jeszcze linia trendu spadkowego, która skutecznie powinna stanowić opór, a poniżej indeks ma niezaliczone poziomy 38,2 i 41,4. Te powinny być osiągnięte, zarówno dla trwającego wcześniej trendu jak też dla rozwijającej się struktury korekty wyższego rzędu.

Wykres BTC.D. Interwał D1.

ETH:

Analizując wykres na interwale H4, cena dotknęła poziomów oznaczonych przerywaną linią, co potwierdziło spadki z okolic 355 USD do 313 USD, gdzie znajduje się istotny poziom zatrzymania oznaczony jako 41,4 Fibo. Następnie cena równie szybko powróciła z powrotem do okolic 355 USD.

Takie zachowanie można by zidentyfikować jako formacje podwójnego dna, która jak wiemy zwiastuje zmianę kierunku. Nie uznawałbym tego jako silne prawdopodobieństwo wzrostów, ponieważ Ethereum, jak to często bywało w historii, lubi zostawiać sobie furtkę otwartą na oba kierunki oczekując na zachowanie BTC, zwłaszcza wtedy, gdy ten znajduje się w sytuacji niepewnej.

Zdecydowana różnica polega na tym, że ETH, dało sygnał do wykonania korekty wyższego rzędu. Łącząc to z faktem, że historycznie wykres nie pozostawia po sobie niedomkniętych luk, cena jak magnes powinna być ściągana do poziomu 286 USD, gdzie poza luką znajduje się jeszcze dwa bardzo silne miejsca popytowe.

Pierwsze to wcześniejszy szczyt, który będzie stanowił istotne wsparcie. Drugie to 50% całych wzrostów, które mogłoby zakończyć korektę i pozwolić Ethereum na kontynuowanie wzrostów aż do poziomów powyżej 550 USD. Podsumowując, tego waloru nie handluję. Nadal podlega on obserwacji i wyczekiwania odpowiedniego momentu do BUY lub SELL, jak snajper przygotowujący się do strzału.

Zachęcam do lektury analizy rynku Stokarza. Prezentuje on zdecydowanie szersze podejście do poszczególnych altcoinów.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze