Analiza Techniczna Kryptowalut 07-09-2020 | BTC, BTC.D, ETH, VET.

2 729

Przed Wami Analiza Techniczna Kryptowalut 07-09-2020, pod tytułem „Traderzy zakończyli wakacje”Zapraszam do lektury!

Nadeszła wrześniowa podaż. Zapowiadałem tę sytuację spoglądając także pod względem fundamentalnym. Wspominałem wielokrotnie o tym, że rynki klasyczne nie pracują w weekendy. Tracą ponadto zmienność w okresie wakacyjnym. Z początkiem września wrócili do handlu ludzie, którzy mają do dyspozycji przycisk SELL w każdej swojej platformie transakcyjnej. Taki system nie funkcjonuje jeszcze na wszystkich giełdach kryptowalut. Póki co, opisaną funkcję posiadają jedynie nieliczne, a i sami użytkownicy dopiero uczą się „shortów”. W perspektywie technicznej, spadki zostały przeze mnie dokładnie opisane i omówione w ostatnich analizach oraz nagraniach wideo.

To tyle jeśli chodzi o wstęp. Przejdźmy do analizy!

BTC:

Bitcoin nie kazał sobie zbyt długo czekać na realizację korekty. Chociaż spadki wydają się być drastyczne to raczej dobrze dla kupujących, że odbyły się szybko i gwałtownie. Cena dotarła do strefy popytu z której została dynamicznie wybita. Użytkownicy giełd nie widzą już żadnych powodów do dalszych spadków. Jest jednak jest jeszcze jeden. Luka cenowa, która pozostała niedomknięta na rynku Forex. Luka, która rozpoczyna się nieco pod dołkiem z ostatnich dni, a kończy na poziomie w zależności od rynku 9613-9634 USD.

W kwestii ogólnej, luki cenowe są raczej sprzymierzeńcem tradera. Jeśli cena zmierza w ich kierunku jest bardzo prawdopodobne, że zostaną domknięte. W przypadku obecnej sytuacji Bitcoina wiąże się to z pewną niedogodnością. Otóż, mimo, że sama luka częściowo znajduje się w strefie popytu, to jest ona również na granicy poziomu overbalance tj. 9760 USD.

Domknięcie luki wiązałoby się z zaliczeniem opisanego ovb, co z kolei jest pierwszą przesłanką do rozpoczęcia korekty wyższego rzędu dla całego impulsu od marca 2020 r. Jeśli trwająca korekta miałaby przerodzić się w korektę wyższego rzędu, to jej minimalny zasięg waha się pomiędzy 8880 USD a 9180 USD. Powtarzam, że jest to zasięg minimalny. Przy okazji wiąże się to z re-testem czerwonej linii trendu spadkowego, jeśli korekta miałaby się już teraz zakończyć jako lokalna, to ma ona do tego idealną strukturę i zasięg. Dlatego na wykresie pojawiły się świece popytowe z dużymi dolnymi knotami.

Jedyne, czego brakuje, to niskie RSI i wyraźna formacja na interwale dziennym. Warto w tym miejscu przypomnieć, że sam ovb też może zostać zanegowany przez trend. Gdyby korekta miała się pogłębić, a na to wskazuje luka i ovb, to poziomy 38,2 i 41,4 w połączeniu z re-testem czerwonej linii będą pierwszym miejscem do zakończenia spadków wyższej struktury. Osobiście rozpocząłem już zakupy. Jeśli korekta się pogłębi będę kupował więcej. Pamiętajmy, że BTC potwierdził zakończenie trendu spadkowego trwającego od czerwca 2019 r. Dlatego szukamy okazji do zakupów, zgodnie z nowo powstałym trendem, a nie odwrotnie. Wypatrujemy nowych wyższych szczytów, a nie kolejnych niższych dołków.

Wykres BTC

BTC.D:

Trend spadkowy zdecydowanie nadal obowiązuje. Choć trudno w to uwierzyć obserwując silne spadki niektórych altcoinow, to z wykresu wynika, że BTC spadł bardziej. Za kontynuacją trendu przemawia brak zaliczonych, silnych poziomów geometrycznych oznaczonych jako 38,2 i 41,4 w skrzyżowani ze strefą popytu. Wskaźnik RSI również nie zsynchronizował się z żadną ze znanych formacji wzrostów. Lokalne szczyty i dołki na niskich interwałach układają się coraz niżej. Przedtem uważałem, że gdy BTC rośnie lub spada w sposób gwałtowny, równocześnie odzyskuje udział w wykresie dominacji. Ponieważ nadal tak sądzę, wniosek może być tylko jeden. Uczestnicy rynku nie uznali ostatnich spadków za wystarczająco gwałtowne. A może otrzymamy chwilowy wzrost indeksu dominacji jedynie w formie korekty w otrzymującym się trendzie spadkowym?

Wykres BTC.D

ETH:

Zacznę od powiewu optymizmu. Nadal uważam, że ETH powinno dotrzeć do poziomów w przedziale 550-680 USD 🙂 Wysoki interwał wykazuje, że jest do tego jeszcze potencjał i przestrzeń. Zresztą to tam spotkają się grube ryby i zaczną prawdziwy short game. To, co uległo zmianie dla ETH,to struktura korekty. Tu bez wątpienia mamy sygnał do spadków wyższego rzędu. Istotnym targetem będą okolice 285 USD. UWAGA. Jest to miejsce, w którym krzyżują się ze sobą; wierzchołek z lutego 2020r., poziom 50% korekty. Dokładnie w tym miejscu zostanie domknięta ostatnia, pozostała na wykresie luka cenowa. Będzie to silne pole do kontynuacji trendu wzrostowego do opisanych na wstępie poziomów. Jedyna kwestia to trójfalowość całego swingu w dół. Zanim otrzymamy zejście do poziomu 50% wykres powinien pokazać tróflalowe zejście. Jak widzicie na wykresie, mamy dopiero jedną falę w dół. Jest możliwe, że zanim osiągniemy target korekty, cena jeszcze raz wzrośnie. Warto sobie to skorelować z sytuacją BTC i wyciągnąć wnioski. PS: do tego uwzględnijcie, że w miniony weekend, w trwających spadkach, również powstała luka, choć jest słabiej widoczna.

Wykres ETHUSD platforma MT4

W nadchodzącym nagraniu wideo zobaczymy, co wydarzyło się na wykresie ETH/BTC.

VET:

Walorem, który nie tyle poddał się fali spadkowej, co wykorzystał jej potencjał, jest VET. Analizę VET przeprowadzałem już wcześniej wyznaczając klaster zatrzymania zbliżających się spadków w czasie, gdy jeszcze w spadki nikt wierzył. Dlaczego wracam do tego akurat teraz? Otóż cena osiągnęła klaster i widać, że nie bardzo ma siłę, żeby się przez niego przebić. Jest to idealna okazja dla tradera na BUY, ale uwaga! Każda transakcja wymaga od tradera określenia realnego poziomu straty w przypadku, gdyby cena jednak powędrowała w przeciwnym kierunku, niż ten, który założył trader. W tym przypadku rozsądne byłoby umieścić SL pod cieniami ostatnich świec. A zatem życzę sobie powodzenia w tej analizie.

Wykres VET/USD

Od Redakcji

Przypominam o najnowszej serii Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów. Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.Powiązane terminy:

Komentarze