Średnia wartość transakcji bitcoin rośnie o…

Średnia wartość transakcji bitcoin jest aktualnie warta więcej niż 150 000 USD. Licząc od lipca tego roku, jest to równoznaczne ze wzrostem o ponad 500%!

Jeszcze cztery miesiące temu, średnia wartość transakcji bitcoin plasowała się na poziomie 25 000 USD. Dosłownie wczoraj, 20 października, wskaźnik ten osiągnął rekordową wartość w wymiarze 151 000 USD.

wartość transakcji bitcoin
Średnia wartość transakcji bitcoin

Rekordy Bitcoina w tle zainteresowania instytucji

Ostatni skok wartości spowodował, że średnia wartość transakcji wzrosła o prawie 50 000 USD w porównaniu ze 105 000 USD w ciągu ostatnich 48 godzin. Co ciekawe, wzrost nastąpił niedługo po tym, jak dominacja bitcoina wzrosła do poziomów, których nie widziano od 2017 roku.

Warto zaznaczyć, że średnia wartość 151 000 USD jest 190 razy większa niż średnia wartość transakcji Ethereum wynosząca 793 USD. Może to sugerować znacznie większą obecność instytucjonalną na rynku BTC.

Tak czy inaczej, liczba dziennych transakcji w Ethereum wzrosła o 30% w związku z boomem DeFi w sierpniu, osiągając (10-tego sierpnia) 2-letni szczyt 1,29 mln. W tym samym okresie liczba transakcji bitcoinowych wahała się się między 300 tys. a 350 tys.

Liczba aktywnych adresów Bitcoin również nie wykazała żadnych znaczących zmian, wahając się między 650 000 a 970 000 w ciągu ostatnich 4 miesięcy:

opłaty transakcyjne bitcoin ethereum
Graf wysokości opłat transakcyjnych w sieciach Bitcoin i Ethereum

Bitcoin rośnie do 12 000 USD po raz trzeci w tym roku

Przypomnijmy, że dziś w nocy, kurs bitcoina powędrował powyżej 12 000 USD po raz trzeci w tym roku. Pytanie, czy jest w stanie pozostać na poziomie powyżej 10 000 USD w ciągu 100 dni? Wszystko okaże się nie wcześniej niż 5 listopada.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze