Przeglądany tag

CFTC

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) jest niezależną amerykańską agencją federalną ustanowioną na mocy ustawy Commodity Futures Trading Commission z 1974 r. Commodity Futures Trading Commission reguluje rynki towarowych kontraktów terminowych i opcji.

Jej cele obejmują promowanie konkurencyjnych i wydajnych rynków kontraktów terminowych oraz ochronę inwestorów przed manipulacjami, nadużyciami handlowymi i oszustwami.

CFTC ma pięć komisji, z których każda jest kierowana przez komisarza wyznaczonego przez prezydenta i zatwierdzonego przez Senat. Te pięć komitetów koncentruje się na rolnictwie, rynkach światowych, rynkach energii i środowiska, technologii oraz współpracy między CFTC i SEC. W skład komitetów wchodzą osoby, które reprezentują interesy określonych branż, handlowców, giełd futures, giełd towarowych, konsumentów i środowiska.

Ustawa o giełdach towarowych (CEA) reguluje handel kontraktami terminowymi na towary w Stanach Zjednoczonych. CEA, uchwalona w 1936 r. i kilkakrotnie zmieniana, ustanawia ramy prawne, w ramach których działa CFTC. Zgodnie z tą ustawą CFTC ma uprawnienia do ustanawiania przepisów, które są publikowane w tytule 17 rozdział I Kodeksu przepisów federalnych (CFR).

Nowe wyzwania dla CFTC

CFTC odchodzi od swojej historycznej roli regulatora kontraktów terminowych i opcji na tradycyjne produkty towarowe, aby stawić czoła nowym wyzwaniom w erze cyfrowej XXI wieku.

Nowym wyzwaniem stojącym przed CFTC jest w odniesieniu do produktów nowej technologii finansowej (FinTech) i kryptowalut, takich jak Bitcoin. CFTC twierdzi, że FinTech napędza innowacje na rynkach finansowych na całym świecie. Nowe technologie mają szeroki zakres, od przetwarzania w chmurze i handlu algorytmicznego po rozproszone rejestry, sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, po kartografię sieciową i wiele innych. Technologie te mogą mieć znaczący lub nawet transformacyjny wpływ na rynki regulowane przez CFTC i samą agencję. CFTC planuje odgrywać aktywną rolę w nadzorowaniu tej pojawiającej się innowacji.

CFTC odgrywa ważną rolę w regulowaniu rynków finansowych. Bez takich regulacji i regulatorów uczestnicy rynku mogliby paść ofiarą oszustw ze strony osób pozbawionych skrupułów, co z kolei mogłoby stracić wiarę w  rynki kapitałowe. Może to spowodować, że rynki kapitałowe będą nieskuteczne w efektywnym przydzielaniu zasobów finansowych na najbardziej zasłużone środki produkcji i produktywną działalność gospodarczą ze szkodą dla inwestorów, konsumentów i społeczeństwa.