Joe007 ostrzega, co może stać się kolejnym celem CFTC po BitMEX!

Joe007 kieruje ostrzeżenie do traderów. Za co, wg króla Bitfinexowych rankingów, miałaby się już wkrótce „wziąć” CFTC?

Które aktywa cyfrowe mogą wkrótce znaleźć się pod ostrzałem CFTC?

W nowej serii tweetów, Joe007 podkreśla znaczenie niedawnego oskarżenia amerykańskiej Commodity Futures Trading Commission w sprawie BitMEX. Przypomnijmy, że aresztowane zostały trzy osoby – w tym współzałożyciel i CEO Arthur Hayes. Oskarżenia CFTC względem giełdy dotyczą naruszenia wielu przepisów Komisji, w tym głównych założeń KYC i AML.

Joe007 znany jest z zajmowania dużych pozycji w BTC na Bitfinex. Niedawno stwierdził, że wierzy, że organy regulacyjne nie poprzestaną na BitMEX, a traderzy kryptowalut powinni się na to przygotować. Wskazał na UNI – governance token zdecentralizowanej giełdy Uniswap. To właśnie ten rodzaj zasobu cyfrowego, miałby najpewniej zostać wzięty „pod lupę” przez władze USA.

Joe007 wskazuje na UNI

Niektórzy twierdzą, że UNI powinien podlegać amerykańskim przepisom dotyczącym papierów wartościowych. Jeden z włodaży firmy Arca zajmującej się zarządzaniem aktywami cyfrowymi – Phil Liu nie uważa, aby UNI miało mieć taki problem.

DlaczegoLiu twierdzi, że tokeny UNI nie spełniają wytycznych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dla papierów wartościowych? Dlatego, ponieważ sieć nie jest już kontrolowana przez zespół Uniswap. Liu podkreślił, że Uniswap nigdy nie zebrał pieniędzy poprzez ofertę tokenów na utworzenie sieci. Dodał, że wyłącznie użytkownicy, członkowie zespołu, inwestorzy i doradcy byli początkowo uprawnieni do otrzymania UNI.

W kontrze do wypowiedzi Liu staje ostatnia diagnoza Glassnode:

Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Zapraszamy do komentowania…

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Może Cię zainteresować:


Od Redakcji

Zobacz najnowsze ustalenia w sprawie BitMEX:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze