Glassnode stawia decentralizację Uniswap pod znakiem zapytania

Według Glassnode, Uniswap mógł wprowadzić społeczność w błąd w kwestii tokenów UNI. Binance może być obecnie jedynym, który jest w stanie przedstawiać propozycje governance w Uniswap. To zaś, rzecz jasna, nie wróży dobrze jego zdecentralizowanemu konkurentowi.

W jednej ze swoich ostatnich publikacji, Glassnode zakwestionował decentralizację Uniswap. Firma zasugerowała, że twórcy platformy mogli celowo wprowadzić społeczność w błąd. Chodzi konkretnie o model, w jakim tokeny UNI będą dystrybuowane pośród członków zespołu.

Uniswap | Kontrowersje wokół dystrybucji UNI

Zespołowi, inwestorom i doradcom Uniswap przydzielono 40% wszystkich tokenów UNI, a 21,51% tej liczby trafiło do dwóch ostatnich. Wygląda na to, że dystrybucja tokenów, która miała trwać przez cztery lata, nie ma obecnie publicznego harmonogramu. Okazuje się również, że tokeny zespołu i inwestorów nie są zablokowane:

„Podczas gdy harmonogram dystrybucji przedstawiony powyżej pokazuje, że nabywają uprawnienia stopniowo, tokeny przydzielone zespołowi Uniswap i inwestorom są obecnie przechowywane pod zwykłymi adresami Ethereum (tj. adresami będącymi własnością zewnętrzną lub EOA) bez ograniczeń transferu. W przeciwieństwie do tego, tokeny governance są zablokowane w inteligentnych kontraktach i będą uwalniane programowo w czasie. ”

Glassnode skrytykował również governance projektu. Zauważono, że aby przedstawić swoją propozycję, trzeba posiadać co najmniej 1% całej podaży UNI. Cała podaż nie została jednak jeszcze dopuszczona do obiegu. Glassnode wskazuje zatem, że próg ten wynosi w rzeczywistości 8% obecnie krążącej podaży.

W poście stwierdzono ponadto, że jedynym podmiotem, który ma obecnie wystarczającą liczbę UNI, aby złożyć propozycję governance, wydaje się Binance. To, jak wyraził się Glassnode – „scentralizowana giełda bezpośrednio konkurująca z Uniswap”:

[…] zarządzanie kierowane przez społeczność jest [na Uniswap – przyp. red.] na razie w zasadzie niemożliwe”.

Suma summarum, decentralizacja w zakresie governance wydaje się być prawdziwym wyzwaniem nawet dla najbardziej znanych projektów DeFi.

Warto przeczytać:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze