Cosmos (ATOM) | „Internet Blockchainów”

15 321

Podczas, gdy wykresy większości aktywów cyfrowych przyjęły barwę purpury, Cosmos (ATOM) zalicza nowe ATH na poziomie 44,70 USD. Co napędza Cosmos i do czego, tak naprawdę, służy ten blockchain?

Jak to się zaczęło…

Cosmos został stworzony przez kalifornijską firmę programistyczną All in Bits Inc (AiB), powszechnie znaną jako Tendermint Inc. Została ona założona w styczniu 2014 roku przez Jae Kwona, który jest również współautorem whitepapera Cosmos z 2016 roku.

W 2017 roku Jae Kwon założył organizację non-profit Interchain Foundation, która była hostem ICO dla coina ATOM, w ramach którego pozyskano ponad 17 milionów dolarów.

Na zlecenie Fundacji Interchain, Tendermint Inc.opracowała sieć główną Cosmos, która została uruchomiona w marcu 2019 roku.

Co to jest Cosmos?

Na poziomie koncepcyjnym, o sieci Cosmos można myśleć jako o zestawie kryptowalutowych łańcuchów bloków, który nie wymaga korzystania dziesiątek „pomostów” (bridge).

cosmos atom

Sieć Cosmos używa hubów. Huby Cosmos to w zasadzie łańcuchy bloków Cosmos, które działają jako pojedynczy punkt, z którym mogą łączyć się tysiące łańcuchów bloków w celu zapewnienia interoperacyjności z innymi połączonymi łańcuchami.

Przykładowo, zamiast tworzyć bridge między Ethereum a Bitcoinem, między Bitcoinem a Polkadot (DOT) i między Polkadot a Ethereum, wszystkie trzy łańcuchy podłączane są do jednego huba.

Blockchain Cosmos jest tylko jednym z wielu hubów w sieci. Do zarządzania całą siecią Cosmos wykorzystywany jest ATOM.

Aby ułatwić tworzenie nowych blockchainów, Jae Kwon opracował nowatorski mechanizm konsensusu Proof of Stake (PoS) o nazwie Tendermint. Łańcuchy bloków Tendermint są uważane za jedne z najbezpieczniejszych i najbardziej skalowalnych. Są w stanie poradzić sobie z procesowaniem do 10 000 transakcji na sekundę i kontynuują działanie, nawet jeśli jedna trzecia węzłów walidatora jest w trybie offline lub próbuje uszkodzić sieć. Co więcej, Tendermint umożliwia tworzenie od podstaw konfigurowalnych, bezpiecznych i skalowalnych łańcuchów bloków w relatywnie niedługim czasie.

Kompromis polega na tym, że łańcuchy Tendermint mają ograniczoną liczbę walidatorów, które mogą obsługiwać.

walidatorzy cosmos

Aby ułatwić wdrażanie łańcuchów Tendermint i smart kontraktów, Tendermint Inc. stworzył pakiet Cosmos SDK, który stał się jednym z najczęściej używanych narzędzi programistycznych w świecie kryptowalut.

Każdy blockchain Tendermint może z łatwością współdziałać za pośrednictwem hubów Cosmos. Ta interoperacyjność jest możliwa dzięki protokołowi Inter-Blockchain Communication (IBC). IBC uruchomiono pod koniec marca tego roku.

huby cosmos

Inter-Blockchain Communication

Wielu uważa, że wydanie IBC jest jednym z najważniejszych kamieni milowych w sektorze kryptowalut.

Według Peng Zhonga, dyrektora generalnego Tendermint Inc., każdy blockchain kryptowaluty typu PoS może teoretycznie łączyć się z IBC. IBC obsługuje już wiele sieci, w tym takie jak Polkadot (DOT) i Kusama (KSM).

W przypadku dowolnych łańcuchów bloków typu „proof of stake” połączonych z hubami Cosmos, proces interoperacyjności jest podobny do „opakowanych” (wrapped) tokenów na Ethereum.

Przykładowo, transfer stablecoina UST Terry do Binance Smart Chain za pomocą IBC wiązałby się z zablokowaniem UST na blockchainie Terra w celu wybicia równoważnej ilości UST na Binance Smart Chain. Nawet jeśli hub, taki jak Cosmos Network, byłby pośrednikiem w takiej transakcji, ATOM to tylko jedna z wielu kryptowalut, których możesz użyć do uiszczenia opłaty za transakcję między łańcuchami. Łańcuchy bloków typu Proof-of-Work, takie jak Bitcoin i Ethereum, mogą również łączyć się z hubami Cosmos za pomocą IBC, aczkolwiek proces transferu aktywów jest zupełnie inny.

transfery cosmos

Huby Cosmos muszą skonfigurować coś, co nazywa się strefą Peg (Peg Zone), która śledzi stan dołączonego łańcucha bloków Proof-of-Work, a także przechowuje wszelkie środki wysłane do smart kontraktu lub portfela multisig w tym łańcuchu bloków.

Na przykład, jeśli chcesz wysłać BTC do łańcucha bloków Terra za pomocą IBC, wyślij swoje BTC na adres portfela w łańcuchu bloków Bitcoin, który jest zarządzany przez Peg Zone w Cosmos Hub, z którą wchodzisz w interakcję. Gdy Peg Zone zobaczy, że Twój BTC jest w drodze, to odpowiedni adres automatycznie wybije tokeny BTC na blockchainie Terra i wyśle ​​je na podany przez Ciebie adres portfela.

peg zone cosmos

Ten protokół transferu międzyłańcuchowego Proof of Stake jest prawie identyczny z protokołem używanym przez THORChain, który jest również zbudowany przy użyciu Tendermint.

Cena ATOM

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cena ATOM utrzymuje się na poziomie bliskim 39 USD:

cena atom
źródło: link

Co ciekawe, w porównaniu z innymi kryptowalutami ATOM ma wyjątkowo dobrą dystrybucję. Harmonogram nabywania uprawnień dla wszystkich tokenów ATOM przydzielonych zespołowi i inwestorom prywatnym zakończył się na początku marca. Oznacza to, że nie ma już ATOM czekających na wyrzucenie na rynek.

ATOM ma stopę inflacji od 7 do 20% rocznie, w zależności od liczby stakowanych ATOM. Warto również zauważyć, że w stakingu znajduje się obecnie około 65% podaży ATOM, a wszystkie zablokowane monety podlegają 21-dniowemu okresowi odblokowania.

Dlaczego Cosmos rozpędzał się tak długo?

Zespół stojący za Cosmos koncentrował się do niedawna praktycznie wyłącznie na rozbudowie swojej infrastruktury. Głównym celem Cosmos było stworzenie podstaw dla ekosystemu interoperacyjnych łańcuchów bloków. Cel ten został ostatecznie osiągnięty dzięki wydaniu IBC.

Jednak narzędzia, które zbudowano po drodze, takie jak moduł konsensusu Tendermint i Cosmos SDK, zostały zasadniczo stworzone kosztem samego blockchaina Cosmos.

Są one nie tylko bezpłatne, ale też zespół stojący za Cosmos oferuje bezpłatne wsparcie dla każdego projektu, który zdecyduje się budować na nich swoje sieci. Stanowi to wyraźny kontrast z prawie każdym innym projektem kryptowalutowym, który wymagałby od deweloperów płacenia za te produkty niemałych kwot.

W rezultacie powyższego, mimo że Binance, Crypto.com i dziesiątki innych firm wykorzystały te bezpłatne narzędzia do tworzenia sieci kryptowalut, które są obecnie warte setki miliardów dolarów, nie przyniosło to przez długi czas wymiernego wpływu na cenę samego ATOM.

Nie musisz kupować ATOM, aby utworzyć łańcuch bloków Tendermint, ani nie musisz podłączać tego łańcucha bloków do Cosmos Hub. Do tej pory jedynym zastosowaniem ATOM był staking w łańcuchu bloków Cosmos, który zasila hub Cosmos, oraz zarządzanie samą siecią Cosmos.

Teoretycznie Cosmos i ATOM zyskały swoją wartość jako centrum interoperacyjności sieci Cosmos Network, ale tę rolę równie łatwo mógłby wypełnić inny hub blockchain Tendermint.

Właśnie dlatego, jak zauważył Jae Kwon już w 2019 roku, jest bardzo możliwe, że hub Cosmos wraz ze swoim tokenem może w końcu stać się przestarzały. Na szczęście obecny zespół Tendermint Inc. opracował szereg rozwiązań, aby zapobiec realizacji takiego scenariusza, a te stanowią nową mapę drogową Cosmos.

W połowie lipca tego roku uruchomiono na Cosmos cross-chainowy DEX. Gravity DEX jest automatycznym animatorem rynku (AMM), takim jak Uniswap (UNI), co oznacza, że ​​do określenia ceny wykorzystuje stosunek dwóch aktywów w puli.

Zespół Tendermint miał nadzieję, że giełda zwiększy wartość samej sieci oraz użyteczności i popytu na ATOM. Potwierdziło do niedawne wprowadzenie Cosmos do DeFi, na bazie możliwości wymiany środków miedzy Cosmos a Ethereum.

Wnioski

Interoperacyjność jest jednym z najcenniejszych przypadków użycia w kryptowalutach i nie ma zbyt wielu projektów, w których jest to właściwie zaimplementowane.

Wiele warstw Ethereum 2 wykorzystało konsensus Proof of Stake, którego pionierem był Cosmos. Dowodzi to tego, że ma on użyteczność nawet poza kontekstem interoperacyjności.

Wydaje się, że aktualnie niewiele stoi na przeszkodzie, aby Cosmos uwolnił pełnię swojego potencjału. Czy cena ATOM powędruje jeszcze wyżej? Zobaczymy. Tak czy inaczej, ostatnie wydarzenia i nowości z obozu Cosmos wskazują wyraźnie, że może to być dopiero początek wzrostów.

Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?

Więcej na temat tego, nad czym pracują deweloperzy Cosmos, przeczytasz tutaj.

***

źródło grafiki tytułowej: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze