Cosmos (ATOM) umożliwia już obsługę komunikacji pomiędzy zdecentralizowanymi sieciami

4 251

Inter-blockchainowy protokół komunikacji w Cosmos jest już aktywny. Umożliwia komunikację pomiędzy różnymi, zdecentralizowanymi ekosystemami blockchain.

Długo oczekiwane transfery protokołów komunikacji międzyblockchainowych (IBC) zostały uruchomione w Cosmos (ATOM):

„Po 5 latach badań i rozwoju, Inter Blockchain Communication jest wdrażany w Cosmos Hub! To pierwszy krok umożliwiający komunikację międzyłańcuchową, która aktywuje transfery tokenów IBC – umożliwiając wysyłanie zamiennych tokenów z jednego łańcucha do drugiego”– napisali deweloperzy Cosmos.

Od wczoraj łańcuchy bloków zgodne z IBC mogą wysyłać swoje tokeny do Cosmos Hub, a także natywne tokeny ATOM. System obsługuje zarówno tokeny zamienne (fungible), jak i niewymienialne (non – fungible, NFT).

Mnogość nowych zastosowań

W opinii twórców powyższego rozwiązania, uruchomienie IBC otwiera drzwi dla wielu nowych innowacyjnych zastosowań, takich jak giełdy tokenów i rynki NFT. Protokół może być używany do tworzenia wielołańcuchowych inteligentnych kontraktów i dzielenia ich logiki między różnymi łańcuchami bloków. Dzięki temu systemowi, inne łańcuchy bloków mogą również rozwiązywać problemy ze skalowaniem, dzieląc popularne zdecentralizowane aplikacje (DApps) na wiele łańcuchów.

Christopher Goes, lead developer protokołu IBC, zauważył:

„IBC wywrze znaczący wpływ na przestrzeń blockchain, tworząc ekosystem politycznie niezależnych łańcuchów, które mogą wchodzić w interakcje poprzez handel i wymianę informacji. Połączenie wielu różnych łańcuchów bloków może stworzyć nowy system krypto-ekonomiczny.”

Potencjał w kontekście zdecentraizowanych finansów

Zgodnie z treścią wczorajszego komunikatu, IBC ma posiadać również „ogromny potencjał” w zakresie różnych zastosowań związanych ze zdecentralizowanymi finansami (DeFi). Kilka aplikacji jest już w przygotowaniu na ten rok. Jedna z nich – zdecentralizowana giełda Gravity Dex – zostanie uruchomiona wraz z następną aktualizacją Cosmos:

„Gravity DEX będzie działać jako rynek handlu tokenami z dowolnego podłączonego łańcucha blokowego, w tym tokenów z łańcuchów blokowych obsługujących IBC, wrapped ETH i ERC20, WBTC, a także z wszelkich przyszłych sieci, które wdrażają IBC” – wyjaśnili twórcy.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze