Co to jest Terra (LUNA) i jak na niej zarabiać? | Kompletny przewodnik

Co to jest Terra? Jak działa? Jaką rolę odgrywają tokeny LUNA? Jakie projekty stoją za rozwojem ekosystemu Terra? Jak na tym zarabiać?

Jaki problem stara się rozwiązać Terra?

Punktem wyjścia do rozmowy o Terra powinny być stablecoiny. Jak zapewne wiesz, stworzono je po to, aby zapewnić inwestorom środki do zabezpieczenia aktywów cyfrowych. Są to tokeny cyfrowe, których kurs jest powiązany z odpowiednimi walutami fiducjarnymi. Przykładami stablecoinów są: Tether (USDT), Binance USD (BUSD) czy chociażby USD Coin (USDC). Korzystanie ze „stabilnych monet” pozwala inwestorom zminimalizować ryzyko i szybko przetransferować swoje cyfrowe aktywa do stablecoinów na zdecentralizowanych giełdach (DEX), aby zabezpieczyć swoje portfele przed silną zmiennością, która panuje na rynkach kryptowalut.

Jednym z głównych problemów, które dotykają stablecoiny, jest centralizacja. Smart kontrakty dostarczają tylko tokeny, natomiast za przechowywanie zabezpieczenia, które stoi za stablecoinami w charakterze pokrycia, odpowiedzialne są firmy powiernicze. Właśnie ten problem stara się rozwiązać Terra. Wypada przyznać, że choć nie jest to projekt pierwszej świeżości, zyskuje na znaczeniu zwłaszcza teraz – w czasach, gdy kwestia struktury pokrycia stablecoinów takich jak USDT czy USDC w tradycyjnych aktywach stanowi coraz szersze pole do dyskusji.

Czym jest Terra i co sprawia, że ​​jest tak wyjątkowa?

Terra to zdecentralizowana platforma blockchain założona w 2018 roku przez Do Kwona i Daniela Shina z Terraform Labs – firmy, która wniosła na rynek krypto kilka unikalnych koncepcji i pomysłów. Wyjątkowość platformy Terra tkwi w jej pełnoprawnym ekosystemie, który zapewnia mechanizm zabezpieczenia stabilności cenowej stablecoinów, blockchainowych wyroczni (oracle) i smart kontraktów, które automatycznie przetwarzają transakcje na platformie. Terra jest wspierana przez Terra Alliance, grupę 15 firm e-commerce z Korei i Azji Południowo-Wschodniej.

Głównym celem Terra jest stworzenie globalnego i wydajnego systemu płatności opartego na zdecentralizowanych technologiach, aby umożliwić szybkie i tanie transakcje, w tym płatności transgraniczne. Różni się to jednak zasadniczo od innych platform oferujących stablecoiny (pod względem kompatybilności). Platforma działa na kilku blockchainach, co zapewnia wyższy stopień decentralizacji. Aby to osiągnąć, Terra korzysta z technologii Cosmos SDK (artykuł na ten temat niebawem ukaże się na łamach Bithub) i Inter Blockchain Communication (IBC).

Terra działa w oparciu o mechanizm konsensusu Proof of Stake (PoS). W chwili przygotowywania niniejszej publikacji sieć jest obsługiwana przez grupę 100 walidatorów, które posiadają największą ilość tokenów LUNA. W przyszłości planowane jest zwiększenie liczby walidatorów do 130. Za wykonanie swoich operacji walidatorzy otrzymują nagrody w szczególności z tytułu opłat obliczeniowych i transakcyjnych. Terra może przetwarzać setki transakcji na sekundę, a potwierdzenie transakcji zajmuje około sześciu sekund. Średni koszt zrealizowanej transakcji to zaledwie kilka centów.

Tokenomika Terra

Ekosystem Terra zawiera już 15 stablecoinów, takich jak TerraUSD (UST), TerraKRW (KRT), TerraMNT (MNT) i inne. W razie potrzeby użytkownicy mogą zainicjować tworzenie nowych stablecoinów powiązanych z innymi walutami fiducjarnymi. Przyjrzyjmy się bliżej stablecoinowi UST, który jest powiązany z dolarem amerykańskim.

Stablecoin TerraUSD (UST)

We wrześniu 2020 roku, wraz z giełdą Bittrex Global, Terra wprowadziła stablecoin TerraUSD (UST), który deweloperzy określili jako stablecoin „interblockchainowy”. Plan polegał na udostępnieniu UST na każdej głównej platformie blockchain, w tym Ethereum, Solana, Polkadot, Algorand i Binance Smart Chain (BSC). Stabilcoin UST jest obecnie dostępny na platformach takich jak Uniswap (V2), 1inch Exchange, Sushiswap, Terraswap i Pancake Swap. Możesz przenosić zasoby między łańcuchami bloków Terra, Ethereum lub Binance Smart Chain za pomocą Terra Bridge.

W przeciwieństwie do większości innych stablecoinów, TerraUSD jest wysoce skalowalna, bardziej zdecentralizowana i transferowalna między blockchainami dzięki protokołowi interoperacyjności Terra. Eliminuje to wiele innych problemów wynikających z braku skalowalności. Warto przypomnieć sytuację z platformą Maker, na której ze względu na dramatycznie zwiększony popyt na stablecoin DAI, jego kurs był o ponad 10% wyższy od kursu dolara. Sytuacja ta doprowadziła do masowego wycofania środków z platformy. Przez pewien czas platforma Maker została nawet wykluczona z listy DeFi Pulse.

LUNA

LUNA jest natywnym tokenem stakingowym protokołu Terra i podstawowym zasobem cyfrowym dla całego ekosystemu. LUNA pełni dwie podstawowe funkcje:

  • zapewnia stabilność stablecoinów Terra poprzez ich rolę w zabezpieczaniu mechanizmów w sieci;
  • zapewnia zachęty dla walidatorów platformy, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo łańcucha bloków.

Tokeny LUNA służą do stakingu i miningu stablecoinów poprzez spalanie, w zależności od aktualnego kursu kryptowaluty. Terra korzysta z seigniorage, opisanego przez Roberta Samsa w jego artykule z 2014 roku, który zapewnia elastyczność dzięki odpowiednim algorytmom. Stablecoiny w Terra nie są niczym wspierane i „są produkowane” tylko wtedy, gdy spalona zostanie równoważna ilość LUNA. Pozwala to nie tylko „generować” kolejne stablecoiny, ale także aktywa hedgingowe. Na przykład, jeśli kurs LUNA wzrośnie o 50% w stosunku do dolara, zostanie wyemitowanych 1,5 razy więcej monet TerraUSD. Podobnie, jeśli stawka LUNA spadnie o 25%, możesz wymienić więcej monet na UST.

Wiem, że może wydawać się to nieco skomplikowane, dlatego zatrzymajmy się na chwilę…

Jeszcze raz. kwestię mintingu w Terra dość jasno wyjaśnia Sales Wallet (patrz linki pod artykułem).

Autor zwraca uwagę, że w przeciwieństwie do innych stablecoinów, takich jak DAI (MAKER DAO), stabilne monety Terra nie są zabezpieczone „same w sobie”. Aby „wybić” stablecoin Terra, taki jak UST, musisz spalić jego równowartość w dolarach wyrażoną w LUNA.

luna terra

Przykładowo, jeśli chcesz wybić 10 UST, a cena LUNA wynosiła 10 dolarów, musiałbyś spalić tylko jedną LUNĘ.

Ciekawe jest to, że aby wymienić równoważną wartość LUNY, możesz również palić stablecoiny Terra. Gdybyś miał 10 UST, a cena LUNY wynosiłaby 5 dolarów, za spalenie tych UST otrzymałbyś 2 LUNA.

Wyobraź sobie, że 1 LUNA kosztuje 10 USD, ale cena jednego UST to 50 dolarów. Posiadacze LUNY mogą wtedy spalić swoją LUNA, aby wybić UST i zarobić 50%. Zwiększa to podaż UST, przywracając jego wartość rynkową do 1 USD. I odwrotnie, jeśli masz 10 UST, a cena UST to tylko 50 centów. Możesz spalić to UST, aby wybić sobie całą monetę LUNA.

Zakładając, że wartość rynkowa LUNA wynosi dziesięć dolarów, daje to natychmiastowy, dwukrotny zwrot. Spalony UST zmniejsza podaż UST, co podnosi rynek UST z powrotem do 1 USD. Walidatorzy na Terra świadczą usługi oracle, aby zapewnić, że ceny rynkowe UST i LUNA są prawidłowe dla dokładnych konwersji.

Wypada zaznaczyć, że niewielka część LUNA, która jest używana do wybijania stablecoinów Terra, nie ulega spaleniu. Zamiast tego kierowana jest do skarbca społeczności Terry. O przeznaczeniu tych środków w kontekście wydatkowania decydują posiadacze LUNA. Mogą oni również zmieniać różne parametry łańcucha bloków Terra.

Ta delikatna równowaga między stablecoinami Terra i LUNA ma stanowić analogię do Ziemi i Księżyca, które polegają na sobie nawzajem w zakresie stabilności grawitacyjnej i rotacji.

Jeśli jeszcze nie wiesz, czym jest spalanie tokenów, przeczytaj ten artykuł: link

Jakie projekty pomagają w rozwoju Terra?

Jednym z kluczowych motorów rozwoju Terra jest wykorzystanie aplikacji CHAI, MemePay oraz wprowadzenie innowacyjnych protokołów blockchain, takich jak Mirror i Anchor, które napędzają rosnące zastosowanie stablecoinów TerraKRW (KRT), TerraMNT (MNT) i TerraUSD (UST).

Ekosystem Terra obejmuje kilka rozwiązań i platform płatniczych:

  • CHAI to e-portfel do szybkich i tanich płatności mobilnych w Korei, który stał się jednym z głównych motorów wzrostu ekosystemu Terra. Według danych CHAISCAN, portfel ma już ponad 2,4 miliona użytkowników. Otrzymują oni zniżki na płacenie tokenami KRT. Rozwiązanie CHAI zostało zintegrowane przez wiodące firmy e-commerce.
  • MemePay to elektroniczny portfel w Mongolii, który do płatności używa MNT.
  • Anchor to protokół oszczędnościowy dla depozytów w stablecoinach UST, które znacznie przewyższają zysk z pożyczek na innych platformach (około 20%). Anchor gromadzi nagrody dzięki mechanizmowi Proof-of-Stake, aby generować dochód. Eliminuje to możliwość spadku rentowności z powodu mniejszego popytu na ETH, jak to ma miejsce na rynkach kredytowych takich jak USDC czy DAI.
  • Mirror to syntetyczny protokół aktywów, który śledzi ceny rzeczywistych aktywów, takich jak na przykład akcji Amazon (AMZN), Google (GOOGL), Tesla (TSLA) i innych. Inwestorzy mogą lokować środki w tokenizowane akcje, handlować aktywami syntetycznymi, a także dodawać je do puli płynności.

Według danych Terra Community Console, na platformie Terra utworzono już blisko 2,8 miliona kont. W ciągu roku liczba rachunków wzrosła 4-krotnie. Każdego dnia użytkownicy zakładali średnio 4 000 nowych kont, a średnia liczba kont aktywnych dziennie sięgała 64 000.

Średnia liczba codziennych transakcji UST w ciągu roku wyniosła około 157 tys. Kwota swapów pomiędzy tokenami LUNA a stablecoinami UST wyniosła (w ciągu roku) 1,57 miliarda dolarów. Za każdą transakcję walidatorzy i ich delegaci otrzymywali nagrody. Według statystyk, średnia nagroda za staking Terra wynosi 10% rocznie.

Jak zarabiać z Terra?

Najprostszy sposób na zarabianie pieniędzy dla tych, którzy chcą inwestować w tokeny Terra, to staking LUNA.

Jako, że LUNA jest mechanizmem stabilizującym dla stablecoinów Terra, walidatorzy platformy oraz delegujący do nich tokeny, uprawnieni są do zdobywania nagród za zapewnienie bezpieczeństwa sieci. Aby otrzymać nagrody, nie musisz sam zostać walidatorem. Zamiast tego możesz delegować tokeny do dowolnego aktywnego walidatora w sieci Terra, płacąc za to niewielką prowizję.

Jednym z walidatorów w sieci Terra jest Everstake, którego możesz wybrać do delegacji LUNA. To dostawca usługi stakingu, któremu zaufała duża społeczność i wspiera największe platformy PoS, takie jak Ethereum, Cosmos, Cardano, Tezos i wiele innych.

Ważne jest, aby wybierać tylko wiarygodne walidatory, ponieważ za przestoje i próby ingerencji w pracę blockchain Terra, walidatorzy mogą otrzymać karę, która negatywnie wpłynie na rentowność delegujących. Na przykład, jeśli czas pracy walidatora dla 10 000 bloków jest mniejszy niż 95% lub nie uczestniczy w procesie Oracle, jego całkowity udział zmniejsza się o 0,01%. Może też doprowadzić do ich wykluczenia na 10 minut, co zmniejszy wymiar nagród.

Jeśli jesteś początkującym graczem i nie wiesz, jak działa staking Terra, zapoznaj się z treścią samouczków na temat delegowania tokenów LUNA za pomocą portfela Terra Station lub portfela sprzętowego Ledger.

Kilka ważnych kwestii

Roczny zwrot ze stakingu waha się na ten moment około 10–11%. Nagrody Terra to mieszanka LUNY i różnych stablecoinów. Stakujący otrzymają również darmowe ANC, MIR i generyczne airdropy z przyszłych protokołów. Nie ma minimalnej ani maksymalnej kwoty do stakingu, możesz zatem postawić dowolną liczbę LUNA.

Delegacja nie oznacza wysyłania tokenów LUNA na inny adres. Tokeny zostają po prostu zablokowane przez sieć i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, z wyjątkiem stakingu, za które delegujący będą otrzymywać nagrody. Okres zwolnienia tokenów trwa 21 dni, po czym tokeny można ponownie wykorzystać w portfelu do wymiany, przelewów i stakingu. Nagrody są rozdzielane co 100 000 bloków, a użytkownicy mogą je wypłacić w dowolnym momencie, na przykład w celu reinwestowania i zwiększenia rentowności stakowania.

Inwestowanie w MIR

MIR to token, który działa na platformie zasobów syntetycznych Mirror. Platforma Mirror rozwiązuje problem dostępu do rynków tradingowych. Użytkownicy protokołu mają dostęp do tokenizowanych aktywów, na przykład akcji, których stawka jest powiązana z wartością rzeczywistych aktywów. Mogą być przedmiotem obrotu z dowolnego miejsca na świecie ze względu na brak ograniczeń ze strony organów regulacyjnych.

Użytkownicy platformy Mirror mają dostęp do tokenizowanych akcji Tesli, Apple, Amazon, AliBaba, a także tokenizowanych BTC, monet ETH i innych aktywów. Na poniższym obrazku możesz zobaczyć aktualną na moment przygotowywania niniejszej publikacji listę 10 najlepszych aktywów pod względem wolumenu obrotu:

mirror finance

Posiadacze tokenów MIR mogą poddać je stakingowi i otrzymywać nagrody. Mogą również głosować i uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju platformy, a także dodawać tokeny MIR do puli płynności wraz z innymi tokenizowanymi aktywami w celu uzyskania wyższych zwrotów.

Dostęp do funkcji platformy Mirror można uzyskać za pomocą wtyczki Terra Station. Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać podczas korzystania z protokołu, jest to, że do bicia aktywów syntetycznych wymagane jest zabezpieczenie. Musi to być co najmniej 150% ilości wyemitowanych mAssetów. Jeżeli cena zabezpieczonych aktywów spadnie, zabezpieczenie może zostać zlikwidowane.

Token ANC

Protokół Anchor pozwala posiadaczom UST zarobić do 20% zysków ze swoich aktywów. Jest to możliwe dzięki pożyczaniu stablecoinów innym użytkownikom, którzy chcą pożyczyć UST na aktywa stawki znane jako bAssets. Na chwilę obecną dostępny jest tylko jeden bAsset — bLUNA. Używając bLUNA jako zabezpieczenia, pożyczkobiorcy mogą zaciągać pożyczki w stablecoinach. Warto zauważyć, że zarabiają zarówno pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy.

Twórcy protokołu stworzyli natywny token zarządzania ANC. 40% wszystkich tokenów ANC zostanie rozdzielonych wśród pożyczkobiorców w okresie 4 lat. W ten sposób użytkownicy mogą używać bLUNA jako zabezpieczenia do pożyczania UST, otrzymywać ANC jako zachętę dla pożyczkobiorców, a następnie zarabiać kolejne 20%, deponując z powrotem do protokołu pożyczone UST.

Protokół Anchor nie jest pierwszą zdecentralizowaną platformą pożyczkową, ale jest liderem pod względem rentowności, zapewniając posiadaczom tokenów UST możliwość uzyskania wysokich dochodów z depozytów. Posiadacze ANC mogą stakować tokeny otrzymując z tego tytułu nagrody, uczestniczyć w zarządzaniu protokołem lub dodawać je do puli płynności razem z UST zdobywając jeszcze wyższe nagrody.

Głównym ryzykiem w korzystaniu z Anchor jest możliwość likwidacji zabezpieczenia. Wynika to ze zmienności tokenów LUNA. Gdy cena LUNA gwałtownie spada, spada zdolność kredytowa zaległego długu, co prowadzi do likwidacji zabezpieczenia w celu spłaty pożyczki.

Podsumowanie

Terra to ambitny projekt zapewniający szybkie, bezpieczne i tanie płatności, depozyty i inwestycje, dający użytkownikom pewność co do stabilności cyfrowych transakcji finansowych.

Ekosystem Terra rozwija się w szybkim tempie. Dołącza do niego coraz więcej sprzedawców detalicznych, aby uzyskać dostęp do tanich transakcji sprzedaży swoich produktów i usług, a użytkownicy otrzymują atrakcyjne rabaty za dokonywanie płatności za pomocą stablecoinów Terra. Deweloperzy ekosystemu aktywnie pracują nad szeregiem nowych protokołów i aplikacji, które jeszcze bardziej zwiększą jego skalowalność i pozwolą dotrzeć do jeszcze większej liczby użytkowników.

Źródła:

źródło grafiki tytułowej: link

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze