Coinbase usunęła zapis o wyłącznym zabezpieczeniu rezerw USDC dolarami amerykańskimi

Giełda kryptowalut Coinbase dokonała znaczącej zmiany w kontekście informacji o rezerwach zabezpieczających stablecoina USD Coin (USDC).

USDC nie jest w pełni wspierany dolarem

Wszystko wskazuje na to, że Tether (USDT) ma teraz przewagę nad USD Coin (USDC). Powyższe wydaje się stanowić konsekwencję niedawnego audytu, w toku którego wykazano, że kilka rezerw USDC nie było utrzymywanych w gotówce. Ujawnione w wynikach badania fakty przeczą stwierdzeniu, że każdy pojedynczy USDC ma odpowiednie zabezpieczenie w wysokości dokładnie jednego dolara na koncie bankowym.

Na oficjalnej podstronie USDC od Coinbase możemy przeczytać, że każdy USDC jest zabezpieczony jednym dolarem lub równoważnym aktywem o wartości godziwej. Wspomniano również, że zabezpieczenie przechowywane jest na rachunkach w instytucjach finansowych regulowanych przez stosowne instytucje USA.

usdc

USD Coin ma kapitalizację rynkową w wysokości nieco poniżej 28 miliardów dolarów i jest notowany jako ósmy co do wielkości zasób cyfrowy. Co więcej, jest to drugi co do wielkości stablecoin, zaraz za tetherem, który zajmuje najwyższą pozycję. Najnowszy raport odnośnie skonsolidowanych rezerw Tethera ujawnił, że stablecoin ma pod kontrolą aktywa o wartości około 63 miliardów dolarów.

Od momentu ogłoszenia swojej premiery, USDC działa jako stablecoin w pełni wspierany przez dolary amerykańskie. Z drugiej strony, Tether, jego główny konkurent, był już „bohaterem” wielu batalii prawnych z organami regulacyjnymi.

61% w gotówce i w jej ekwiwalentach

Audyt przeprowadzony przez Grant Thornton, międzynarodową firmy doradztwa podatkowego, ujawnił prawdziwe wsparcie USDC. Tylko 61% rezerw USDC to środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Niektóre rezerwy, które narosły do 9%, znajdują się w formie papierów komercyjnych.

Zgodnie z treścią audytu, środki pieniężne składają się z depozytów w bankach i Funduszach Rynku Pieniężnego. W dalszej części zdefiniowano ekwiwalenty środków pieniężnych jako papiery wartościowe o pierwotnym okresie zapadalności wynoszącym 90 dni lub krótszym.

Ponadto w wyniku audytu odkryto, że część rezerw USDC stanowią certyfikaty depozytowe Yankee i amerykańskie obligacje skarbowe. Rezerwy te nie mają pełnego pokrycia w dolarach amerykańskich przechowywanych na rachunku bankowym. Bloomberg wyjaśnił, że Coinbase zmienił sformułowanie strony internetowej USD Coin, gdy tylko giełda kryptowalut otrzymała raport z audytu.

Andrew Schmitt, rzecznik Coinbase, powiedział, że dla każdego USDC istnieje wsparcie w wysokości 1 USD lub równoważnego składnika aktywów o wartości godziwej. Wyjaśnił, że1 USDC pozostaje dla użytkowników 1 USD. Wspomniał również, że firma umieściła na swojej stronie internetowej dodatkowe informacje, aby pozwolić użytkownikom lepiej zrozumieć kwestię rezerw USDC.

Circle przekształci się w narodowy bank aktywów cyfrowych?

Circle, firma partnerska z Coinbase, która nadzoruje USDC, wydała niedawno oświadczenie, w którym ujawniła swój plan transformacji w pełnowartościowy narodowy bank walut cyfrowych w USA.

Dyrektor generalny firmy, Jeremy Allaire, potwierdził gotowość firmy do przestrzegania wszystkich wymogów w zakresie stosownych regulacji i mechanizmów zarządzania ryzykiem.

Allaire wyraził swoje oczekiwanie odnośnie wzrostu wartości USDC do poziomu setek miliardów dolarów. Powiedział również, że stablecoin może zostać przeznaczony do wspierania większej liczby działań gospodarczych i stać się znaczącym narzędziem w rozwoju finansów i handlu.

Może Cię zainteresować:

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze