Tether raportuje, że USDT jest w 10% wspierany gotówką

3 253

Tether opublikował raport, w którym przedstawiono kwestię poparcia USDT w innych aktywach. Opracowanie zostało przygotowane przez Moore Cayman, firmę audytorską z siedzibą na Kajmanach.

USDT jest zabezpieczony gotówką w 10%

Tether musi utrzymywać rezerwę środków w posiadaniu równą wartości USDT w obiegu. Firma została skrytykowana ze względu na fakt, że w jej rezerwach znajdują się aktywa inne niż rzeczywiste dolary amerykańskie.

Raport z tego tygodnia zawiera zestawienie bieżących rezerw Tethera. Czytamy w nim, że firma ma aktywa o wartości 62,8 miliarda dolarów. Około 6,3 miliarda dolarów tych aktywów to rzeczywista gotówka i depozyty bankowe. Oznacza to, że token USDT jest zabezpieczony gotówką w 10%.

Liczba ta (10%) jest znaczącym wzrostem w porównaniu z majowym raportem Tethera, który wskazywał, że środki pieniężne stanowiły 3% aktywów.

Raport z tego tygodnia wskazuje również, że USDT jest wspierany przez znaczne ekwiwalenty pieniężne, w tym papiery komercyjne, certyfikaty depozytowe, weksle z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu i bony skarbowe. Aktywa te, z wyłączeniem powyższych środków pieniężnych i depozytów bankowych, wynoszą 47,1 miliarda dolarów, co stanowi ponad połowę łącznych aktywów Tethera.

Pozostałe aktywa Tethera obejmują pożyczki zabezpieczone (2,5 mld USD), obligacje korporacyjne, fundusze i metale szlachetne (4,8 mld USD) oraz inne inwestycje, w tym tokeny cyfrowe (2,0 mld USD).

Krytyka wokół Tethera

Tether w przeszłości spotkał się z krytyką za niedostarczenie audytów odnośnie posiadanych środków pieniężnych. Nie jest jasne, czy ten raport zadowoli krytyków, ponieważ jest to raczej opinia, a nie właściwy audyt.

W przeciwieństwie do innych kryptowalut, w pełni niezależny audyt Tethera może nie być możliwy. Transakcje z udziałem USDT można śledzić w rejestrach publicznych różnych łańcuchów bloków, ale nie można ręcznie zweryfikować wymiaru zabezpieczenia każdego tokena ze względu na fakt, że funkcjonuje ono na kontach prywatnych.

Może Cię zainteresować:

Komentarze